Биографија и библиографија Милије Станића II

1975.

510. НАЗИВИ СТАНОВНИКА ГРАДОВА. – Политика, 1975. 9. јануар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

511. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 10. јануар, стр. 18.

У рубрици “Ђачка страна”.

512. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 17. јануар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

513. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 31. јануар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

514. ЈЕДИНСТВО ЈЕЗИКА И МИШЉЕЊА. – Политика експрес, 1975, 3. фебруар, стр. 10.

Интервју водила Марија Кирић.

515. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 24. јануар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

516. БОДЉИКАВА ГРАНА ЈЕЗИКА. – Политика експрес, 1975, 4. фебруар, стр. 12.

Интервју о шатровачком језику водила Марија Кирић.

517. ЈА ЖИВИМ У ЈУГОСЛАВИЈИ. – Политика, 1975, 6. фебруар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

518. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 14. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

519. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА. – Политика, 1975, 13. фебруар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

520. ВОЈНИ ОБВЕЗНИК. – Политика, 1975, 20. фебруар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

521. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 21. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

522. МАРКСИЗАМ – ЛЕЊИНИЗАМ. – Политика, 1975, 27. фебруар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

523. ЗОРКИ ИЛИ ЗОРЦИ. – Политика, 1975, 6. март, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

524. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975. 21. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”. ,

525. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 28. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

526. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 7. март, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

527. ДВОСМИСЛЕНИ ИЗРАЗИ. – Политика, 1975, 13. март, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

528. ПИСАЊЕ ПРЕЗИМЕНА. – Политика, 1975, 20. март, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

529. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 21. март, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

530. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ. – Политика, 1975, 27. март, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

531. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 28. март, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

532. СКРАЋИВАЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1975, 3. април, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

533. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 4. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

534. ЂУРА ДАНИЧИЋ. – Политика, 1975, 10. април, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

535. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 11. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

536. ГРАЂАНИ БЕОГРАДА. – Политика, 1975, 17. април, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

537. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 18. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

538. ВАТРОСЛАВ ЈАГИЋ. – Политика, 1975, 24. април, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

539. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 25. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

540. ДАН ПОБЕДЕ. – Политика, 1975, 8. мај, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

541. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 9. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

542. НУШИЋЕВ ДР. – Политика, 1975, 15. мај, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

543. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 16. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

544. БЕОГРАДЕ, МОЈ БЕЛИ ЛАБУДЕ! – Политика, 1975, 22. мај, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

545. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 23. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

546. ЈЕРНЕЈ КОПИТАР. – Политика, 1975, 29. мај, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

547. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 30. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

548. ОПШТЕ И СТВАРНО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1975, 5. јун, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

549. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 6. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

550. НАУЧНИЦИ И КЊИЖЕВНИЦИ О ДАНИЧИЋУ. – Наш језик, књ. XXI, св. 3, стр. 137–140.

551 АКЦЕНАТ ПРЕЗИМЕНА НА -ОВИЋ (-ЕВИЋ) СА ДВОСЛОЖНОМ ИЛИ ВИШЕСЛОЖНОМ ОСНОВОМ. – Наш језик, књ. XXI, св. 3, стр. 172–183.

552. АКЦЕНАТ ПРЕЗИМЕНА типа Јовановић. – Onomastica jugoslavica, 1975, бр. 5, стр. 119–129.

Résumé

553. РАСПУСТ ИЛИ ФЕРИЈЕ. – Политика, 1975, 12. јун, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

554. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 13. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

555. ПИСАЊЕ ПИСАМА И РАЗГЛЕДНИЦА. – Политика, 1975, 19. јун, стр. 19.

У додатку “Политика за децу”.

556. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 20. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

557. КОНТИНУИТЕТ И ПРОМЕНЕ У ЈЕЗИКУ. – Споменица Више педагошке школе – Педагошке академије, 1947–1972. – Никшић, 1975. Зборник радова, бр. 3, стр. 75–78.

558. ИПАК МАГБЕТ. – Политика експрес, 1975, 13. јул, стр. 10.

559. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 5. септембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

560. ВАЖНОСТ ЈЕЗИКА. – Политика, 1975, 11. септембар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

561. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 12. септембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

562. СТРАНЕ РЕЧИ. – Политика, 1975, 18. септембар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

563. ЧУВАЈТЕ СЕ ДВОСМИСЛИЦА! – Политика, 1975, 25. септембар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

564. РАЗВИТАК ЈЕЗИКА – Политика, 1975, 2. октобар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

565. ОД МАЛОГ БИВА ВЕЛИКО. – Борба, 1975, 2. октобар, стр. 8.

566. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 3. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

567. ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА. – Политика, 1975, 9. октобар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

568. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 10. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

569. PRAVCI U DIJALEKTOLOGIJI. – Просвјетни рад, XXV/1975, бр. 15. 1. IX, стр. 9.

570. ЗНАМЕНИТА ГОДИНА. – Политика, 1975, 16. октобар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

571. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 17. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

572. СЕЛО СУНЦЕ НА ГОРУ. – Политика, 1975, 23. октобар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

573. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 24. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

574. КУРИРОВ ОСМЕХ. – Политика експрес, 1975, 24. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

575. ОД МАЛОГ БИВА ВЕЛИКО. – Политика, 1975, 30. октобар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

577. ЈЕДАН ИЗРАЗ – ДВА ЗНАЧЕЊА. – Политика, 1975, 6. новембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

578. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 7. новембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

579. ШТА ЈЕ ТО ХУМОРЕСКА. – Политика, 1975, 20. новембар, стр. 19.

У додатку “Политика за децу”.

580. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 21. новембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

581. ШТА ЈЕ ТО РЕВОЛУЦИЈА. – Политика, 1975, 27. новембар, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

582. ВРСТЕ РЕЧИ. – Политика. 1975, 4. децембар, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

583. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 5. децембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

584. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 12. децембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

585. БОГАТСТВО УМА, СНАГА ВОЉЕ. Прве и најстарије темеље српскохрватском језику ударио је Вук, а Даничић је даље наставио да дограђује и улепшава ово велико уметничко здање. – Политика, 1975, 13. децембар, стр. 14.

586. БУРА ДАНИЧИЋ. – Политика, 1975, 18. децембар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

587. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 19. децембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

588. ЧОКОЛАДНА ТОРТА. – Политика, 1975, 25. децембар, стр. 19.

У додатку “Политика за децу”.

589. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1975, 26. децембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

 

1976.

590. СКРИВЕНА ОПАСНОСТ. – Политика, 1976, 8. јануар, стр. 20.

У додатку “ПОЛИТИКА ЗА ДЕЦУ”.

591. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 9. јануар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

592. О ПИСАЊУ ВЕЛИКИХ И МАЛИХ СЛОВА. – Политика, 1976, 15. јануар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

593. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 16. јануар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

594. РАЗНА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ. – Политика, 1976, 22. јануар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

596. ЗНАК ПОШТЕНОГ, ЉУДСКОГ ОДНОСА. – Политика, 1976, 29. јануар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

597. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 30. јануар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

598. ЈЕЗИЧКЕ ЗАГОНЕТКЕ. – Политика, 1976, 5. фебруар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

599. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 6. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

600. СПОТИЦАЊА У ЈЕЗИКУ. – Политика, 1976, 12. фебруар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

601. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 13. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

602. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 20. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

603. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 27. фебруар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

604. РЕЧ БИБЛИОТЕКА. – Политика, 1976, 26. фебруар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

605. ДВОСТРУКА ПРЕЗИМЕНА. – Политика, 1976, 4. март. стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

606. КЛАСНИ КАРАКТЕР НАУКЕ. – Просвјетни рад, XXVI/1976, бр. 5, 1. III, стр. 3.

607. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 5. март, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

608. НАСТАВЉА ИЗЛАЖЕЊЕ РЕЧНИКА САНУ. – Борба, 1976, 7. март, стр. 9.

609. ИЗБЕГАВАЈТЕ ЈЕЗИЧКЕ НЕЈАСНОЋЕ. – Политика, 1976, 11. март. стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

610. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 12. март, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

611. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 19. март, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

612. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 26. март, стр. 17."

У рубрици “Ђачка страна”.

613. СВЕСТРАНОСТ ЈЕЗИКА. – Политика, 1976, 1. април, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

614. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 2. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

615. ИДЕМО НА ПЛАНИНУ. – Политика, 1976, 15. април, стр. 18.

616. НИЈЕ НЕГО. – Политика експрес, 1976, 9. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

617. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 16. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

618. ЗА КУЛТУРУ ЈЕЗИКА. – Политика, 1976, 22. април, стр. 9.

619. ОСНОВНА ШКОЛА. – Политика, 1976, 22. април, стр. 20.

У додатку “Политика за децу.

620. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 23. април, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

621. УСПЕЋЕМО РАДОМ. – Политика, 1976, 29. април, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

622. КАКО СУ ЉУДИ НАУЧИЛИ ДА ГОВОРЕ. – Политика, 1976, 6. мај, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

623. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 7. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

624. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 14. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

625. ПРЕВОЂЕЊЕ С НАШЕГ ЈЕЗИКА НА НАШ ЈЕЗИК. – Политика, 1976, 15. мај, стр.

У рубрици “Међу нама”.

626. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 21. мај, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

627. ДИРЕКТНИ ТВ ПРЕНОС. – Политика, 1976, 27. мај, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

628. БРОЈ РЕЧИ У НАШЕМ ЈЕЗИКУ. – Политика, 1976, 3. јун, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

629. НИЈЕ – НЕГО! – Политика експрес, 1976, 4. јун. стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

630. БЕЗРАЗЛОЖАН НАПАД. – Борба, 1976, 8. јун, стр. 10.

631. ЗНАЧАЈНА ЦРТИЦА. – Политика, 1976, 10. јун, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

632. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 11. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

633. МОБ ЈЕЗИКА. – Политика, 1976, 17. јун, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

634. НИЈЕ – НЕГО. – Политика експрес, 1976, 18. јун, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

635. ПРИЧА О АУТОМОБИЛУ. – Политика експрес, 1976, 13. август, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

636. ЧИЈА ЈЕ РЕЧ ШКОЛА. – Политика, 1976, 9. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

637. ВЕЛИКИ РЕЧНИЦИ. – Политика, 1976, 16. септембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

638. ВУК НАМ ЈЕ СТО ГОДИНА БЛИЖИ. – Политика базар, 1976, 16. септембар, стр. 15.

639. ПУТ У ЖИВОТ. – Политика, 1976, 23. септембар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

640. ТРАВА И СЕНО. – Политика, 1976, 30. септембар. стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

641. РАТ ЗБОГ ЈЕЗИКА. – Политика, 1976, 7. октобар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

642. НАГЛАСАК – НОСИЛАЦ ЗНАЧЕЊА. – Политика, 1976, 14. октобар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

643. РАДИО-БЕОГРАД. – Политика, 1976, 21. октобар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

644. ЗАПИШИТЕ ПЕСМУ КОЈУ СТЕ ШТАМПАЛИ. – Политика, 1976, 28. октобар, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

645. У СХВАТАЊУ ЈЕЗИКА ИЋИ ИСТИНИТИМ, НАУЧНИМ, ДИЈАЛЕКТИЧКИМ ПУТЕМ. – Просвјетни рад, XXVI/1976, бр. 17. (треба: бр. 16), 15. X, стр. 8.

646. ИЗГУБИТИ НА ТЕЖИНИ. – Политика, 1976, 4. новембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

647. СТРАНЕ РЕЧИ. – Политика, 1976, 11. новембар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

648. ДВА ЧОВЕКА, ДВЕ ЖЕНЕ, ДВОЈЕ ДЕЦЕ. – Политика, 1976, 18. новембар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

649. У БИТКАМА СУ СЕ КАЛИЛИ НАШИ БОРЦИ. – Политика, 1976, 2. децембар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

650. ШКОЛА И ЧИТАОНИЦА. – Политика, 1976, 9. децембар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

651. ЈЕДАН ЈЕЗИК – ЈЕДАН СИСТЕМ. – Вечерње новости, XXIV/1976, 10. XII, стр. 4.

Говори се, између осталог, шта је говорио на правописном саветовању у Требињу 8–10. децембра.

652. ЗА ШТА НАМ СЛУЖИ ЈЕЗИК? – Политика, 1976, 16. децембар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

653. ЈОШ О ПРОМЕНИ ИМЕНИЦА ТИПА РАДЕ. – Наш језик, 1976, књ. XXII, св. 3, стр. 123–125.

654. ОКО ТОПОНИМА И ХИДРОНИМА ТУШИЊА, у књ. “Прва југословенска ономастичка конференција”. Црногорска академија наука и умјетности [Титоград], 1976, стр. 149–157.

655. УОПШТЕ О ПРАВОПИСНОЈ ПРОБЛЕМАТИЦИ. – Правописна проблематика у Босни и Херцеговини”, – Сарајево, 1976, стр. 81–86. – (Лат.).

656. ВРЕДАН НАУЧНИ РАДНИК. – Књижевност и језик, 1976, бр. 4, стр. 397–399. In memoriam Бериславу Николићу.

657. ВРЕДНОСТ ЗАРЕЗА. – Политика, 1977, 6. јануар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

658. БРОЈКА У РЕЧЕНИЦИ. – Политика, 1977, 13. јануар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

659. КО ЈЕ ТО ШЕКСПИР? – Политика, 1977, 20. јануар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

660. ЈЕЗИЧКИ ТОКОВИ И ЈЕЗИЧКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ. – Просвјетни рад, XXVII/1977, бр. 2, 15. I, стр. 8.

661. СКРАЋЕНИЦЕ. – Политика, 1977, 27. јануар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

662. РАД ПРЕКО ОМЛАДИНЕ. – Политика, 1977, 3. фебруар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

663. ТЕЛЕВИЗИЈА И КВАЛИФИКАЦИЈА. – Политика, 1977, 10. фебруар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

664. ПРОТИВ НЕДИСЦИПЛИНЕ. – Политика, 1977, 17. фебруар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

665. БОРБА ЗА ДОБАР И ЛЕП ЈЕЗИК. – Политика, 1977, 24. фебруар. стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

666. ЖЕНСКИ РОД У РЕЧЕНИЦИ. – Политика, 1977, 3. март, стр. 19.

У додатку “Политика за децу”.

667. ПРОНАЂИТЕ ГРЕШКЕ, – Политика, 1977, 10. март, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

668. ХАЈДУК И ХАЈДУЧИЈА. – Политика, 1977, 17. март, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

669. ДВОСМИСЛЕН ИЗРАЗ. – Политика, 1977, 24. март, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

670. МИНИ И МАКСИ. – Политика, 1977, 31. март, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

671. ОД ЖИВОТА КА ЈЕЗИЧКИМ ОБЛИЦИМА. – Просветни преглед, 1977, бр. 1197, 1. април, стр. 8.

672. ЛЕПО ЈЕЗИЧКО ОСЕЋАЊЕ. – Политика, 1977, 7. април, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

673. ОДРЖАВАЊЕ ЖИВОТА. – Политика, 1977, 14. април, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

674. ШЉИВЕ И КУКУРУЗИ. – Политика, 1977, 21. април, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

675. РУКА – ОРУБЕ РАДА – Политика, 1977, 28. април, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

676. НА ЖИВОТ И НА ЗДРАВЉЕ. – Политика, 1977, 5. мај, стр. 20. У додатку “Политика за децу”.

677. ЈЕЗИЧКЕ ЗАМКЕ. – Политика, 1977, 26. мај, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

678. НЕКОЛИКО РЕЧИ. – Политика, 1977, 2. јун, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

679. ЦЕНА И РОБА. – Политика, 1977, 9. јун, стр. 19.

У додатку “Политика за децу”.

680. ЈЕЗИК НАШ НАСУШНИ . . . НОВИНЕ ЈАЧЕ ОД УНИВЕРЗИТЕТА. – Вечерње новости, XXV/1977, 13. VI, стр. 2.

681. КРАЉЕВИЋ МАРКО. – Политика, 1977, 16. јун, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

682. ЖИВО БИЋЕ. – Политика, 1977, 23. јун. стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

683. ДИДА ГУСЛАРКА. – Народно стваралаштво = Folklor, XV – XVI/1966–1977 св. 57–64, стр. 93–98.

684. SNABDEVANJE MESOM. – Политика, 1977, 30. јун, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

685. ХИПОКОРИСТИЧНОСТ И ПЕЈОРАТИВНОСТ. – Просвјетни рад, XXVII/1977, бр. 11–12, стр. 7.

686. О ЈЕЗИКУ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА. – Зборник радова са научног скупа: Светозар Марковић – живот и дело САНУ, Одељење друштвених наука, 1977. књ. 3, стр. 671–693.

687. КЊИЖЕВНИ ДОГОВОР. – Политика, 1977, 8. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

688. ИДЕМО НА ПЛАНИНУ. – Политика, 1977, 22. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

689. ВУК КАРАЏИЋ. – Политика, 1977, 29. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

690. САТ НЕ РАДИ. – Политика, 1977, 6. октобар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

691. ХИПОКОРИСТИЧКЕ И ПЕЈОРАТИВНЕ РЕЧИ. – Политика, 1977, 13. октобар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

692. ДВОСМИСЛЕНЕ РЕЧИ. – Политика, 1977, 20. октобар, стр. 22.

V додатку “Политика за децу”.

693. ЛАВ И ЈЕЛЕН. – Политика, експрес, 1977, 21. октобар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

694. ЈЕЗИЧКЕ ОБЛАСТИ. – Политика, 1977, 27. октобар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

695. ПИСАЊЕ И ИЗГОВОР. – Политика, 1977, 3. новембар. стр. 23.

У додатку “Политика за децу”.

696. ЖЕНИДБА И УДАДБА. – Политика, 1977, 10. новембар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

697. ЛЕЊИН О ЈЕЗИКУ. – Политика – 1977, 17. новембар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

698. ЈЕЗИЦИ У СФРЈ. – Политика, 1977, 24. новембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

699. ШТА ЈЕ ХУМАНИЗАМ. – Политика, 1977, 1. децембар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

700. ЖИВОТ И ЈЕЗИК. – Политика, 1977, 8. децембар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

701. У ЧЕЉУСТИМА ЗВЕРИ. – Политика експрес, 1977, 9. децембар, стр. 17.

У рубрици “Ђачка страна”.

702. ОДВОЈЕНО И САСТАВЉЕНО ПИСАЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1977, 15. децембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

703. ПОЧУВАЈМО СВОЈ ЈЕЗИК. – Радио-ТВ-ревија, илустр. час. – Београд, 1977, 16. децембар, стр. 46.

Интервју.

704. ДРУГОВАЊЕ С РЕВОЛУЦИОНАРОМ. – Политика, 1977, 22. децембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

705. ЗА ПРАВОПИСНУ КУЛТУРУ. – Просвјетни рад, 1977, бр. 15. 15. новембар, стр. 8.

706. ЗНАЧЕЊСКА РАЗНОВРСНОСТ ИСТЕ ЈЕЗИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ. – Прилози настави српскохрватског језика и књижевности. [Бања Лука], 1977, бр. 8. стр. 19–22.

707. МАЖУРАНИЋ, ИВАН : СМРТ СМАИЛ-АГЕ ЧЕНГИЋА [Иван Мажуранић. – Титоград: Републички завод за унапређивање школства, 1977–74 стр. : слика аутора; 19 см. – (Школска лектира: за VII разред основне школе)

Милија Станић: Рјечник мање познатих ријечи и израза, стр. 43–54. – Мажуранићев спјев Смрт Смаил-Аге Ченгића: стр. 59–74.

 

1978.

708. РАДОСТ И ЈЕЗИК. – Политика, 1978, 5. јануар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

709. ИНДУСТРИЈСКЕ РЕЧИ. – Политика, 1978, 12. јануар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

710. ЕТИМОЛОШКИ И ФОНЕТСКИ ПРАВОПИС. – Политика, 1978, 19. јануар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

711. ВУКОВА РЕФОРМА. – Политика, 1978, 2. фебруар. стр. 20.

У додатку “Политика за децу”

712. ЗАБОРАВЉЕНО ПРАВИЛО. – Политика, 1978, 9. фебруар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

713. БОГИЧЕВИЋ У “КОСМОСУ”. – Политика, 1978, 16. фебруар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”

714. ГРАМАТИКА И МАРКСИЗАМ. – Просвјетни рад, XXVIII/1978, бр. 3. 1. II, стр. 5.

715. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ. – Политика, 1978, 23. фебруар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

716. ПИТАЊА О КОЈИМА ТРЕБА РАЗГОВАРАТИ. – Просветни преглед, 1978, бр. 1233, 17. фебруар, стр. 9.

У рубрици “Разговори о језику”.

717. КРЕТАЊЕ И МИРОВАЊЕ. – Просветни преглед, 1978, бр. 1234, 24. фебруар, стр. 9.

У рубрици “Разговори о језику”.

718. ДВОСМИСЛИЦЕ. – Политика, 1978, 2. март, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

719. ВАТРА И ВОДА. – Политика, 1978, 9. март, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

720. ЈЕЗИЧКИ ЕКСПЛОЗИВИ. – Просветни преглед, 1978, бр. 1235, 3. март, стр. 9.

У рубрици “Разговори о језику”.

721. СЛИКАРСКА СНАГА ЈЕЗИКА. – Политика, 1978, 16. март, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

722. ВОКАЛСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ. – Просветни преглед, 1978, бр. 1237, 17. март, стр. 10.

У рубрици “Разговори о језику”.

723. ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1978, 23. март, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

724. НЕКЕ НАШЕ НАУЧНЕ НЕДОРЕЧЕНОСТИ. – Просветни преглед, 1978, бр. 1238, 24. стр. 9.

У рубрици “Разговори о језику”.

725. СТРАНЕ СВЕТА. – Политика, 1978, 30. март, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

726. ПОМЕРАЊЕ ЈЕЗИЧКОГ ОСЕЋАЊА. – Просветни преглед, 1978, бр. 1239, 31. март, стр.

У рубрици “Разговори о језику”.

727. ПРЕНОСНА ЗНАЧЕЊА. – Политика, 1978, 6. април, стр. 26.

У додатку “Политика за децу”.

728. КО ПОДВИЈА РЕП. – Политика, 1978, 13. април, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

729. ЛЕКСИКОГРАФИЈА. – Просветни преглед, 1978, бр. 1241, 14. април, стр. 9.

У рубрици “Разговори о језику”.

730. ПРОМЕНЉИВОСТ ЈЕЗИКА. – Политика, 1978, 20. април, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

731. НА КЛИЗАВИМ ТЕРЕНИМА. – Просветни преглед, 1978, бр. 1242, 21. април, стр. 17.

У рубрици “Разговори о језику”.

732. СЛЕДБЕНИК МАРКСА И ЕНГЕЛСА. – Политика, 1978, 27. април, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

733. ПРАВИЛА И ДОГМЕ. – Просветни преглед, 1978, бр. 1243, 28. април, стр. 9.

У рубрици “Разговор о језику”.

734. ИЗГОВОР РЕЧИ. – Политика, 1978, 4. мај, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

735. ЈЕЗИК СЕ НЕПРЕСТАНО МЕЊА. – Књига лингвисте Милана Шипке “Приче о ријечима”: не посматра речи и језик одвојено од живота и чврсто стоји на тлу научне истине. – Политика, 4. мај, стр. 9.

736. О НЕКИМ ДЕФИНИЦИЈАМА У ВУКОВОМ СРПСКОМ РЈЕЧНИКУ. – Политика, 4. мај, стр. 9.

Ковчежић, Прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. XVI, Београд 1978, стр. 80–84 (Београд: Вуков н Доситејев музеј)

737. ЦРТА И ЦРТИЦА. – Политика, 1978, 11. мај, стр. 24.

738. ЈЕЗИЧКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ. – Просветни преглед, 1978, бр. 1245, 12. мај, стр. 17.

У рубрици “Разговори о језику”.

739. ГРАМАТИКА И ЛОГИКА. – Политика, 1978, 18. мај, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

740. ЈЕЗИЧКА РАЗВОЂА. – Просветни преглед, 1978, бр. 1246, 19. маја, стр. 9.

У рубрици “Разговори о језику”.

741. МУКА ОД БОГАТСТВА. – Просветни преглед, 1978, бр. 1247, 26. мај, стр. 11.

У рубрици “Разговори о језику”.

742. ЧИН МАРШАЛА. – Политика, 1978, 25. мај, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

743. КУТИЈИЦА, СИНИЈИЦА ... – Политика, 1978, 8. јун, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

744. “ЗИДАР ЗА МАЛТЕРИСАЊЕ”. – Политика експрес, 1978, 9. јун, стр. 10.

Интервју.

745. ВАРЉИВИ СУГЛАСНИК. – Просветни преглед, 1978, бр. 1249, 9. јун, стр. 11.

746. “РАДНИК У ИНКУБАТОРУ”. – Политика експрес, 1978, 11. јун. стр. 8.

747. СМИСАО ВАЖНИЈИ ОД ЈЕЗИКА. – Политика, 1978, 15. јун, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

748. НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО – Folklor. – Књижевност и језик, 1978, бр. 1, стр. 120–122.

[Приказ св. 57–64] 1976–1977. године.

749. БУКВАР И АЗБУКА. – Политика, 1978, 7. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

750. ШКОЛА И ГРАМАТИКА. – Политика, 1978, 14. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

751. ГЛАС И СЛОВО. – Политика, 1978, 21. септембар, стр. 22.

У додатку “Политикa за децу”.

752. УСТАНОВА У КОЈОЈ УЧИШ. – Политика, 1978, 28. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

753. ПИСАЊЕ И УЧЕЊЕ НЕКАД И САД. – Политика, 1978, 5. октобар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

754. РАЗВИЈАЊЕ КУЛТУРЕ ЈЕЗИКА. – Политика, 1978, 6. октобар, стр. 12.

755. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ. – Политика, 1978, 12. октобар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

756. ФУДБАЛ И РЕЧИ. – Политика, 1978, 19. октобар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

757. ГРОМОВИ СУ ТУТЊАЛИ. – Политика, 1978, 26. октобар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

758. ПРЕВОД И ПРЕВОДИОЦИ. – Политика, 1978, 2. новембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

759. ГЕТЕ О НАШЕМ ЈЕЗИКУ. – Политика, 1978, 9. новембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

760. ЗАВИСАН И ЗАВИСТАН. – Политика, 1978, 16. новембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

761. ОДНОС ЈЕЗИКА У ЈУГОСЛАВИЈИ. – Политика, 1978, 23. новембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

762. ЧУВАЈ СЕ ЗВЕРА. – Политика, 1978, 7. децембар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

763. ДАЈЕ СЕ “ХАМЛЕТ”. – Политика, 1978, 14. децембар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

764. ЈОШ НИЈЕ ВРЕМЕ ЗА УКИДАЊЕ СМРТНЕ КАЗНЕ. – Политика експрес,, 1978, 17. децембар, стр. 7.

765. ДВОСТРУКИ И ВИШЕСТРУКИ ОБЛИЦИ. – Политика, 1978, 21. децембар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

766. ИГРА РЕЧИ. – Политика, 1978, 28. децембар, стр. 22,

У додатку “Политика за децу”.

767. НЕПОЗНАТА КОМЕДИЈА ЛАЗЕ КОСТИЋА. – Књижевност и језик, 1978, бр. 3–4, стр. 352–355.

 

1979.

768. ПРАВИЛНО И НЕПРАВИЛНО. – Политика, 1979, 4. јануар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

769. ПУЧИНА ПЛАВА СПАВА. – Политика, 1979, 1. фебруар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

770. ИСТОВЕТНИ ОБЛИЦИ. – Политика, 1979, 8. фебруар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

771. ПОЧУВАЈТЕ СВОГ ЈЕЗИКА. – Политика, 1979, 15. фебруар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

772. И ЈЕДНО И ДРУГО. – Политика, 1979, 22. фебруар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

773. МОДЕРНИ И СТАРИ НАГЛАСАК. – Политика, 1979, 1. март, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

774. ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ. – Политика, 1979, 15. март, стр. 21.

У додатку “Политика за децу”.

775. ПРВО И НАКНАДНО ЗНАЧЕЊЕ. – Политика, 1979. 22. март, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

776. ИГРАШ ЛИ ШАХ? – Политика, 1979, 5. април, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

777. И ЈЕДНО И ДРУГО. – Политика, 1979, 12. април, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

778. О НЕКИМ ДЕФИНИЦИЈАМА У ВУКОВУ СРПСКОМ РЈЕЧНИКУ. – Ковчежић, 1979, књ. XVI, стр. 80–84.

779. РАЗЛИЧИТА ПРОМЕНА. – Политика, 1979, 19. април, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

780. НАШИ ГРАЂАНИ. – Политика, 1979, 26. април, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

781. РЕЧИ И РЕЧНИЦИ. – Политика, 1979, 17. мај, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

782. КОЈИ И КОГА. – Политика, 1979, 31. мај, стр. 26.

У додатку “Политика за децу”.

783. ПОРОДИЦА ЈЕЗИКА. – Политика, 1979, 7. јун, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

784. ЧИНИОЦИ КВАРЕЊА ЈЕЗИКА. – Зборник о говору и језику, посвећен Ђорђу Крстићу, – Београд, 1979, стр. 65–69.

785. ЗА БАКЕ ПРВАКЕ. – Политика, 1979, 6. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

786. ВЕЛИКА И МАЛА СЛОВА. – Политика, 1979, 13. септембар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

787. НЕПИСМЕНОСТ И САМОУКОСТ. – Политика, 1979, 20. септембар, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

788. НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК. – Политика, 1979, 27. септембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

789. МАТЕМАТИКА И ЈЕЗИК. – Политика, 1979, 4. октобар, стр. 24.

У додатку “Политика за децу”.

790. МЕСТО И КРЕТАЊЕ. – Политика, 1979, 11. октобар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

791. ОСТАРЕТИ И ОСТАРИТИ. – Политика, 1979, 18. октобар, стр. 26.

У додатку “Политика за децу”.

792. СТРАНЕ РЕЧИ. – Политика, 1979, 25. октобар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

793. ДВЕ ГРЕШКЕ. – Политика 1979, 1. новембар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

794. БЕОГРАД И БЕОГРАЂАНЧЕ. – Политика, 1979, 8. новембар, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

795. ИМЕНА УЛИЦА. – Политика, 1979, 15. новембар, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

796. ЈЕЗИЦИ У ЈУГОСЛАВИЈИ. – Политика, 1979, 22. новембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

797. ШКОЛА И ПИСМЕНОСТ. – Политика, 1979, 6. децембар, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

798. ПОМЕРЕНО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1979, 13. децембар, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

799. ПОСТАНАК РЕЧИ. – Политика, 1979, 20. децембар, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

 

1980.

800. САСТОЈЦИ ЈЕЗИКА. – Политика, 1980, 3. јануар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

801. ЈЕДНИНА И МНОЖИНА. – Политика, 1980, 10. јануар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

802. СИРОМАХ ПЕКО ПЕРКОВ. – (Миро Вуксановић: “Клетва Пека Перкова”, “Раванград”, Сомбор, 1978, стр. 168). – Књижевност и језик, 1980, бр. 1, стр. 116–117.

Приказ.

803. ЗАСПИМ И ЗАСПЕМ. – Политика, 1980, 14. фебруар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

804. ОДГОВОР ДРУ АСИМУ ПЕЦУ. – Јужнословенски филолог, 1980, XXXIV, 1978, стр. 250–266.

805. НЕСТАШНИ СНЕШКО БЕЛИН. – Политика, 1980, 21. фебруар, стр. Ј5.

У додатку “Политика за децу”.

806. НОВИ БЕОГРАД, – Политика, 1980, 28. фебруар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

807. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК. – Политика, 1980, 13. март, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

808. СТРАНЕ РЕЧИ. – Политика, 1980, 20. март, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

809. ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ. – Политика, 1980, 27. март, стр. 20.

У додатку “Политика за децу”.

810. ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1980, 3. април, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

811. СИТАН АЛИ ВРЕДАН ЗНАК. – Политика, 1980, 10. април, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

812. ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1980, 17. април, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

813. РЕКА ДУНАВ. – Политика, 1980, 24. април, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

814. ДВОСМИСЛЕНА РЕЧЕНИЦА. – Политика, 1980, 22. мај, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

815. НАРОДНИ ОБЛИЦИ. – Политика, 1980, 29. мај, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

816. ДВОСМИСЛЕНА РЕЧЕНИЦА. – Политика, 1980, 5. јун, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

817. ГОРИЧИН – ГОРИЦИН. – Политика, 1980, 12. јун, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

818. НАД КЊИГОМ. – Политика, 1980, 19. јун, стр. 16.

У додатку “Политика за децу.

819. ИМЕ МОЈЕ ШКОЛЕ. – Политика, 1980, 4. септембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

820. ИМЕНА ГРАДОВА. – Политика, 1980, 11. септембар, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

821. МИ БИСМО РАЗГОВАРАЛИ. – Политика, 1980, 18. септембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

822. ГОДИШЊА ДОБА. – Политика, 1980, 25. септембар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

823. ИСТИ ИЗРАЗИ. – Политика, 1980, 2. октобар, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

824. НАГЛАШАВАЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1980, 9. октобар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу*.

825. СЛАГАЊЕ РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ. – Политика, 1980, 16. октобар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

826. ЈЕЗИЧКЕ НЕЗГОДЕ. – Политика, 1980, 23. октобар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

827. МАТЕРЊИ ЈЕЗИК НА ТЕЛЕВИЗИЈИ, Учљива лекција. – Просветни преглед, 1980, бр. 1341, 24. октобар, стр. 9.

828. ИМЕНА РЕКА И ЈЕЗЕРА. – Политика, 1980, 30. октобар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

829. ДАНИ У МЕСЕЦУ. – Политика, 1980, 6. новембар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

830. ЈЕЗИЧКЕ СТРАНПУТИЦЕ. – Политика, 1980. 13. новембар, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

831. ИЗВЕДЕНЕ РЕЧИ. – Политика, 1980, 20. новембар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

832. НАША ПРВА МОДЕРНА ГРАМАТИКА. – Политика, 1980, 27. новембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

833. ЈЕЗИЧКЕ МОГУЋНОСТИ. – Политика, 1980, 4. децембар стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

834. НАГЛАШАВАЊЕ СЛОГОВА. – Политика, 1980, 11. децембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

835. НОВЕ РЕЧИ. – Политика, 1980, 18. децембар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу.”

836. НОМЕНКЛАТУРА ПОЈМА ЈЕСТИ У УСКОЧКОМ ГОВОРУ. – Втора југословенска ономастичка конференција. Македонска академија на науките и уметностите, Скопље 1980, стр. 343–347.

837. ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ И ТИТО. – Народно стваралаштво. = Folklor, 1980, XIX, св. 74–76, април–децембар, стр. 109–116.

 

1981.

838. ДВОСМИСЛЕНА РЕЧЕНИЦА. – Политика, 1981, 8. јануар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

839. ДЕДА МРАЗ. – Политика, 1981. 15. јануар, стр. 18.

У додатку “Политика за децу”.

840. ПРАВОПИСНЕ НЕПРИЛИКЕ. – Политика, 1980. 13. фебруар, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

841. ШОПЕНОВА МУЗИКА. – Политика, 1980, 19. фебруар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

842. СКРАЋЕНИЦА МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА. – Просветни преглед, 1981, бр. 1355 (5), 24. фебруар, стр. 12.

843. ЦРТА И ЦРТИЦА. – Политика, 1981, 26. фебруар, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

844. СЛАГАЊЕ РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ. – Политика, 1981, 5. март, стр. 18.

У додатку “Политика за децу.”

845. ПОПОДНЕ И ПО ПОДНЕ. – Политика, 1981, 12. март, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

846. САЗИВАЊЕ САСТАНКА. – Политика, 1981, 19. март, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

847. АУТОМОБИЛ И МИЛИОНИ. – Политика, 1981, 26. март, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

848. ЈАТО ПТИЦА. – Политика, 1981, 2. април, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

849. ГРЕШКЕ У БАЧКИМ ЛИСТОВИМА. – Политика, 1981, 9. април, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

850. УПОТРЕБА ЗАРЕЗА. – Политика, 1981, 16. април, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

851. КОЛИКО ДУГО. – Политика, 1981, 23. април, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

851. ГРЕШКЕ У БАЧКИМ ЛИСТОВИМА. – Политика, 1981, 7. мај, стр. 17.

У додатку “Политика за децу”.

852. ПОГРЕШНО ИЗРАЖАВАЊЕ. – Политика, 1981. 14. мај, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

853. ПРЕНОШЕЊЕ И КАЗИВАЊЕ. – Политика, 1981, 21. мај, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

854. СУВИШНЕ РЕЧИ. – Политика, 1981, 28. мај, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

855. ПРОМЕНЉИВОСТ РЕЧИ. – Политика, 1981, 4. јун, стр. 18

У додатку “Политика за децу”.

856. ЗБОГ И РАДИ. – Политика, 1981, 11. јун, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

857. ГРУБЕ ПОГРЕШКЕ. – Политика, 1981, 18. јун, стр. 22.

У додатку “Политика за децу”.

858. БАЦИ ПРВАЦИ. – Политика, 1981, 3. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

859. ИМЕНА УЛИЦА И ГРАДОВА. – Политика, 1981, 10. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

860. ПРАВОПИСНА СПОТИЦАЊА. – Просветни преглед, 1981, бр. 1375, (25), 8. септембар, стр. 9.

861. ПРАВИЛАН ГОВОР. – Политика, 1981, 17. септембар, стр.

У додатку “Политика за децу”.

862. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАПОШЉЕНОСТ. – Политика, 1981, "24. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

863. АКЦЕНАТСКО ПУТОВАЊЕ ПО УСКОЦИМА У ЉЕТО 1980. ГОДИНЕ. – Јужнословенски филолог, 1981, Београд, књ. XXXVII, стр. 251–254.

Summary

864. ПЕЋАРАЦ. – Ономастички прилози II, САНУ, Београд, 1981, стр. 155–158.

865. ЈЕДАНПУТ СЕ ЖИВИ. – Политика, 1981, 1. октобар, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

866. ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ. – Политика, 1981, 8. октобар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

867. ЈЕЗИЧКИ УТИЦАЈ. – Политика, 1981, 15. октобар, стр. 11.

У додатку “Политика за децу*.

868. ПИСАЊЕ РЕЧЦЕ НЕ. – Политика, 1981, 22. октобар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

869. ЈЕЗИК НАШ СВАКИДАШЊИ. – Политика, 1981, 27. октобар, стр. 8.

870. ПРОМЕНА СТРАНИХ РЕЧИ НА ИО. – Политика, 1981, 29. октобар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

871. НАГЛАСАК И НАГЛАШАВАЊЕ. – Политика, 1981, 5. новембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

872. ПРЕКОПУТА И ПРЕКО ПУТА. – Политика, 1981, 12. новембар, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

873. УПОТРЕБА СТРАНИХ РЕЧИ. – Политика, 1981, 19. новембар, стр. 11.

У додатку “Политика за децу”.

874. ПА БАР ДА НАВЕДЕ ОДАКЛЕ УЗИМА. – Политика експрес, 1981, 23. новембар, стр. 13.

875. ПРЕНОСНА ЗНАЧЕЊА. – Политика, 1981, 26. новембар, стр. 11.

У додатку “Политика за децу”.

876. ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ. – Политика, 1981, 3. децембар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

877. ПИСАЊЕ БРОЈЕВА. – Политика, 1981, 10. децембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

878. ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА. – Политика, 1981, 17. децембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

879. ИСКРИВЉАВАЊЕ ПОЈМОВА. – Књижевне новине, 1981, 17. децембар, стр. 2–3. 13. Потпис: Морачић и М. Станић.

880. ВРЕМЕ ИХ ЗАТИРЕ. – Политика експрес, 1981, 17. децембар, стр. 17.

881. ПРЕДЛОГ: ЦЕНТАР САВА. – Политика, 1981, 28. децембар, стр. 12.

У рубрици “Мећу нама”.

882. МОГУ ЛИ СЕ ИЗГОВОРИТИ ЈУГОСЛАВИЈА И ТЕЛЕВИЗИЈА ОГЛАСИТИ КЊИЖЕВНИМА. – Књижевност и језик, 1981, бр. 3–4, стр. 295–303.

883. ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА. – Naš jezik, 1981. књ. XXIV, св. 3, стр. 167–168.

884. ЈЕДНА НАША ВЕЛИКА ДИЛЕМА. – Dometi [Сомбор], VIII, 1981, бр. 27 стр. 35–39

885. ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1982, 7. јануар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

886. ПРАВИЛАН ГОВОР. – Политика, 1982, 14. јануар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

887. РЕД РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ. – Политика, 1982, 4. фебруар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

888. ПИСАЊЕ НЕКИХ ПРЕЗИМЕНА. – Политика, 1982, 11. фебруар, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

889. ДВОСМИСЛЕНИ ИЗРАЗИ. – Политика, 1982, 18. фебруар, стр. 11.

У додатку “Политика за децу”.

890. ИЗГОВОР НЕКИХ ПРЕЗИМЕНА. – Политика, 1982, 25. фебруар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

891. КРЕТАЊЕ И МИРОВАЊЕ. – Политика, 1982, 4. март, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

892. НАРУКУ ИЛИ НА РУКУ. – Политика, 1982, 11. март. стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

893. ЈЕЗИЧКЕ ОМАШКЕ. – Политика, 1982, 18. март, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

894. ЧУДНА КРИТИКА. – Ослобођење, [Сарајево], 13, март 1982.

895. СЛАГАЊЕ РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ. – Политика, 1982, 25. март, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

896. АПРИЛИЛИ. – Политика, 1982, 1. април, стр. 11.

У додатку “Политика за децу”.

897. РАДОСТ ЗБОГ ЛИСТА. – Политика, 1982, 8. април, стр. 11.

У додатку “Политика за децу”.

898. ОСТАНИМО НА ВИСИНИ ИСТИНЕ. – Политика експрес, 1982, 13. април, стр. 11.

899. БЛЕСАК И БЉЕСАК. – Политика, 1982, 15. април, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

900. НАРОДНИ ГОВОР И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК. – Политика, 1982, 22. април. стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

901. А ЛИМУН ЈЕ ЗА МЕНЕ ЛЕК. – Политика експрес, 25. април, стр. 13.

902. СКРИВЕНА ЗНАЧЕЊА. – Политика, 1982, 29. април, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

903. КОНВЕРТИБИЛНО ТРЖИШТЕ. – Политика, 1982, 6. мај, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

904. САСТАВ И ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1982, 13. мај, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

905. ЈАЛОВИ ЈЕЗИК ОУРСКИ. – Политика експрес, 16. мај, стр. 13.

906. ИЗ УСКОЧКЕ ЛЕКСИКЕ. – Лексикографија и лексикологија, 1982, стр. 285–288.

907. У ПРВОМ РАЗРЕДУ. – Политика, 1982, 2. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

908. ПОКОЛЕЊЕ И ПОКОЉЕЊЕ. – Политика, 1982, 9. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

909. ПЕТ УНУКА. – Политика, 1982, 23. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

910. ИНТЕРПУНКЦИЈА. – Политика, 1982, 7. октобар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

911. ЈЕЗИЧКИ ЗАКОН. – Просветни преглед, 1982, 7. октобар, стр. 7.

912. О ЈЕЗИКУ, РОДЕ... – Домети, 1982, бр. 80, стр. 15–21.

913. ЗАБОРАВЉЕНЕ РЕЧИ. – Илустрована политика, 1982, 16. новембар, стр. 4.

914. ПИСАЊЕ НАЗИВА ПРАЗНИКА. – Политика, 1982, 9. децембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

915. ПРЕКО МЕРЕ. – Политика, 1982, 16. децембар, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

916. УСКОЧКИ АКЦЕНАТ. – Српски дијалектолошки зборник, 1982, стр. 67(5)—191 (129).

 

1983.

917. СУПРОТНО У ИСТОМ. – Политика, 1983, 6. јануар, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

918. СРЕТАТИ – ЗРЕТИ – СПАСАВАТИ. – Политика, 1983, 13. јануар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

919. ЈЕЛОВИНА И БОРОВИНА. – Политика, 1983, 3. фебруар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

920. ЛЕКСИКА. – Политика, 1983, 10. фебруар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

921. ЈЕЗИК И ЗУБИ. – Политика, 1983, 17. фебруар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

922. СУВИШНЕ РЕЧИ. – Политика, 1983, 24. фебруар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

923. БРЗИНА, БРЗ, БРЗО. – Политика, 1983. 10. март, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

924. О ЈЕДНОМ ЈЕЗИЧКОМ ПОМЕРАЊУ. – Књижевност и језик, 1983, бр. 1–2, стр. 93–95.

925. ФРАНЦУСКА И ИТАЛИЈА. – Политика, 1983, 17. март, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

926. МОЋ И РУДНИЦИ. – Политика, 1983, 31. март, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

927. ДОНЕСИ МИ КЊИГУ. – Политика, 1983, 7. април, стр. 16.

У додатку “Политика за децу”.

928. ЦРТА И ЦРТИЦА. – Политика, 1983, 14. април, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

929. ГЛАС Ј. – Политика, 1983, 21. април, стр. 11.

У додатку “Политика за децу”.

930. ПИСАЊЕ НАДИМАКА. – Политика, 1983, 28. април, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

931. ДВОЈНИ ОБЛИЦИ. – Политика, 1983, 5. мај, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

932. МОЋ ЈЕЗИКА. – Политика, 1983, 12. мај, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

933. ВУК КАРАЏИЋ. – Политика, 1983, 26. мај, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

934. ГОВОРИТЕ И ПИШИТЕ ТЕЧНО. – Политика, 1983, 2. јун, стр. 12.

У додатку “Политика за децу.”

935. ЗНАЧЕЊСКИ ПРЕЛИВИ. – Политика, 1983, 9. јун, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

936. ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД. – Политика, 1983, 1. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

937. НЕСАМОСТАЛНЕ РЕЧИ И ОБЛИЦИ. – Политика, 1983, 8. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

938. ЈЕЗИЧКО ОСЕЋАЊЕ. – Политика, 1983, 15. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

939. КАКО ДА СЕ ОБРАТИМО. – Политика, 1983, 22. септембар

У додатку “Политика за децу”.

940. ЂУРИЧИН ИЛИ ЂУРИЦИН. – Наш језик, 1983. књ. XXVI, св. 1. стр. 57–58. '

941. ЈЕЗИЧКО ОСЕЋАЊЕ. – Политика, 1983, 6. октобар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

942. НАШ АКЦЕНАТ ДАНАС. IN: “Актуелна питања наше језичке културе”.

Београд: Просветни преглед, 1983. стр. 169–172

943. ДРУШТВО И ЈЕЗИК. – IN: “Актуелна питања наше језичке културе”.

Београд: Просветни преглед, 1983, стр. 348.

944. СТЕПЕН ПОРЕЂЕЊА. – Политика, 1983. 27. октобар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

945. УСКОЧКИ РЈЕЧНИК. – Гласник ЦАНУ за умјетност, 1982, бр. 4. стр. 71–77.

946. КАКО УЧИ БУБАЛИЦА. – Политика, 1983, 3. новембар, стр. 13.

У додатку “Политика за децу”.

947. ИЗРАЗИ И ПОСЛОВИЦЕ. – Политика, 1983, 10. новембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

948. НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА. – Политика, 1983, 17. новембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

949. СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИЧНОСТИ. – Политика, 1983, 24. новембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

950. ПЕСНИЧКА СЛОБОДА. – Политика, 1983, 1. децембар, стр. 11.

У додатку “Политика за децу”.

951. НЕКЕ НОВЕ РЕЧИ. – Политика, 1983, 8. децембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

952. МОЋ ЈЕЗИКА. – Политика, 1983, 15. децембар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу.

953. БРОЈЕВИ И ЈЕЗИК. – Политика, 1983, 22. децембар, стр. 15.

У додатку “Политика за децу”.

1984.

954. ПРИЛАГОДЉИВОСТ ЈЕЗИКА. – Политика, 1984, 5. јануар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

955. КЊИГЕ И ДОКТОРИ. – Политика, 1983, 12. јануар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

956. БЕОГРАД И СНЕГ. – Политика, 1984, 19. јануар, стр. 14.

У додатку “Политика за децу”.

957. КОЛИКО ИМА РЕЧИ. – Политика, 1984, 2. фебруар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

958. МИОДРАГ С. ЛАЛЕВИЋ. – Књижевност и језик, 1984, бр, 4, стр. 349–351.

959. ШТА СУ ДВОЈИЦА НА ЈУНАКА. – Политика експрес, 10. фебруар, стр. 5.

960. ВОЛИМ ТЕ, МАМА. – Политика, 1984, 8. март, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

961. ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА. – Политика, 1984, 15. март, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

962. ПРОМЕНЕ ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА. – Политика, 1984, 22. март, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

963. ВЕЛИКА И МАЛА СЛОВА. – Политика, 1984, 29. март, стр. 10.

У додатку “Политика за децу”.

964. БОЈА СТЕНА. – Политика, 1984, 5. април, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

965. СЛАГАЊЕ РЕЧИ. – Политика, 1984, 12. април, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

966. ПОТСЕЋИ ИЛИ ПОДСЕЋИ. – Политика, 1984, 26. април, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

967. ТРИ ТАЧКЕ. – Политика, 1984, 3. мај, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

968. СТРАНЕ РЕЧИ. – Политика. 1984, 17. мај, стр. 12.

У додатку “Политика за децу.”

969. КОНГРУЕНЦИЈА. – Политика, 1984, 31. мај, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

970. ЈЕЗИЧКА РАСКРШЋА. – Политика експрес, 1984, 8. јун, стр. 13.

971. СПОРНИ СМО МИ САМИ. – Политика експрес, 1984, 27. јун, бр. 7294, стр. 11.

972. РЕЧНИК ЈЕЗИКА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА II. – Јужнословенски филолог, 1984, стр. 213–222.

973. БРОЈЕВИ И ЦАРЕВИ. – Политика, 1984, 6. септембар, стр. 11.

У додатку “Политика за децу”.

974. НОВЕ РЕЧИ. – Политика, 1984, 13. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

975. ЗАЈЕДНО ИЛИ ОДВОЈЕНО. – Политика, 1984, 20. септембар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу”.

976. РАЗНИ ОБЛИЦИ – ИСТО ЗНАЧЕЊЕ. – Политика, 1984, 4. октобар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу.

977. ЗНАЧЕЊЕ И ЈЕЗИК. – Политика, 1984, 25. октобар, стр. 12.

У додатку “Политика за децу.

978. О НЕКИМ КВАЛИТАТИВНО-КВАНТИТАТИВНИМ ОДНОСИМА УСКОЧКОГ ГОВОРА ПРЕМА ДРУГИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА НАШЕГ ЈЕЗИКА И ПРЕМА НАШЕМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ. – Гласник Одељења умјетности Црногорске академије наука и умјетности [Титоград] 1984, бр. 5, стр. 143–161.

979. РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ДУЖИНА ТИПА МИСЛИТИ И СЛ. У ЦРНОГОРСКИМ НАРОДНИМ ГОВОРИМА. – IN: “Црногорски говори”, Црногорска академија наука и умјетности [Титоград]1984, стр. 211–216: 58–59 и 250–231.

 

//Овде је прекид од броја 1064 до 1228. Закључно са бројем 1228 библиографија М. Станића објављена је у Портрети II, Душан Ј. Мартиновић, Цетиње 1987, 241–301.//

1984.

1229. О једној врсти хипокористика у ускочком говору, Књижевност и језик, Београд, 1984, 34–39.

 

1986.

1230. Скок са планине, Просветин преглед, 17–24. јануар 1986, стр. 10.

1231. Поглед на стање нашег језика данас, Обележја, год. XVI, број 1, 1986, Приштина, стр. 105–112.

1232. Потреба за новим правописом, Политика 23. 6. 1986, стр. 11.

 

1987.

1233. Вуков рад на језику и правопису, Змај, књижевни часопис за децу и омладину, Београд, 1987, посебно издање, Вуков број у Вуковој години.

1234. Како да изговоримо Вуково презиме, Наш језик, XXVII, св. 3-4, Београд, 1987, стр. 285–287.

1235. Трагања за Вуком, Књижевност, бр. 12, Београд, 1987, стр. 2034–2037.

1236. Бранислав Остојић, О црногорском књижевнојезичком изразу, ЈФ XLIII, Београд, 1987, стр. 287–291.

1237. Још о синтагми Мајка Југовића, Књижевност и језик, бр. 1–2, Београд, 1987, стр. 25-41.                            

 

 

1988.

1238. Вуков сарадник Ђура Даничић, Змај, Београд, 1988.

1239. Вук и ми, Обележја, год XVIII, бр. 1, Приштина, 1988, стр. 5–9.

1240. Праисторија и пре(д)историја, Политика, 2. јул 1988, стр. 12.

1241. Акценат новосадског правописа и Вуков, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад – Тршић, 14–20. септембра 1987, Београд, 1988, стр. 385–388.

1242. Квалитативно-квантитативни диференцијал између Вука и Даничића и ускочког говора – Вук Стефановић Караџић и Црна Гора, Црногорска академија наука и умјетности, Титоград, 1988, 63–67.

1243. Његош о нашем језику, Змај, бр. 10, 1988, стр. 4.

1244. Језик Петра Кочића, Књижевност и језик, бр. 1, Београд, 1988, стр. 85–86.

 

1989.

1245. Сада је све друкчије, Политика, 15. јануар 1989, стр. 22.

 1246. Доситеј Обрадовић као баснописац, Змај, април 1989, стр. 4.

1247. Колико је велика васиона, Политика, 12. април 1989, стр. 13.

1248. Језичко-правописни саветник (у сарадњи са Дамјаном Маричићем), друго издање, Научна књига, Београд, 1989, стр. 444.

1249. Вук и Његош – заједно, Вукова задужбина, мај 1989, бр. 5, стр. 11.

1250. Знаменити косовски женски ликови у народној поезији, Обележја, бр. 3, Приштина, 1989, стр. 23–31.

1251. Вук и Његош – заједно, Књижевност и језик, бр. 2, Београд, 1989, стр. 171–174.

1252. Вук и Његош – заједно, Овдје, Титоград, јул 1989, стр. 20.

1253. Косово у Горском Вијенцу, Обележја, бр. 4, Приштина, 1989, стр. 25–42.

1254. Рат против језика Срба и српске ћирилице, Задужбина, бр. 8, Београд, 1989, стр. 5–6.

 

1990.

1255. Сава Немањић, Београд, изд. Траг, 1990, стр. 58.

1256. Свети Сава, Задужбина, бр. 9, Београд 1990, стр. 9.

1257. Значајан прилог дјечјој књижевности, Просветин рад, бр. 5, 15. март 1990, стр. 11.

1258. Косово на Вукову трагу (приказ), Обележја, год. XX, бр. 1/90, Приштина.

1259. Слово о језику, У поеми (на коричној страни, на крају), Блажо Перовић, Србљеница свободијаде, Књижевне новине, Београд, 1990.

1260. Ускочка топонимија, Ономатолошки прилози IX, Београд, 1988, (штампано 1990), 189–252, 1–64.

1261. Рат против језика Срба и српске ћирилице, Обележја, бр. 2/90, Приштина, 1990, стр. 33–50

1262. Ускочка антропонимија, Ономастички прилози X, Београд, 1989, стр. 1–61, 497–557.

1263. Ускочки речник, књ. 1, Научна књига, Београд, 1990, стр. VII-XVIII и 1532.

1264. Српско-хрватска језичка размимоилажења, Обележја, бр. 6, Приштина, 1990.

1265. Ускоци у речнику, Вечерње новости, 20. новембар 1990, стр. 24.

1266. Како су ме васпитавали – како васпитавам, Учитељ, бр. 33–34, Београд 1990, стр. 218–222.

 

1991.

            1267. Ускочки речник, Просветни преглед, 15–22. јануар 1991, Београд, 1991.

            1268. Ускочки речник, књ. 2, Научна књига, Београд, 1991, стр. 542.

            1269. Прилог историји српске просвете, Београдско школство, бр. 396, Београд, 22. април 1991, стр. 19.

            1270. Судбина народа, Београдско школство, бр. 397, Београд, 16. мај 1991, стр. 15.

            1271. О неким појавама у говорима дурмиторског краја и у Вуковом језику, Дурмиторски зборник 1, На извору Вукова језика, Титоград 1991, стр. 35–39.

            1272. Његош у очима других, Београдско школство, бр. 403, 19. децембар 1991, стр. 19.

 

1992.

            1273, Мудро јагње, Змај, бр. 3, Београд, 1992, стр. 12–13.

            1274. Моћ и домети васпитања, Просветни преглед, Педагошка пракса, бр. 203, Београд, 1992, стр. 7–8.

            1275. На врховима мудрости, Просветни преглед, 17. март 1992, стр. 11.

            1276. Могућно и могуће, Политика, 10. април 1992, стр. 16.

            1277. Имена цркава и манастира, Политика, 12. април 1992, стр. 15.

            1278. Гроцка и Рашка, Политика, 14. април. 1992, стр. 16.

            1279. Употреба црте и цртице, Политика, 16. април 1992, стр. 14.

            1280. Везиља, Научна књига, Београд, 1992, стр. 102 – романчић једне девојке.

            1281. Јуче увече, сутра ујутро, Политика, 22. април 1992, у Школској олимпијади.

            1282. Остарети, остарити, Политика, 18. април 1992, у Школској олимпијади.

            1283. Педесет људи ради, Политика, 27. април. 1992.

            1284. Братов и братовљев, Политика, 31. мај 1992, стр. 14.

            1285. Реч која задаје муку, Политика, 31. мај. 1992, стр. 14.

            1286. Поглед са Ловћена, Просветни преглед, 6. октобар 1992., стр. 11.

            1287. Шта је синтакса? Политика за децу, 16. јул 1992.

                                                                                 

1993.

            1288. Лингвистички листићи, Никшић, 1993,  изд. ИТП Унирекс, стр. 195.

            1289. Зашто беже од српског?, Вечерње новости, 16. јануар 1993, стр. 18 (при крају чланка има и Станићевог текста).

            1290. Милош Обилић, Педагошка пракса, бр. 231, фебруар 1993, стр. 4, Просветни преглед, Београд.

            1291. Неговање културе језика, Педагошка пракса, фебруар 1993, бр. 232, стр. 1–2, Просветни преглед, Београд.

            1292. О босанском језику, Просветни преглед, 9–16, марта 1993., стр. 1–2.

                                                                                 

1994.

            1293. Мачеве у корице, Вечерње новости, београдско издање, 8. јун 1994, на културној страни (о правописима и правопису).

            1294. Епске народне песме Србије и Црне Горе 1912–1918. у књизи Епске народне песме Србије и Црне Горе 1912–1918. Мирка Добричанина, Сремпублик 1994, Београд, стр. 327–328.

                                                                      

1996.

            1295. Игра на месечини, роман о једном псу, Нови Сад – Београд, 1996, стр. 182.

            1296. Невоље са језиком, Просветни преглед, 11. децембар 1996, бр. 195 (38), Београд, Педагошка пракса,  XIV, децембар 1996, бр. 329.

1997.

            1297. Куд иде српски језик, Просветни преглед, 16. април 1997, бр. 196 (12), Педагошка пракса, април 1997, стр. 342.

            1298. Спорни голови, Политика, 25. април 1977, стр. 12.

            1299. Знаменита 1847. година, Просветни преглед, 21. мај 1997, Педагошка пракса.

            1300. Жена се жени, Енигма, 17. јун 1997, Београд.

            1301. Мисице, Енигма, 1. јул 1997, Београд.

            1302. Као око у глави, Енигма, 15. јул 1997, Београд.     

            1303. Спасавати – спашавати, Енигма, 29. јул 1997, Београд.

            1304. Ма да и мада, Енигма, 29. јул 1997, Београд, стр. 49.

            1305. Паукова мрежа, Енигма, 12. август 1997, Београд, 49.

            1306. Језичке замке, Енигма, 12. август 1997, Београд, 49.

            1307. Језик за све људе, Енигма, 26. август 1997, Београд, 49.

            1308. Случај речи медиј, Просветни преглед, 1. октобар 1997, Педагошка пракса.

            1309. Укратко – чланчић о плакатама, Политика, Међу нама, 7. новембар 1997, Београд.

            1310. Нови роман, Просветни преглед, 12. новембар 1997, стр. 11, Педагошка пракса.

            1311. Лингвистички чистунац из Ускока, репортажа Р. Мићуновића у Никшићким новинама, бр. 1223, 27. новембар 1.     

   1312. Свако има право да говори како га је мајка научила, Никшићке новине, бр. 1225, 11. децембар 1997.

  

1998.

   1313. Ситнице, али без значаја, Просветни преглед, 11. март 1998, Педагошка пракса.

   1314. Књига о Скерлићу, Просветни преглед, 23. септембар 1998, Београд, стр. 13.

   1315. Крупна ситница, Просветни преглед, 8. октобар 1998, Београд, Педагошка пракса, стр. 6.

   1316. Мој речник према Вуковом, Просветни преглед, 4. новембар 1998, Педагошка пракса, стр. 6–7.

   1317. Нова књига о Дурмитору, Никшићке новине, 26. новембар 1998, стр. 24.

   1318. Поздрав Ускоцима, Два вијека Ускока, приредио Саво Микић, Стручна књига, Београд, 1998, стр. 87–88.

   1319. Присећања, зборник: Личност и дјело академика Јована Вуковића, Београд, 1998, Удружење Дурмитораца у Београду, издавач Стручна књига, стр. 107–110.

                                                                        

   1999.

   1320. Једна књижевно-филозофска загонетка, Никшићке новине, 14. јануар 1999, стр. 23.

   1321. Лингвиста Јован Вуковић, Просветни преглед, 10. март 1999,  Педагошка пракса, стр. 6.

   1322. Ученицима с љубављу, Политика, 14. август 1999, стр. 12.

   1323. Роман о једном псу, Никшићке новине, бр. 1263 од 26 августа–септембра 1999.

   1324. Ученицима с љубављу, Наша генерација, 15. септембар 1999, прештампано из Политике од 14. августа 1999, стр. 12.

   1325. Бездане тајне, Просветни преглед, 24. новембар 1999, стр. 13.

                                                                        

2000.

   1326. Ђаво у бусу, еротска прича, Вечерње новости, 12. фебруар 2000, стр. 18.

   1327. Чувајмо се страних речи, Вечерње новости, Београд, стр. 26 (без датума).

   1328. У вртлогу речи, Просветни преглед, 17. мај 2000., стр. 16.

   1329. Милија Станић о данима проведеним у Црној Гори, Просвјетни рад, бр. 11–12, 12. септембар 2000, Подгорица, стр. 6 (текст је написао Станићев студент Вукоје Ђерковић? према Станићевом усменом излагању).

   1330. Поетичност језика Мира Вуксановића, Никшићке новине, бр. 1288, од 28. септембра до 12. октобра 2000, стр. 233.

   1331. Мало им две ноге, приповетке, Триптих, Београд, 2000, стр. 233.

   1332. Семољ гора – грандиозна језичка грађевина, Никшићке новине, бр. 1293, 14. децембар 2000, стр. 23.

                                                                        

2001.

   1333. Милутин Вуксановић, Крња Јела, 2001, Душанова књига, записао и приредио Миро Вуксановић, Крња Јела, 2001. Приказ књиге написао Милија Станић у Никшићким новинама бр. 1298 од 22. 2. 2001, рубрика Мемоари, стр. 22.

 

Преводи:

1. БЕРНЕЈ, Анри: ТАЈНА ДОЛИНЕ СУНЧЕВА ЗРАКА / С француског Милија П. Станић. – Београд : Радомир Д. Ђуковић, [1939]; стр. 173; 20 цм.

Класична дјела омладинске књижевности, 29.

2. БЕРНЕЈ, Анри: ТАЈНА ДОЛИНЕ СУНЧЕВА ЗРАКА / II издање – Београд, Ново Поколење, 1951; Стр. 216; 20 цм.

Занимљива библиотека; 13.

3. БЕРНЕЈ, Анри: ТАЈНА ДОЛИНЕ СУНЧЕВА ЗРАКА / превео Милија П. Станић. III издање Београд, Нолит , 1965; стр. 174 ; 8°.

Занимљива библиотека.

4. РЕН, Персивал Кристофер : Beau geste с француског превео Милија П. Станић. – Београд – Радомир Д. Ћуковић, [1940] ; стр. 229 ; 8°

Класична дела омладинске књижевности, 40.

5. СИСТЕМАТСКО ИЗУЧАВАЊЕ ТЕОРИЈЕ МАРКСИЗМА – ЛЕЊИНИЗМА НАЈВАЖНИЈА ЈЕ ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА. / Превод с руског . Побједа, IV/1947, бр. 72, 11. X, стр. 6–7.

6. КАФТАНОВ, С.: ТРИЈУМФ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ КУЛТУРЕ. Превод с руског . Побједа, IV/1947, бр. 76, 21. X. стр. 6–7; бр. 77, 23. X, стр. 2.

Превео заједно са Радулом Стијенским. Поводом 30-тогодишњице Октобарске револуције.

7. СИТНИК, Константин: СОВЈЕТСКО СЛИКАРСТВО У ТОКУ 30 ГОДИНА / превод с руског . Побједа, IV/1947, бр. 81, 1. XI, стр. 67.

Превео заједно са Радулом Стијенским. Поводом 30-тогодишњице Октобарске револуције.

8. Академик С. И. Вавилов: 30 ГОДИНА СОВЈЕТСКЕ НАУКЕ. Превод с руског . Побједа, IV/1947. бр. 83, 7. XI, стр. 89; бр. 84. 11. XI, стр. 57.

Превео заједно с Р. Стијенским.

9. Е. ВИШЊАКОВ: ЛЕЊИН И ФИСКУЛТУРА. Превод с руског . Побједа, IV/1947, бр. 83, 7. XI, стр. 12. Без потписа.

10. И. И. Мешћаников : НОВО УЧЕЊЕ О ЈЕЗИКУ. Превод с руског . Стварање, III/1948, бр. 45, априлмај, стр. 231240.

11. Л. О. Резњиков : ПРОБЛЕМ СТВАРАЊА ПОЈМОВА У СВЕТЛОСТИ ИСТОРИЈЕ ЈЕЗИКА. Превод с руског . Настава језика и књижевности у средњој школи I/1950, св. 12, стр. 2939.

12. ТЕОФИЛ, Готје: КАПЕТАН ФРАКАС / Превео . Београд. Ново поколење /Београд : Штамп. Омладина, 1952; стр. 669; 20 цм.

Занимљива библиотека; 33.

13. ТЕОФИЛ, Готје: КАПЕТАН ФРАКАС. Превео II издање Београд, Нолит, 1965; стр. 514; 8°.

Занимљива библиотека.

14. RETIF de la Breton: ПОКВАРЕНИ СЕЉАК И СЕЉАНКА. Роман с француског превео . Београд: Рад, 1955, – стр. 206 ; 8°.

 

 

III. Списак нештампаних радова Милије Станића

1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ. Рукопис приређен за I разред основне школе, око 25 куц. страна

2. АКЦЕНАТСКА ЧИТАНКА. Рукопис од око 40 куцаних страна као увод у акцентоване текстове од разних писаца наше и стране књижевности.

3. БЕЛЕШКЕ. Више од 120 куцаних страна. Разноврсна размишљања и закључци о животу и свету.

4. КАПИ КРВИ. Око 180 рукописних страна. Чланци о разним појавама из живота и свијета.

5. ЧАРОЛИЈЕ. Савремене приче, у двије свеске, око 800 рукописних страна.

6. У ВИХОРУ СТРАСТИ. Роман, 163 стр.

7. ЖЕНЕ У НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ, 66 куцаних страна.

8. ЛЕЊИН И КЊИЖЕВНОСТ, 83 куцане стране.

9. ПЕСМЕ. Тридесетак пјесма у стиху и прози.

10. ИЗ ЂАЧКОГ ЖИВОТА. Петнаестак прича о неким догађајима који су се збили у току школовања и доцније. Око 22 руком и машином писаних страна.

11. ЛОВ НА БОГАТАША. Роман. 91 куцана страна.

12. ПРИПОВЕТКЕ. Неколико стотина рукописних страна.

13. МЕТАМОРФОЗЕ. Недовршен роман. Око 170 руком писаних страна.

14. ПАНТАЛОНЕ. Драма. 80 куцаних страна.

15. ОРЛОВА СМРТ. Приче са планине, планинкиње. Око 400 рукописних и куцаних страна.

16. БАСНЕ. Око 160 куцаних страна.

17. ЦРТИЦЕ ИЗ РАТА. Око 270 куцаних страна.

18. КАО БАЈАГИ. Приче о дјеци и за дјецу. Око 50 куцаних и руком писаних страна.

19. ГЛУПАК. Прича. Око 10 руком писаних страна

20. ЧАРОБНИ ШТАП. Прича за дјецу. Око 50 куцаних и руком писаних страна.

21. МУШКЕ ЛАЖИ I. Голицаве приповијетке. 234 куцане стране.

22. МУШКЕ ЛАЖИ II. Голицаве приповијетке. Око 200 руком писаних страна.

23. ВИТЕЗОВИ ОКРУГЛОГ СТОЛА. Роман. Превод с француског. Неколико стотина страна.

24. 6 свезака разних прича. Несређено. Каткад само нотирање теме. Руком писано.

25. Знатан број чланака и биљежака из области језика, књижевности и друштвених наука. Све несређено.

26.. КОМАРСКИ ГОВОР. Дијалектолошки рад. 48 куцаних страна.

 

IV. НАПИСИ О МИЛИЈИ СТАНИЋУ

1. ВУКИЋЕВИЋ, Милосав С: ДРАГОЦЕН ЈЕЗИЧКИ ПРИРУЧНИК (Милија Станић и Дамњан Мазачић: Језичко-правописни саветник, ЈРО “Рад”, Београд, 1981). – Стремљења, XXII/1981, март–април, бр. 2, стр. 201–203.

2. ВУКОВИЋ, Јован: ФОНЕТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА. – Гласник Југословенског професорског друштва,  Београд, мај, 1940, стр. 722–729 књ. XX.

3. ДОШЛИЋ, Мишо: САВЕТНИЦИ САВЕТУЈУ (Милија Станић и Дамњан Мазачић: Језичко-правописни саветник, Рад, Београд 1981). – Обележја, Приштина,  XI/1981, бр. 5, стр. 171–175.

4. БЕРКОВИЋ, Вукале: ЈЕЗИЧКО-ПРАВОПИСНИ САВЕТНИК – КЊИГА ШИРОКЕ УПОТРЕБНЕ ВРИЈЕДНОСТИ. – Просвјетни рад, Подгорица, 1981, бр. 15 и 16, 1. и 15. X, стр. 15.

5. ЖИВОТИЋ, др Радомир: ЈЕЗИЧКО-ПРАВОПИСНИ САВЕТНИК. – Галаксија, Београд, 1981, 64. 110, јун, стр. 7.

6. И. М: ЈЕЗИЧКО-ПРАВОПИСНИ САВЕТНИК. – Јединство, Београд, 1981, 17. II, стр. 12.

7. НИКОЛИЋ, Берислав: Др Радомир Алексић, Милија Станић: “ГРАМАТИКА СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА ЗА IV РАЗРЕД ОСМОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ.” – Књижевност и језик 1958, бр. 1–2, стр 86–87.

8. ОКУКА, др Милош: ЧУДНА ПРЕПОРУКА. – Ослобођење, Сарајево, 1982, бр. 27, II, стр. 12.

9. ПЕТРОВИЋ, Драгољуб: Спорни су поступци. – Политика експрес, Београд, 1984, 19. јун, стр. 11.

10. ПЕТРУШИЋ, Милорад: УСКОЧКИ ГОВОР (Институт за српскохрватски језик, Београд 1974). – Просвјетни рад, XXIV/1974, бр. 16, 15. септембар, стр. 11.

11. ПЕЦО, А[сим]: УСКОЧКИ ГОВОР. – Јужнословенски филолог XXXI, Београд, 1974–1975, стр. 261–270.

12. ХАЈДУКОВИЋ, Б.: ЈЕЗИЧКИ САВЕТНИК. – Просветни преглед, Београд, 1981, бр. 1359(9), 14. III, стр. 9.

13. ХРИСТОДУЛО, Јелена ПРОТИВ ОКАМЕЊЕНИХ ИЗРАЗА. – Београдско школство, Београд, 1981, бр. 210, 23. II, стр. 17.

14. ЧЕДИН, Ибрахим: ЈЕЗИЧКО-ПРАВОПИСНИ САВЕТНИК. – Књижевни језик, Сарајево, 1981, бр. 3, стр.

15. ЧОРДАШИН, Милан: ЈЕЗИЧКО-ПРАВОПИСНИ САВЕТНИК. – Педагогија, Београд, 1981, бр. 2, стр.

16. ШИПКА, М: ЈЕЗИЧКИ ПРИРУЧНИК ШИРОКЕ НАМЈЕНЕ. – Просвјетни лист, Сарајево, 1981, бр. 630, 15. X, стр. 15. 

Comments