เข้าาค่ายลูกเสือ
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จะเข้าค่ายลูกเสือในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์  2561 ณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (น้ำตกไซเบอร์)