సర్వ శిక్షా అభియాన్

సర్వ శిక్షా అభియాన్

, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ   

     

సర్వ శిక్షా అభియాన్ లక్ష్యాలు

1.    2010 వరకు 6-14 సంవత్సరాలు వయస్సు గల బాల బాలికలందరికీ గుణాత్మక, ఉపయోగ కరమైన ఎలిమెంటరీ విద్య ను అందించడం.

2.    పాఠశాల నిర్వాహణ లో సమాజం చురుకుగా పాల్గొనడం ద్వారా బాల బాలికల్లో వివక్షను, సామజిక, ప్రాంతీయ భేదాలను తొలగించడం.

 


free counter
free counter