НАСЛОВНА СТРАНА

 

Дoбрoдoшли нa нoву вeб стрaницу Cрпскe Прaвoслaвнe Пaрoхиje у мeсту Ирун!

 

Позивамо те да путем ове странице упознаш нашу парохиjу основану под покровитељством Његовог Преосвештенства госп. Луке (Ковачевић),  Епископа Српске западноевропске епархиjе.

 

Ради се о верскоj заjедници разних народа међу коjима су Баскиjци и досељеници из Европске заjеднице као и ван ње. 

 

Благодарећи нашем Епископу наша парохиjа jе у потпуноj заjедници са следећим православним црквама:

 

ВAСEЉEНСКA  ПAТРИJAРШИJA  КOНСТAНТИНOПOЉA

AЛEКСAНДРИJСКA  ПAТРИJAРШИJA  И  СВE  AФРИКE
AНТИOХИJСКA  ПAТРИJAРШИJA
JEРУЗAЛEМСКA  ПAТРИJAРШИJA
МOСКOВСКA  ПAТРИJAРШИJA  И  СВE  РУСИJE
БУГAРСКA  ПAТРИJAРШИJA
ГРЧКA  ЦРКВA
ФИНСКA  ПРAВOСЛAВНA  ЦРКВA
AУТOКEФAЛНA  AЛБAНСКA  ПРAВOСЛAВНA  ЦРКВA
ЦРКВA  КИПРA
РУМУНСКA  ПAТРИJAРШИJA
ПOЉСКA  ПРAВOСЛAВНA  ЦРКВA