ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน..หวังว่าพวกเราชาวฟ้า-ขาว เมื่อมาอยู่รวมบ้านหลังเดียวกันแล้วจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่..และช่วยเหลือกันสมเป็นพี่น้องกัน
  •  

 วีดีโอแนะนำวิทยาลัย