Sexmästeri

Sexmästarna

- Micael Bindefeld hyllar sexmästarna: ”Mina förebilder och största inspirationskälla”

Vad gör sexmästarna?

- Anordnar sittningar, fester och andra skojigheter.

Vad är det bästa?

- Att man får vara med och påverka vad för kul som ska hända under året, och givetvis att man får anordna fester för alla fantastiska ssgiare!

Vilka egenskaper ska man ha för att klara era uppgifter med bravur?

-Man måste vara kreativ, bra på att fjäska för kassören och en jävel på att moppa golv.