Bagtagutfordring

Oppførsel
 1. Det er opp til enhver å selv sørge for at de oppfører seg innenfor reglene og "spirit of the game". Ha det moro, det er bare en tag. Hensikten med bagtagutfordringen er å oppfordre til vennlig konkurranse mellom SSK Frisbee medlemmene.
 2. For at bagtagutfordringen skal gjelde må alle utfordringene aksepteres.
 3. Hver spiller må ha med bagtagen til enhver tid. Bagtagen må være synlig og skal ikke gjemmes.
 4. Utfordringer som gjøres må være innenfor rimelig tid/sted.
 5. Det er lov med ytterligere veddemål, men dette er IKKE påkrevd.
Utfordinger
 1. Utfordringene kan gjøres mellom 1 Mai og 30 September. Man kan spille om tags utenom denne tiden, men reglene vil ikke bli håndhevet.
 2. Den med høyere bagtagnummer utfordrer en med lavere nummer. Utfordringen kan gjøres over telefon, pc eller direkte med personen.
 3. Utforderen må gi spilleren den utfordrer minimum to tidspunkter i løpet av to uker etter at utfordringen er gitt. Dersom de ikke kan møtes vil tagen gå til utfordreren. Dersom personen som er utfordret ikke møter opp (20min flekstid) vil utforderen vinne tagen.
 4. Den som er utfordret kan velge formatet og hullene. Formatet inkluderer: match-play og stroke-play. Match-play går kun ut på å vinne hullet mot motstanderen. Stroke-play går ut på å telle antall kast totalt (vanlig golfrunde). Man følger PDGAreglene, dersom utfordreren vinner bytter man tags.
 5. Er det likt etter runden vil utfordreren vinne, men dersom man har avtalt et omspillshull i forkant så gjelder det.
 6. Det er ikke lov til å utfordre med en gang etter en utfordring. Unntaket er dersom ALLE er enige om å spille en ny utfordring.
 7. Ikke fullført runde: Dersom en spiller ikke kan fullføre runden skal han bytte tags med den som har høyest nummer i gruppen. Dersom ingen spillere fullfører runden (pga dårlig vær etc) vil ingen tags bli byttet.
 8. Flere personer kan ha en gruppeutfordring samtidig dersom alle er enige om det. Maksimum antall personer i en gruppe er 5. Dersom det er flere med i gruppeutfordringen så må man dele opp i flere grupper (minimum 3 i hver gruppe). Det kan da ikke spilles matchplay.
 9. Turneringsregler: Alle PDGAsanksjonerte turneringer som SSK Frisbee arrangerer er også bagtagturneringer. Alle i klubben som deltar på disse turneringene deltar også med sin tag. Alle tagene legges fra seg før turneringen og vil bli delt ut utifra score på turneringen (sudden death og finalerunder er fritatt).

Mistet tags

 1. Dersom man mister tagen sin vil dette nummeret bli fjernet fra listen dette året.
 2. Man kan kjøpe bagtag av klubben for 50,- og man får det laveste nummeret tilgjengelig

Comments