Sistema d'Informació Geogràfica

Cartografia històrica (109 mapes)
· Plànol geomètric amb rectificació de carrers, 1893, 1:1000
· Mapa topogràfic del camí veïnal de Malgrat a Blanes, 1907, 1:5000
· Mapa topogràfic de Malgrat de Mar, 1914
· Mapa del terme municipal de Malgrat de Mar, 1920, 1:25000 KML (4 KB)
· Mapa geogràfic de Catalunya, 1:100000, 1935 KML (1 KB)
· Plànol topogràfic parcel·lari, 1954, 1:2000
· Plànol topogràfic parcel·lari, 1943, 1:2000
· Mapa topogràfic de Malgrat de Mar, 1966
· Mapa topogràfic de Malgrat de Mar, 1977
· Mapa topogràfic de Malgrat de Mar, 1980
· Parcel·lari cadastral urbà, 1970, 1:500
· Parcel·lari cadastral rústic, 1993, 1:2000
· Parcel·lari cadastral urbà, 1990, 1:1000
· Parcel·lari disseminats, 1990, 1:5000
· Plànol de la Riera de Palafolls, 1851, 1:5000
· Plànol general de Malgrat per a la instal·lació d'enllumenat, 1895
· Mapa dels carrers de Malgrat, 1930, 1:1000
· Vegeu tots els mapes històrics (1851-2013)
· Mapa de la línia aèria de transport de mineral i una estació de descàrrega, 1909
· 
Mapa de la via Decauville, 1914

Cartografia temàtica (13 mapes)

· Pla d'Ordenació Urbanística Municipal - Zones i Sistemes, 2005
· Finques municipals, 2015
·
Districtes i Seccions censals, 2009
· Eleccions Municipals a l'Ajuntament de Malgrat de Mar per seccions censals, 1991-2015
· Els miners i la immigració de Múrcia i Almeria Novetat

Cartografia i dades oficials (7 serveis)


Cartografia d'altres territoris (1 mapa)


Cartografia en PDF (7 mapes)

Fotografia aèria vertical (40 fotos)

Fotografia aèria obliqua i panoràmica (32 fotos)


Google Earth

- Cadastre històric (2005 - 2013)
- Ortofotos històric
- E 1:1000 (2010)
- E 1:2500 (2009)
- E 1:5000 (2010,2009,2008,2006,2004,2000,1994)
- E 1:10000 (2002,1956)
- E 1:25000 (2010,2009,2008,2006,2004,2000,1993,1990)
- Terme municipal
- Vies de comunicació principals
- Seccions i districtes censals- Planejament urbanístic vigent (POUM 2005)
- Cartografía topográfica urbana 1:1.000
- Espais naturals protegits (Xarxa Natura 2000)

Més informació: correu@ajmalgrat.cat