Kim jesteśmy

Wszystko o nas

Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani działające przy Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu zrzesza ludzi po usunięciu zaatakowanej nowotworem krtani. Pacjenci po zabiegu przestają mówić, tracą powonienie, nie mogą oddychać przez nos ani usta, lecz za pomocą otworu wprowadzającego powietrze bezpośrednio z szyi do tchawicy. Zdarza się, że osoby po takich operacjach są odrzucane przez rodziny i przyjaciół, przez co zostają samotni.

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest pomoc w zapewnieniu laryngektomowanym niezbędnego sprzętu jak również pomoc psychologiczna, foniatryczna i logopedyczna m.in. poprzez prowadzenie nauki mowy zastępczej (przełykowej) oraz organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Obecnie Śląskim Stowarzyszeniem Osób Bez Krtani kieruje: 7-osobowy Zarząd, 3-osobowa Komisja Rewizyjna oraz 3-osobowy Sąd Koleżeński. Członkowie to laryngektomowani ze Śląska, Zagłębia, Częstochowy oraz Krakowa. 85-osobową grupę tworzą emeryci oraz renciści, wśród których 70% posiada l grupę inwalidzką ze stopniem znacznym. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych powstało 1999r 2 10 2007r Sąd Rejestracyjny zatwierdził nowy Statut Zarząd, Komisje i jesteśmy "Śląskim Stowarzyszeniem Osób Bez Krtani"

Statut oraz program zobowiązuje Zarząd do pomocy członkom. Najistotniejsze kwestie Statutu podjętego 26 czerwca 2007 roku to:

a) Powołanie Śląskie Stowarzyszeniem Osób Bez Krtani,
b) Stowarzyszenie jest organem podlegającym Prezydentowi Miasta Sosnowca,
c) Stowarzyszenie może powoływać Oddziały Rejonowe w innych miastach,
d) Zapisana jest działalność pożytku publicznego.


Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani posiada:

Rejestr Sądu w Katowicach: KRS 0000044055
REGON: 276427227
N I P: 644-29-07-556
Konto bankowe PKO BP SA: nr 24 1020 2498 0000 8802 0160 7860

Skład zarządu:
Prezes - Ireneusz Ferczykowski
V-c Prezes - Dorota Stefańska
Sekretarz - Krystyna Formela
Skarbnik -  Alicja Borek

Członek stow. -  Władysław Król
Członek stow. -  Jan Piątek

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i symbolicznej składki. W 2008 roku po raz pierwszy Stowarzyszenie uzyskało wpływy z przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizn dla organizacji pożytku publicznego.

Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani w 2009r prowadzi akcje profilaktyki poświęconej chorobie nowotworowej krtani, z uwzględnieniem profilaktyki, leczenia i pracy socjologów w rozmowie z chorymi.

Częste spotkania Zarządu w Klinikach z Kadrą i zachęcanie chorych do wstępowania do Stowarzyszenia.

Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Osób Bez Krtani to chorzy, po zabiegu usunięcia krtani na skutek raka, mieszkający na terenie Śląska i Zagłębia, Częstochowy i Krakowa. 75% to I Grupa Inwalidzka, emeryci i renciści. Stowarzyszenie ma w planach organizować turnusy rehabilitacyjne i pomagać przy zakupie niezbędnego sprzętu laryngektomowanym.


Program

Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 26 czerwca 2007 roku zatwierdził nowy Program na lata 2007-2010.

Uwzględniając cele i zadania statutowe Stowarzyszenia, zmieniająca się sytuacja społeczna w kraju oraz wynikające potrzeby środowiska Laryngektomowanych, Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani organizuje działalność w następujących kierunkach:

I Zakres profilaktyki

Podejmujemy działalność zapobiegawczą zmierzającą do uświadamiania społeczeństwu-członkom skali zagrożeń chorobą nowotworową krtani poprzez spotkania prelekcje, spotkania z specjalistami z Klinik i Szpitali.
Po przebytych operacjach usunięcia krtani chorzy doznają wielu niekorzystnych zmian w swoim życiu. Aby proces przebiegał w miarę łagodnie i przywracał stan normalności:
- nawiązujemy kontakt z chorym i jego rodziną w okresie pobytu w szpitalu celem łagodzenia szoku po utracie dźwięcznego głosu;
- prowadzimy naukę mowy zastępczej dla laryngektomowanych;
- organizujemy kursy, szkolenia (na bazie prowadzonych turnusów rehabilitacyjnych dla osób laryngektomowanych z udziałem logopedów, foniatry).

II Zakres udzielania pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt i środki pomocnicze

Rodzaj schorzenia, jaki mają członkowie wymaga wyposażenia W specjalny sprzęt i środki pomocnicze, a to jest związane z finansami. Będziemy inicjować,organizować system pomocy w Uzyskanie sprzętu trwałego użytku w nawilżacze, odsysacze,osłonki, apaszki, i filtry.

Bardzo ważnym tematem jest organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, na których odbywa się nauka mowy. Stowarzyszenie będzie organizowało tego typu turnusy.

Na bieżąco odbywają się spotkania z Prezydentami Miast Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Rudy-Śląskiej dotyczące uczestnictwa Stowarzyszenia w konkursach pomocy dla Laryngektomowanych.

Jednymi z ważnych tematów ujętych w pogranie są:

1. Dokonanie oceny aktywności wszystkich członków w zebraniach, spotkaniach oraz opłacaniu składek.
2. Opracowanie logo dla Stowarzyszenia.
3. Wydrukowanie nowych legitymacji członkowskich oraz wkładek.
4. Opracowanie biuletynu z informacją o Stowarzyszeniu, który będzie dostarczony do wszystkich klinik, szpitali, gdzie dokonuje się zabiegów usunięcia krtani.
5. Organizowanie kursu komputerowego dla osób laryngektomowanych posiadających komputer.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Wyświetl Pobierz
  180 KB wersja 1 27 sty 2014, 09:49 Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani
ą

Wyświetl Pobierz
  219 KB wersja 1 26 lut 2013, 15:34 Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani