Forma part de l'expedient per a la modificació del curs de la riera de Palafolls al seu pas per Malgrat (1821-1866). L'expedient s'inicia a instància de diverses persones amb la intenció que "se prolongue la latitud de la riera (...) por los grandes prejuicios que ocasiona a los mismos a su paso por (Malgrat)". El darrer escrit és de 1866.

Servei d’Arxiu Municipal
Lligall 32.04
Núm de registre: 24120