Forma part de l'expedient per a la concessió de la instal•lació d'enllumenat elèctric promogut per Enrique Arís Torres.

Servei d’Arxiu Municipal
Núm. de registre: 35110