• Pla d'Ordenació Urbanística Municipal - Zones i Sistemes
  • Any: 2005
  • Escala: 1:2000