GEOVISORS

· GEOVISOR de Mapes Històrics 1851-2013

· MULTIMAP Malgrat de Mar

MAPES HISTÒRICS

· Plànol de la Riera de Palafolls, 1851, 1:5000

· Plànol geomètric amb rectificació de carrers, 1893, 1:1000

· Plànol general de Malgrat per a la instal·lació d'enllumenat, 1895

· Mapa topogràfic del camí veïnal de Malgrat a Blanes, 1907, 1:5000

· Mapa de la línia aèria de transport de mineral i una estació de descàrrega, 1909

· Mapa topogràfic de Malgrat de Mar, 1914

· Mapa de la via Decauville, 1914

· Mapa del terme municipal de Malgrat de Mar, 1920, 1:25000

· Mapa dels carrers de Malgrat, 1930, 1:1000

· Plànol topogràfic parcel·lari, 1943, 1:2000

· Plànol topogràfic parcel·lari, 1954, 1:2000

· Mapa topogràfic de Malgrat de Mar, 1966

· Parcel·lari cadastral urbà, 1970, 1:500

· Mapa topogràfic de Malgrat de Mar, 1977

· Mapa topogràfic de Malgrat de Mar, 1980

· Parcel·lari cadastral urbà, 1990, 1:1000

· Parcel·lari disseminats, 1990, 1:5000

· Parcel·lari cadastral rústic, 1993, 1:2000

· Llicències d'obres, 1865-2013

MAPES TEMÀTICS

· Pla d'Ordenació Urbanística Municipal - Zones i Sistemes, 2005

· Finques municipals, 2015

· Districtes i Seccions censals, 2009

· Eleccions Municipals a l'Ajuntament de Malgrat de Mar per seccions censals, 1991-2015

· Els miners i la immigració de Múrcia i Almeria

· Espais Verds i Arbrat Viari

MAPES D'ALTRES TERRITORIS

· Salto Ángel. Carta geográfica Río Carrao, 1929

FOTOGRAFIA AÈRIA VERTICAL

· Fotografia aèria del delta de la Tordera, 1966

· Vol fotogramètric del terme municipal, 1970

· Fotografia aèria del delta de la Tordera, 1975

· Fotografia aèria del delta de la Tordera, 1984

· Ortofotomapa del terme municipal, 1986

· Ortofotomapa cadastral rústic, 1986, 1:2000

· Fotografia aèria del terme municipal, 2008

· Fotografia aèria, 2008, Resolució 7,5cm

FOTOGRAFIA AÈRIA OBLIQUA I PANORÀMICA

· Fotografia obliqua - Vista panoràmica, 1961

· Fotografia obliqua - Nucli urbà, 1961

· Fotografia obliqua - Vista panoràmica, 1975

· Fotografia obliqua - Nucli urbà, 1991

· Fotografies obliqües, 2009

· Fotografies obliqües - Passeig Marítim i Passeig de Llevant, 2011

· Fotografies obliqües, 2016

MALGRAT DE MAR DES DEL CAMPANAR

· Fotografia panoràmica de 1932 i de 2019

SERVEI TMS

El servei interoperable TMS ofereix l'accés a recursos cartogràfics mitjançant tessel·les. L'accés a aquests recursos es pot fer amb QGIS (connector de capes XYZ) i LEAFLET (connector de capes L.tileLayer)


PLÀNOL TOPOGRÀFIC PARCEL·LARI, 1954, 1:2000: [POLIGON_01,POLIGON_02,POLIGON_03,POLIGON_04,POLIGON_05,POLIGON_06,POLIGON_07,POLIGON_08,POLIGON_09, POLIGON_10,POLIGON_11,POLIGON_12]

[POLIGON_01] http://estatics.ajmalgrat.es/MAPES/HISTORICS/CADASTRE_R_1954/POLIGON_01/{z}/{x}/{-y}.png


PARCEL·LARI CADASTRAL URBÀ, 1970, 1:500: [Urbana_001,Urbana_002,Urbana_003,Urbana_004,Urbana_005,Urbana_006,Urbana_007,Urbana_008,Urbana_009, Urbana_010,Urbana_011,Urbana_012,Urbana_013,Urbana_014,Urbana_015,Urbana_016,Urbana_017,Urbana_018,Urbana_019,Urbana_020,Urbana_021,Urbana_022]

[Urbana_001] → http://estatics.ajmalgrat.es/MAPES/HISTORICS/PARCELARI_URBANA_1970_E500/Urbana_001/{z}/{x}/{-y}.png


PARCEL·LARI CADASTRAL URBÀ, 1990, 1:1000: [01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15]

[01] → http://estatics.ajmalgrat.es/MAPES/HISTORICS/PARCELARI_URBANA_1990_E1000/01/{z}/{x}/{-y}.png


Més informació: correu@ajmalgrat.cat