Sirinicka zupa‎ > ‎

Istorija (Strpca)


Ne zna se pouzdano kada su Srbi naselili gornj tok reke Lepenac ali je izvesno da je to bilo za vreme velikih migracija stanovništva Evrope, počev od IV-og pa do VIII-og stoleća. Kako su svaku manju ili velću dolinu Srbi nazivali župom tako je i gornji tok Lepenca nazvan župom -Sirinićkom zupom
U sastav srpske srednjovekovne drzave,Sirinićka župa ušla je u XIII-om stoleću (u vreme Stefana Prvovenčanog,1196-1227).Prvi, najstariji dosad otkriveni,pomen Sirinićke župe nalazi se na jednom jevandjelju iz XIII-og stoleća pisanog na pergamentu koje se danas čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu.Drugi pomen Sirinića potiče iz 1331 godine, radi se o povelji kralja Stefana Dušana,izdatoj u pirgu manastira Hilandara,iz koje se vidi da je Sirinićka župa i ranije bila metoh manastira Hilandara.Istorija Sirinića sve do turskih osvajanja bila je usko povezana sa svetogorskim manastirom. 
Naziv Sirinić (kao i planina Mlečno) jasno govore da se stanovništvo župe najviše bavilo stočarstvom.Turski popisi iz XVI-og stoleća pokazuju da u župi u to vreme nema šiptarskih naselja,već da su sva iskljucivo srpska.Isti izvori spominju 17 crkvenih spomenika.Nakon Prve i Druge Seobe Srba (1690 i 1739) i ukidanja Pećke patrijašije (1766) Sirinićkoj župi je zapretila islamizacija.Sela Brod i Papratina (sada Firaja) nisu mogla da se odupru islamizaciji,a kasnije i albanizaciji,koju su turske vlasti energično podržavale. 
Pred Balkanske ratove turske vlasti su vršile nasilnu mobilizaciju u župi.Jedan broj župljana je učestvovao u Prvom svetskom ratu u srpskoj kraljevskoj vojsci.U Drugom svetskom ratu,bugarski okupator je vršio egzekucije nad srpskim civilima.Po završetku rata na teritoriji Sirinićke zupe formirana je opština Štrpce,ali je 1966 od strane šiptarskih komunista ova opština ukinuta i njena oblast je stavljena Opštine Uroševac. Time su šiptarski nacional-komunisti izazvali seobu brojnih srpskih porodica.Opština Strpce obnovljena je 1990 godine i danas broji 13.000 stanovnika.
Comments