Mapes i fotografies històriques de les mines de Can Palomeres

Aquest 2014  fa 100 anys de la clausura de la darrera gran explotació de les mines de ferro de Can Palomeres per part de la “Société des Mines de Fer de Malgrat”. Malgrat de Mar ha volgut preservar la memòria de l'activitat minera iniciada a mitjans del segle XIX i que es va intensificar de 1909 a 1914. Les imatges del treball dels miners i, sobretot, les imatges del funcionament del sistema de transport aeri mitjançant vagonetes que creuaven el municipi de nord a sud fins a 400 metres mar endins per arribar a la zona de descàrrega per vaixells que avui es coneix com "la Pilona", són ben vives en l'imaginari de moltes persones. 

Entitats com el Grup Excursionista Malgratenc (GEM) han contribuït i contribueixen a mantenir-ne viva la memòria. Des de la publicació l'any 1988 del llibre Les mines de can Palomeres, han succeït moltes coses. Principalment, i la més rellevant, és la protecció de l'espai natural dins la Xarxa Natura 2000 que té com a objectiu la protecció de l'ecosistema natural i, en particular, de la colònia de rat-penats que habita a les mines, una de les més importants de Catalunya i un dels refugis europeus de cria de quiròpters més destacats a Europa que ha permès a Malgrat de Mar formar part de la Xarxa Ecoepidemiològica a la Mediterrània Occidental. Cal també tenir en compte el gran impacte social de la Cursa del Miner de Ferro, organitzada pel GEM i que té lloc per la festa major d'estiu amb gran afluència de participants.

Des del punt de vista documental, hem pogut tenir accés a mapes i fotografies que fins ara eren desconeguts. Les noves i inèdites fotografies pertanyen al fons de Juli Cardona Girons custodiat i gestionat pel Servei d'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar. En aquest sentit, cal agrair la confiança que la família Cardona-Cumella ha demostrat envers l'Arxiu Municipal a l'hora de fer-ne donació. Pel que fa als mapes, s'ha recuperat el plànol del projecte de la construcció d'una línia aèria de transport de mineral i una estació de descàrrega travessant la carretera de Madrid a França, el camí veïnal de Malgrat de Mar i la línia del ferrocarril de Barcelona per Mataró de l'any 1909, pertanyent al fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya, i el plànol del projecte d'instal·lació de la via Decauville al camí públic entre el marge riera i la propietat de Fèlix Cardona Paradeda de l'any 1914, pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal. Ambdós mapes s'han georeferenciat per mostrar la magnitud i l'abast de la implicació del Malgrat de Mar en el desenvolupament del sector industrial miner.

Més informació: Llibre Les Mines de Can Palomeres (1988), dossier "Les mines de Can Palomeres: passat, present i futur"(2000), vídeo "Les Mines de Can Palomeres" (2012).

Mapes:
· Mapa de la línia aèria de transport de mineral i una estació de descàrrega, 1909, Arxiu Nacional de Catalunya
· Mapa de la via Decauville, 1914, Arxiu Municipal de Malgrat de Mar


Projecte de col·laboració dels departaments d'Arxiu Municipal,
Gestió Cadastral, Medi Ambient, Serveis Informàtics i Sistema d'Informació Geogràfica