Rozkazy

____________________________________________________________________________________________________________

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                               Wrocław, 24.06.2016 r.
347 WDHiHL „Ignis”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L5/2016

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.1 Przyrzeczenie Harcerskie

Zatwierdzam ukończenie próby na chustę i przyjmuję do drużyny dh  Karolinę Zimnowocką

Zatwierdzam ukończenie próby na chustę i przyjmuję do drużyny dh Weronikę Stranin.

Zatwierdzam ukończenie próby na chustę i przyjmuję do drużyny dh Emilię Woźniak.

4.3 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Zamykam sprawność jednogwiazdkową „starszego brata” Przemkowi Stępniowi.                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Czuwaj                                                                                                                                                                             
phm. Agnieszka Surma

____________________________________________________________________________________________________________ Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                     Wrocław 20.05.2016 r.
347 WDHIHL ,,Ignis"                                                                                                                                                                            Hufiec Wrocław
 
 
                                                                                         Rozkaz L4 /2016

2.Drużyna
 Dziękuję wszystkim obecnym zaangażowanym w pracę drużyny na festynie, który odbył się w przedszkolu nr 58 na Muchoborze Małym.
                                                                                                                                                                                       Czuwaj
                                                                                                                                                                phm. Agnieszka Surma

___________________________________________________________________________________________________________
  Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                               Wrocław, 1.04.2016 r.
347 WDHiHL „Ignis”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L3/2016

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.1 Przyznanie stopni i sprawności

Chustę otrzymuje dh Adrianna Łysiak.

4.3 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram sprawność jednogwiazdkową "igiełka" dh Adriannie Łysiak.
Otwieram sprawność jednogwiazdkową "tancerki" dh Selenie Niedbale.
Otwieram sprawność jednogwiazdkową "tancerki" dh Adriannie Łysiak.                 

Czuwaj

phm. Agnieszka Surma


Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                        Wrocław, 12.03.2016 r.
347 WDHiHL „Ignis”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L2/2016

2. Drużyna

2.3 Mianowania

Mianuję szer.Julkę Sidoruk kwatermistrzem drużyny.

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.3 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram sprawność ciastkarki doskonałej trop. Gabrieli Łagiewicz.                 

Czuwaj
phm. Agnieszka Surma

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                         Wrocław, 20.02.2016 r.
347 WDHiHL „Ignis”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L1/2016

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.3 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram sprawności trop. Gabrieli Łagiewicz:

- jednogwiazdkową sprawność Młoda Obywatelka,

- jednogwiazdkową sprawność Obserwatorki,

- jednogwiazdkową sprawność Plastyczka,

- jednogwiazdkową sprawność Przyrodniczka,

- jednogwiazdkową sprawność Sobieradek Obozowy,

- jednogwiazdkową sprawność Bi-pi,

- dwugwiazdkową sprawność Krawcowa,

- dwugwiazdkową sprawność Kuchmistrzyni,

- dwugwiazdkową sprawność Sanitariuszka.  

Otwieram jednogwiazdkową sprawność Bi-pi dh.Przemkowi Stępniowi .

Otwieram jednogwiazdkową sprawność Bi-pi dh. Kacprowi Zaborowi .            

Czuwaj!
phm. Agnieszka Surma

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                               Wrocław, 02.02.2015 r.
Drużynowa 347 Drużyny
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L4/2015

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.1 Przyznanie stopni i sprawności

Przyznaję sprawność stopień ochotniczki dh Gabrieli Ługiewicz

 4.3 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram próbę na stopień tropicielki ochot. Gabrieli Ługiewicz                  

Czuwaj
phm. Agnieszka Surma

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                         Wrocław, 02.02.2015 r.
Drużynowa 347 Drużyny
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L3/2015

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.1 Przyznanie stopni i sprawności

Przyznaję sprawność siatkarki dh Justynie Woźniak

4.3 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.4 Otwarcie próby na zadania zespołowe i projekty

Otwieram zastępowi „Kosogłosy” zadanie zespołowe „Wycieczka po Wrocławiu”

Czuwaj
phm. Agnieszka Surma

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                         Wrocław, 02.02.2015 r.
Drużynowa 347 Drużyny 
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L2/2015

2. Drużyna

2.2 Zwolnienia z funkcji

Zwalniam z funkcji zastępowej zastępu „Leśnych Iskier” ochot. Emilię Kamińską. Dziękuję Druhnie za poświęcony czas i  zaangażowanie w pełnioną funkcję oraz życzę powodzenia na dalszej ścieżce harcerskiej.
Zwalniam z funkcji podzastępowej zastępu „Leśnych Iskier” ochot. Julię Wójcik. Dziękuję Druhnie za poświęcony czas i  zaangażowanie w pełnioną funkcję oraz życzę powodzenia na dalszej ścieżce harcerskiej.

2.3 Mianowania

Mianuję na funkcję przybocznej 347 WDHL „sprzysiężenie Wiecznego Płomienia” ochot. Emilię Kamińską.
Mianuję na funkcję zastępowej zastępu "Leśnych Iskier" ochot. Julię Wójcik

2.4. Ogłoszenia

Harcerki z zastępu „Leśnych Iskier” informuję, że trwa poszukiwanie podzastępowej . Funkcję podzastępowej może pełnić harcerka mająca Krzyż Harcerski oraz dużą wiedzę harcerską.
W związku z przeniesieniem druhny Emilki, zastęp wymaga zwiększenia liczebności o co najmniej jedną osobę.

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.1 Przyznanie stopni i sprawności

Przyznaję dwugwiazdkową sprawność aktorki druhnom: Gabrysia Gługiewicz, Natasza Kucharska,
Przyznaję dwugwiazdkową sprawność „młodego reżysera” ochot. Julii Wójcik.
Przyznaję jednogwiazdkową sprawność „plastyka” ochot. Emilii Kamińskiej.

4.2 Przypomnienia

Osobom zdającym sprawność śpiewaka (tj. dh Emilce, Martynce Okoń i obu Julkom) przypominam o konieczności nauczenia zastępu jednej, nowej piosenki.

Dh Julii Sidor zdobywającej sprawność grajka przypominam o konieczności nauczenia zastępu piosenki do zagranej melodii oraz o akompaniamencie do piosenek drużyny – co połączyć można ze sprawnościami śpiewaka.

Osobom zdającym sprawność plastyka (tj. druhnom: Julia Sidoruk, Julia Wójcik, Wiktoria Lis, ochot. Martyna Wardzyńska, Emilia Kamińska) przypominam o konieczności wykonania wpisu do kroniki. Ze względu na problem z dostępnością do kroniki u Iskierek, wpis można wykonać i ozdobić na oddzielnej kartce A4, która później zostanie wklejona do kroniki. Nie opisane jeszcze w kronice tematy to: przygotowanie jasełek i ich wystawienie, Wigilia środowiska, bal Karnawałowy, Podróż Śrubką po Francji (od dzisiaj przez kolejne dwie zbiórki). Osoby chcące „zająć” jakiś temat proszę zgłosić się do dh Emilki.

Osobom zdobywającym Betlejemskie Światło Pokoju przypominam o konieczności opowiedzenia zastępowej o idei BŚP i trasie, którą dociera ono do Polski

 4.3 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram próbę na stopień ochotniczki druhnom Martynie Okoń, Zuzannie Ciasnocha i Gabrieli Ługiewicz
Otwieram próbę na jednogwiazdkową sprawność „Kuchcika” druhnie Gabrieli Ługiewczi oraz druhnie Julii Sidoruk.
Otwieram próbę na jednogwiazdkową sprawność „Cukiernika” druhnom: Gabrieli Gługiewicz, Justynie Woźniak, Julii Sidoruk, Martynie Wardzyńskiej, Zuzannie Ciasnocha, Juli Wójcik, Nataszy Kucharskiej
Otwieram próbę na jednogwiazdkową sprawność „Językoznawcy” druhnom: Gabrieli Gługiewicz, Justynie Woźniak, Julii Sidoruk, Martynie Wardzyńskiej, Zuzannie Ciasnocha, Juli Wójcik, Nataszy Kucharskiej
Otwieram próbę na dwugwiazdkową sprawność „Kucharza” druhn

4.4 Otwarcie prób na proporzec

Otwieram zastępowi „Leśnych Iskier” próbę na proporzec zastępu. Próba zostanie zakończona, gdy zastęp zrealizuje wszystkie, ustalone wcześniej zadania oraz gdy przedstawi radzi drużyny gotowy proporzec zastępu. Prace nad proporcem mogą przebiegać równolegle z realizacją próby.

                                                                                                                                           Czuwaj
                                                                                                                                        phm. Agnieszka Surma

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                         Wrocław, 05.01.2015 r.
Drużynowa 347 Drużyny
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L1/2015


4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.1 Przyrzeczenie Harcerskie

Zatwierdzam ukończenie próby na chustę i przyjmuję do drużyny dh Gabrielę Ługiewicz.

Zatwierdzam ukończenie próby końcowej i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenie Harcerskiego

                                                                                                                                         Czuwaj!
phm. Agnieszka Surma


Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                         Wrocław, 08.12.2014 r.
Drużynowa 347 Drużyny 
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L7/2014

2. Drużyna

2.1 Nazwy zastępów

Zatwierdzam nazwę zastępu próbnego jako „Kosogłosy”.

2.2 Mianowania

Mianuję na funkcję zastępowej zastępu "Kosogłosy" ochot. Martynę Wardzyńską
Mianuję na funkcję podzastępowej zastępu "Kosogłosy" ochot. Weronikę Misiak

2.3 Zatwierdzam skład zastępu Kosogłosy w składzie:

Zastępowa: ochot. Martyna Wardzyńska
Podzastepowa:  ochot. Weronika Misiak
Ochot. Wiktoria Grabosz
Druhna Gabriela Ługiewicz
Druhna Julia Sidoruk

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram próbę na dwugwiazdkową sprawność „młodego reżysera” ochot. Julii Wójcik, dh Zuzannie Ciasnocha
Otwieram próbę na dwugwiazdkową sprawność aktorki druhnom: Martynie Okoń, ochot. Martynie Wardzyńskiej, Gabrieli Ługiewicz, Nataszy Kucharskiej, Zuzannie Ciasnocha, Wiktori Lis, Justynie Woźniak
Otwieram próbę na jednogwiazdkową sprawność „Spiewaczka” druhnom: Martynie Okoń, Julii Sidoruk, Juli Wójcik
Otwieram próbe na dwugwiazdkową sprawność grajka druhnie Julii Sidoruk
Otwieram próbę na dwugwiazdkową sprawność „Pieśniarka” ochot. Martynie Wardzyńskiej.
Otwieram próbę na jednogwiazdkową sprawność „plastyka” druhnom: Julia Sidoruk, Julia Wójcik, Wiktoria Lis, ochot. Martyna Wardzyńska
Otwieram próbę na trzygwiazdkową sprawność „Scenografka” ochot. Martynie Wardzyńskiej.
Otwieram próbę na jednogwiazdkową sprawność „Betlejemskie Światło Pokoju” druhnie Gabrysi Ługiewicz, Justynie Woźniak, Juli Sidoruk
Otwieram próbę na dwugwiazdkową sprawność „Opiekunka Betlejemskiego Światła Pokoju” ochot. Martynie Wardzyńskiej oraz ochot. Julii Wójcik 

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

Zamykam z wynikiem pozytywnym jednogiwazdkową sprawność kuchcika dh Nataszy Kucharskiej

 

                                                                                                                                       Czuwaj!
phm. Agnieszka Surma


Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                        Wrocław, 15.11.2014 r.
Drużynowa 347 Drużyny
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L6/2014

4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów

4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności
Otwieram roczną próbę na stopień tropicielki dh Weronice Misiak
Otwieram roczną próbę na stopień tropicielki dh Julii Wójcik
Otwieram roczną próbę na stopień tropicielki dh Wiktorii Grabosz
Otwieram próbę na dwugwiazdkową sprawność „młodego reżysera” ochot. Julii Wójcik
Otwieram próbę na dwugwiazdkową sprawność „młodego reżysera” dh Zuzannie Ciasnocha

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

Zamykam z wynikiem pozytywnym stopień ochotniczki dh Weronice Misiak
Zamykam z wynikiem pozytywnym stopień ochotniczki dh Julii Wójcik
Zamykam z wynikiem pozytywnym stopień ochotniczki dh Wiktorii Grabosz
Na wniosek kapituły stopni wędrowniczych przyznaję dh Jakubowi Wolskiemu stopień Harcerza Orlego
Przyznaję 1-gwiadkową sprawność higienistki dh Wiktorii Grabosz
Przyznaję 1-gwiadzkową sprawność łazika ochot. Emilii Kamińskiej oraz dh Wiktorii Grabosz 

4.3 Przyznanie zadania zespołowego

Na wniosek zastępu „Leśne Iskierki” przyznaję zadanie zespołowe „biwak zastępu” druhnom:
- ochot. Emilia Kamińska
- Julia Wójcik
- Justyna Woźniak
- Martyna Okoń
- Zuzanna Ciasnocha
- Natasza Kucharska
- Wiktoria Lis

                                                                                                                                  Czuwaj!
phm. Agnieszka Surma


Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                         Wrocław, 18.10.2014 r.
Drużynowa 347 Drużyny
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L5/2014


4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów
4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram roczną próbę na stopień ochotniczki dh Justynie Woźniak
Otwieram próbę na sprawność hodowca – dh Justynie Woźniak

4.2 Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

Zamykam z wynikiem pozytywnym dwugwiazdkową sprawność kucharza dh Zuzannie Ciasnocha
Za współgotowanie fenomelnych posiłków podczas nocowania przyznaję dwugwiazdkową sprawność kucharza dh Martynie Okoń

3. Przyrzeczenie Harcerskie

Zatwierdzam ukończenie próby końcowej i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenie Harcerskiego druhnę Wiktorię Grabosz i druhnę Justynę Woźniak

 

Czuwaj!
phm. Agnieszka Surma

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                       Wrocław, 06.10.2014 r.
Drużynowa 347 Drużyny
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L4/2014


4. Przyznania stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenia zadań i projektów
4.1 Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram próbę na dwugwiazdkową sprawność kucharza dh Zuzannie Ciasnocha

4.3 Otwarcie zadanie zespołowego

Na wniosek zastępu „Leśne Iskierki” otwieram zadanie zespołowe „biwak zastępu” druhnom:
- ochot. Emilia Kamińska
- Julia Wójcik
- Justyna Woźniak
- Martyna Okoń
- Zuzanna Ciasnocha
- Natasza Kucharska
- Wiktoria Lis

Czuwaj!
phm. Agnieszka Surma

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                       Wrocław, 21.06.2014 r.
Drużynowa 347 Drużyny
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław

 Rozkaz L3/2014

2. Drużyna
2.1. Zawieszenie członków

Na wskutek braku widocznych postępów w realizacji prób na stopień oraz notoryczne nieobecności na zbiórkach w miesiącach poprzedzających obóz, z dniem 20.09.2014r.  zawieszam w prawach dh. Julię Januszkiewicz, dh. Darię Rynkowską, dh. Natalię Jędrzejczyk, dh Agnieszkę Kanię.

Zawieszenie oznacza zwolnienie z uczestnictwa w Radzie Drużyny oraz zastępie zastępowych. Zawieszenie zostanie odwołane w momencie pozytywnego zamknięcia otwartego stopnia harcerskiego.

2.2. Ostrzeżenie

Udzielam ostrzeżenia dh Weronice Misiak oraz dh Julii Wójcik. Obie druhny zostaną również zawieszone w prawach, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia dzisiejszego nie ukończą próby Ochotniczki.

2.3 Zawiadomienie

Ze względu na nie wypełnianie obowiązków członka ZHP, określonych przez statut ZHP (Roz.4, par.20), tj nie przestrzeganie poleceń służbowych Instruktorów ZHP i notoryczne łamanie punktów Prawa Harcerskiego, nie stosowanie się do przepisów i regulaminów ZHP oraz ze względu na brak regularnego uczestnictwa w zbiórkach i brak pracy nad próbą na stopień, z dniem 20.09.2014r. udzielam nagany ochot. Agnieszce Kani.

Jednocześnie informuję, że na mocy par. 27 dalsze nie przestrzeganie postanowień Statutu ZHP związane będzie z wykluczeniem dh Agnieszki Kani ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Przypominam również, że zgodnie z par.27, pkt 6 i7

  1. Wykluczenie z ZHP powoduje pozbawienie praw członkowskich, utratę stopni i odznak organizacyjnych.
  2. Wykluczonemu z ZHP przysługuje prawo ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP po okresie minimum dwóch lat od zastosowania kary.

 2.1 Skład rady drużyny

Zatwierdzam nowy skład Rady Drużyny:
            Ochot. Emilia Kamińska
            Ochot. Martyna Wardzyńska
            Dh. Weronika Misiak
            Dh. Julia Wójcik

2.2 Skład zastępu zastępowych

Zatwierdzam skład zastępu zastępowych:
            Ochot. Emilia Kamińska
            Ochot. Martyna Wardzyńska
            Dh. Weronika Misiak
            Dh. Julia Wójcik

Czuwaj!
phm. Agnieszka Surma

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                       Wrocław, 21.06.2014 r.
Drużynowa 347 Drużyny
Harcerek i Harcerzy Leśnych
„Sprzysiężenie Wiecznego Płomienia”
Hufiec Wrocław
Rozkaz L2/2014

4.1. Otwarcie prób na stopnie i sprawności

Otwieram próbę na stopień tropicielki druhnie Martynie Wardzyńskiej
Otwieram sprawność kucharza druhnom: Martyna Warydzńska, Weronika Misiak, Emilia Kamińska, Julia Wójcik
Otwieram sprawność kuchcika druhnom: Martyna Okoń, Justyna Woźniak
Otwieram sprawność technika obozowego druhnom: Martyna Warydzńska, Weronika Misiak, Emilia Kamińska, Julia Wójcik
Otwieram sprawność ogniska druhnom Martyna Okoń, Justyna Woźniak

4.2.  Zamknięcie prób na stopnie i sprawności

            Zamykam z wynikiem pozytywnym stopień ochotniczki dh Martynie Wardzyńskiej
            
Zamykam z wynikiem pozytywnym sprawność igiełki  druhnie Martynie OkońCzuwaj!
phm. Agnieszka Surma