หน้าแรก

 • ชมรมครูเก่าศรียาภัย มอบทุนการศึกษา   ชมรมครูเก่าศรียาภัย โดยนางสาวณัฐกานต์  สุวรรณนิตย์ ประธานชมรมครูเก่าศรียาภัยพร้อมด้วยสมาชิกในชมรม จำนวน 25 คน จัดโครงการพี่แวะเยี่ยมน้องและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรียาภัย จำนวน 37 ทุน เป็นเงิน 77,000 บาทในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 9 โรงเรีียนศรียาภัย      
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 02:43 โดย guidance sp
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้เงินยืมเรียน ปีการศึกษา 2559 (รายใหม่)        
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 02:34 โดย guidance sp
 • กิจกรรมศูนย์แนะแนวประจำสพม.14 ศึกษาดูงานศูนย์แนะแนวต้นแบบโรงเรียนศรียาภัย ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย) จัดโครงการนำคณะครูแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแนะแนว ณ ศุูนย์แนะแนวต้นแบบ โรงเรียนศรียาภัย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
  ส่ง 31 ก.ค. 2559 22:27 โดย guidance sp
 • โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งระบบงานแนะแนว การศึกษาและอาชีพในสถานศึกษา “การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งระบบงานแนะแนว การศึกษาและอาชีพในสถานศึกษา “การแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ร่วมกับ ศูนย์แนะแนว สพม.เขต 11 โรงเรียนศรียาภัย  ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการ สพม.เขต 11 เป็นประธานเปิดการอบรม  มีผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนา  จำนวน 108 รูป ได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก  อัยการจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โรงเรียนศรียาภัย  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนบ ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2559 22:49 โดย guidance sp
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »วิชาการ.คอม   teenpath.net   สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย   scholarships.in.th   สำนักงาน ก.พ.