สะพานใหม่ (ตลาดยิ่งเจริญ)

สะพานใหม่ (ตลาดยิ่งเจริญ)       สะพานใหม่  เป็นย่านการค้าตั้งอยู่บริเวณส่วนใหญ่ในแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และบางส่วนในแขวงคลองถนน เขตสายไหม คือบริเวณสองข้างทางของถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ด้านทิศใต้คือวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไปจนถึงด้านทิศเหนือคือสะพานข้ามคลองสอง (คลองสองหรือคลองถนนคือคลองสายเดียวกัน) ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เหตุที่ย่านการค้านี้ชื่อ สะพานใหม่ เนื่องจากสะพานข้ามคลองสองนั้นมีชื่อเต็มว่าสะพานสุกรนาคเสนีย์ ซึ่งสร้างใหม่แทนสะพานของเดิม ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า สะพานใหม่ และติดปากมาจนถึงปัจจุบัน


"ตลาดยิ่งเจริญ"

 ในอดีตชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า ตลาดขี้เถ้าเปิดกิจการขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2498 โดยมีคุณแม่สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ เป็นผู้ก่อตั้งตลาด ปัจจุบันมีอายุครบ 50 ปี (ปีพ.ศ.2548) เป็นน้องๆ ปากคลองตลาด เพียง 2 ปี มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 259/99 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 0-2972-3405-7 โทรสาร 02-972-3409-10


ตลาดยิ่งเจริญ


Comments