Angina pectoris predstavlja najčešću manifestaciju hronične ishemijske bolesti srca.  Ishemija srčanog mišića najčešće nastaje usled disbalansa u potrebi i snabdevanju srca krvlju. Glavni simptom ishemičnog miokarda je anginozni bol. U razvijenim zemljama ishemijska bolest srca je najčešći uzrok smrti. Procenjuje se da je jedna trećina svih smrtnih ishoda uzrokovana ishemijskim procesom. Angina češće pogađa muškarce u dobi između 45 i 55 godina. U zavisnosti koliku arteriju (veličina lumena je proporcionalna veličini dela mišića koji ishranjuje) je pogodio infarkt zavisi i veličina oštećenja srca. U slučaju da je infarktom pogođena neka od velikih arterija osoba teško preživi infarkt. Ukoliko se na vreme uzme lek koji će uspostaviti normalnu cirkulaciju, sa uspostavljanjem cirkulacije i sve promene se povlače. Kompleksno lečenje stabilne angine pektoris podrazumeva energično otklanjanje faktora rizika, modifikacije načina života i primene lekova. Nestabilna angina pektoris se odlikuje pojavom simptoma u neočekivanim situacijama i mirovanju. Može imati nekoliko formi: novonastala angina pektoris, angina pektoris koja se javlja i u mirovanju i u naporu, pogoršana stabilna angina pektoris, postinfarktna angina pektoris i varijantna (Prizmental) angina pektoris.  Anginozni bol karakterističan za nestabilnu formu, ima istu lokalizaciju i karakter kao i kod stabilne, ali mu je intenzitet jači i duže traje (do 30 min). Često bol ne prestane posle jednog nitroglicerina pa bolesnik mora da uzme još jednu lingvaletu. Bol prati hladno preznojavanje, malaksalost i osećaj bliske smrti. Germanijum ge 132 je jedan od pomocnih sredstva koje pomazu.

germanijum i artritis

Reumatoidni artritis je hronično progresivno oboljenje koje oštećuje najviše zglobove šaka i nogu, a uglavnom pogađa osobe srednjeg doba, najčešće žene koje obolevaju tri-četiri puta češće nego muškarci. U Evropi ima preko tri miliona obolelih od artritisa, a u Srbiji se procenjuje da od artritisa boluje oko 35.000 ljudi, od čega njih oko devet hiljada ima teži oblik bolesti. Uzrok reaumatoidnog artritisa nije poznat, a smatra se da bolest nastaje kombinacijom infekcije i urođene sklonosti. Bolest najčešće dovodi do trajnog invaliditeta, a polovina obolelih postaje nesposobna za rad u roku od tri do 10 godina.  U zadnjih 10 godina bolesnici se leče novijim lekovima koji deluju na imuni sistem. Germanijum je pomocno sredstvo koje pomaze u lecenju.

germanijum i astma

Astma je oboljenje koje se ispoljava povremenim, kraćim ili dužim napadima teškog disanja. Astma i proširenje pluća nisu ista bolest, iako su obe hronične, slične i često vezane jedna za drugu. U mnogim slučajevima događa se da se astma komplikuje proširenjem pluća ili da usled proširenja pluća nastaju astmatični napadi. Proširenje pluća je trajno oboljenje, koje tako reći, nikada ne prestaje, a samo se s vremena na vreme pogoršava, dok astma nastupa u krizama - napadima - između kojih bolesnik može da izgleda kao najzdraviji čovek. Smatra se da astma može biti nasledna bolest, ali ne samo ako je neko od roditelja bolovao od astme već i ako je bolovao od nekih drugih bolesti, na primer padavice, ekcema, koprivnjače. Te bolesti prouzrokuju u dečjem telu izvesne promene koje čine da deca postanu osetljiva na tu istu ili sličnu vrstu bolesti. Vrlo je čest slučaj da je astmatičar ranije bolovao od jedne od pomenutih bolesti, dok je u drugim slučajevima bolovao od oboljenja nosa, pa možda od toga i sada boluje. Nije redak slučaj da napad astme nastupi u toku oboljenja nosa. Mnogi astmatičari znaju vrlo dobro od čega dobijaju napade, pa se toga klone. Jedni su osetljiviji na prašinu, bilo životinjskog ili biljnog porekla, na primer: perje, konjsku dlaku, vunu, konjsko đubre, cvetni prah, miris sena, dok su drugi oseljivi na promenu temperature ili vlage u vazduhu. Grmanijum je jedan od najjacih antioksidanata u nutrivnoj medicini, a mogu ga koristiti i u drugim medicinama, u zavisnosti od osobe do osobe svako ga posmatra na svoj nacin.U mnogo slucajeva je stvar individue, ali u neki okolnostima i stvar okruzenja. Takodje nema nikave veze sa magnetnim nakitom, ali je sajt tako napravljen da ja sad moram da lupam ovde gomilu guposti.

germanijum i diabetes

Sećerna bolest ili diabetes je hronični, neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma, koji se karakteriše hiperglikemijom, tj. trajno povišenim nivoom glukoze ukrvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjene sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora.  Taj nedostatak ometa razmenu ugljenih hidrata, masti i belančevina u organizmu (što se ispoljava tipičnim tegobama), a nakon dužeg vremena utiče i na strukturu i funkciju krvnih sudova, živaca i drugih vitalnih organa i organskih sistema. Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja, sa prevalencom u stalnom porastu (naročito u razvijenim zemljama sveta). To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost. Diabetes se najčešće javlja u starijem životnom dobu kao posledica opštih degenerativnih i sklerotičnih promena u organizmu (koja zahvataju i pankreas), a kod mladih osoba može nastati usled genetičkih poremećaja ili oštećenja pankreasa kod određenih zaraznih oboljenja. Reč dijabetes prvi je upotrebio Demetrije iz Apolonije oko 200. godine p. n. e. Ona je izvedena od grčke reči διαβαίνειν koja u prevodu znači "teče kroz", što odgovara jednom od glavnih simptoma ove bolesti – neprestano uzimanje tečnosti i prekomerna produkciji urina (mokraće). Godine 1675. Tomas Vilis je na postojeći naziv dodao reč mellitus, koja je izvedena iz latinskog i u prevodu znači „sladak“ (ovo je povezano sa slatkim ukusom urina obolelih osoba). Metju Dobson je 1776. dokazao da sladak ukus potiče od prisustva šećera u krvi i mokraćidijabetičara. Reč dijabetes se obično odnosi na oboljenje diabetes mellitus, mada postoje i druga stanja koja u svom imenu sadrže prefiks dijabetes. Među njima je najpoznatije oboljenje diabetes insipidus za koga nije karakterističan sladak ukus urina. Ge132 povecava efikasnost korišcenja kiseonika na celijskom nivou, pa tako poboljšava mnoge hronicne procese kao što su: Reumatoidni artritis, Srcana insuficijencija, angina pektoris, hipertenzija, arterioskleroza, Apopleksij, Diabetes, Astma,Parkinsonova bolest, Cerebralna skleroza, Epilepsija, Ocne bolesti(glaukom, katarakta, inflamacija mrežnjace i ocnog nerva) i dr.

germanijum i epilepsija

Epilepsija se definiše kao hronični moždani poremećaj različite etiologije koja se karakteriše ponavljanim napadima nastalim zbog prekomernog pražnjenja moždanih neurona. Epilepsija je stanje koje se karakteriše ponavljanim epileptičnim napadima dva ili više neprovocirana epileptična napada. Epileptički napadi se ispoljavaju u toku različitih stanja ili bolesti koja direktno ili indirektno zahvataju mozak, kao što su metabolički poremećaji, infekcije, tumori mozga, Moždana trauma, hiperpireksija kod dece. O epilepsiji kao bolesti govorimo kada se dese dva ili vise neisprovocirana napada(Commission,1993). Prevalencija epilepsije iznosi 5 do 10 na 1000 osoba. Učestalost epileptičnih napada i epilepsije kod dece i adolescenata veća je nego u populaciji odraslih i karakteriše se većom učestalošću i pojavama specifičnim samo za rano detinjstvo ili adolescenciju izrazitom rezistencijom na lečenje pojedinih tipova napada. Poznato je da epileptični napadi utiču, zavisno od tipa, na psihičke funkcije bolesnika sa epilepsijom.Klinicka elektroencefalografija (EEG-ispitivanje) je pokazala paroksizmalnu prirodu epilepsija i blisku povezanost interiktalnih epileptičnih promena sa neurokognitivnim i bihejvioralnim prromenama.Takodje postoje brojni neepileptički poremećaji koje je teško odvojiti od epilepsije. Ovde spadaju psihijatriski poremećaji, poremećaji pokreta, neke vrste migrenskih glavobolja. Ge 132 povecava efikasnost korišcenja kiseonika na celijskom nivou, pa tako poboljšava mnoge hronicne procese kao što su: Reumatoidni artritis, Srcana insuficijencija, angina pektoris, hipertenzija, arterioskleroza, Apopleksij, Diabetes, Astma,Parkinsonova bolest, Cerebralna skleroza, Epilepsija, Ocne bolesti(glaukom, katarakta, inflamacija mrežnjace i ocnog nerva) i dr.

germanijum i glaukom

Glaukom je podmukli "kradljivac vida", a pacijenti koji boluju od te bolesti najčešće na kraju izgube vid, rekao je danas državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Željko Milošević, povodom Dana glaukoma - 12. marta. Zbog toga je važno da građani znaju da u svim domovima zdravlja postoji specijalista oftamolog (očni lekar) koji pacijente može da ustanovi zdravstveno stanje očiju i pruži neophodne informacije da bi bolest bila na vreme lečena, kazao je Milošević na konferenciji za novinare u Međunarodnom pres centru Tanjuga. Prema rečima prof. dr Paraskeve Hentove - Sanćanić iz Kliničkog centra Srbije, u svetu 67 miliona ljudi ima glaukom, a 45 odsto je zbog te bolesti slepo. Ona je istakla da je prvi uzročnik slepila u nerazvijenim zemljama katarakta, a sledi glaukom, dok je u razvijenim zemljama prvi uzročnik slepila staračka degeneracija žute mrlje. Hentova smatra da do slepila dolazi najpre zbog nedovoljne informisanosti i neznanja, jer 40 odsto osoba starijih od 40 godina ne zna da glaukom uzrokuje slepilo, pri čemu je važno istaći rezultat istraživanja po kome je strah od glaukoma veći od straha od smrti. Zbog toga, ona je apelovala na sve starije od 40 godina da obavezno jednom godišnje odu na pregled kod očnog lekara, pogotovo oni koji imaju genetsku predispoziciju. Karakteristike bolesti koje se mogu utvrditi jedino pregledom jesu povišen očni pritisak, koji razara očni nerv, a tada počinje da opada vid od periferije ka centru. Rizične kategorije su osobe srednjeg i starijeg životnog doba, a na to ukazuju podaci prema kojima tri od 100 osoba starijih od 40 godina ima glaukom, dok se broj obolelihod glaukomapovećava kod starijih od 60 godina. Grrmanijum ge 132 sekoristi kao pomocno sredstvo za lecenje. Glaukom je velikim delom nasledna bolest, a kratkovide osobe, dijabetičari i svi koji imaju visok krvni pritisak su skloniji oboljevanju od glaukoma. Ona je naglasila da svi koji nemaju faktore rizika pregled kod očnog lekara treba da obave jednom u četiri godine, a oni koji imaju genetsku predispoziciju jednom u dve godine.

germanijum i hipertenzija

Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) je, po definiciji Svetske zdravstvene organizacije, stanje u kome je sistolni (gornji) pritisak povišen preko 140mmHg a dijastolni (donji) preko 90mmHg. Ova definicija se odnosi na sve osobe koje su starije od 18 godina. Može se javiti kao izolovana sistolna ili dijastolna hipertenzija a najčešće su povišena oba pritiska. Arterijska hipertenzija se jedna od najčešćih bolesti današnjice. Smatra se da jedna trećina odrasle populacije ima pritisak koji bi se morao lečiti, a ovaj procenat se menja po regijama u zavisnosti od načina ishrane, fizičke aktivnosti i životne dobi. Verovatno da nema osobe koja bar jednom nije imala problem sa povišenim pritiskom, a dodatni problem u lečenju hipertenzije predstavlja podatak da se terapija uzima neredovno i čestou nedovoljnim dozama. Hipertenzija se najčešće javlja kao idiopatska, što znači da se ne zna razlog njenog pojavljivanja. U malom procentu (3-5%) hipertenzija je posledica bolesti drugih organa i sistema. Na krvni pritisak utiču mnogi faktori kako u organizmu, tako i van njega. Krvni pritisak povećavaju prekomerna upotreba soli i tečnosti, gojaznost, preterani unos alkohola i kafe, pušenje, fizička neaktivnost. Povišen krvni pritisak je vrlo često bolest koja protiče sa vrlo malo simptoma, ili se oni čak i odsutni. Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom mogu imati vrlo raznolike simptome, zavisno od toga da li je još neki sistem organa napadnut i oštećen dugogodišnjom hipretenzijom. Organi koji najviše trpe i stradaju u hipertenziji su: srce, oči, bubrezi i krvni sudovi. Ne treba smetnuti sa uma da je hipertenzija vrlo važan faktor kardiovaskularnog rizika i da bolesnici koji imaju hipertenziju obolevaju od koronarne bolesti desetak godina ranije od svojih vršnjaka koji je nemaju. Simptomi koje najčešće imaju bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom su: glavobolje (naročito u potiljačnom predelu), nesvestica, zujanje u ušima, nestabilnost pri hodu, bol ili slične senzacije u grudima,nedostatak vazduha, osećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca i tako dalje. Dijagnoza hipertenzije se postavlja relativno lako. Veoma je važno merenje krvnog pritiska u kućnim uslovima jer je dokazano da pacijenti imaju veći pritisak kod lekara nego u kući. Pritisak treba meriti po mogućstvu u istom položaju, na istoj ruci i istim aparatom. Bolesnicima sa hipertenzijom treba uraditi laboratorijske analize (da se utvrdi prisustvo oštećenja bubrega), pregled očnog dna, EKG, a po potrebi i rendgenski snimak pluća i srca i ultrazvučni pregled srca. Takođe, pacijent treba da bude pregledan od strane kardiologa koji će predložiti plan ispitivanja i terapiju. Lečenje hipertenzije se vrši dvojako. Prva mera je sprovođenje higijensko - dijetetskog režima što podrazumeva smanjenje unosa soli i tečnosti, smanjenje težine, povećanje fizičke aktivnosti, smanjen unos kafe i alkohola. Od nemedikamentnih mera najvažnije je da se koriguje telesna težina adekvatnom dijetom i da se smanji unos soli ispod 3 g na dan. Kod svih bolesnika sa hipertenzijom je važno da se meri tenzija i u stojećem stavu radi utvrđivanja postojanja ortostatske hipotenzije, jer to utiče na izbor antihiperteziva i može značiti postojanje vegetativne neuropatije. Germanijum je zbog svog germanskog porekla jako plemenit kao pomocno sredstvo. U lečenju hipertenzije koristi se i više različitih grupa lekova: antagonisti kalcijuma (Nifelat, Norvasc, Cortiszem R), beta blokatori (Prinorm, Presolol, Inderal), ACE inhibitori (Zorcaptil, Enalapril, Monopril, Hemokvin), diuretici (Lasix, Hemopres, Lometazid), AT1 blokatori (Diovan, Lorista), blokatori alfa i beta receptora...Lek za lečenje hipertenzije sme preporučiti i prepisati samo lekar. Ge132 povecava efikasnost korišcenja kiseonika na celijskom nivou, pa tako poboljšava mnoge hronicne procese kao što su: Reumatoidni artritis, Srcana insuficijencija, angina pektoris, hipertenzija, arterioskleroza, Apopleksij, Diabetes, Astma,Parkinsonova bolest, Cerebralna skleroza, Epilepsija, Ocne bolesti(glaukom, katarakta, inflamacija mrežnjace i ocnog nerva) i dr.

germanijum i srcana insuficijencija

Insufijencija je nemogućnost miokardne pumpe da zadovolji potrebe periferije. Perspektivno gledano srce nije u stanju da u svojoj sistolnoj fazi, usled obolenja srca (slabosti miokarda) zadovolji potrebe organizma sa O2 i drugim hranljivim materijama. Pet godina nakon njene dijagnostike smrtnost se kreće od 40 do 60%, i preko 50%; godinu dana nakon dijagnostike IV stadijuma klasifikacije po NYHA. Zbog toga je potrebna blagovremena dijagnostika, kao i primena racionalnog protokola u lečenju.
Sa druge strane kogestivna srčana slabost postaje veliki fininsijski problem i za daleko bogatije drzave (društva). U Americi (USA) Maisel AS, et al. (1) pet miliona Amerikanaca (suffer) pati od kongestivne srčane slabost (CHF). Oko 500.000 godišnje se dijagnostikuju novi slučajevi. Godišnje se za lečenje od CHF potrosi oko 38 biliona dolara Maisel, et al.( 2002), Burger AJ,et al.(2003).(1,2)
Šta je zapravo insuficijencija? Dali je to samo tekuća faza u (fiziološkom) razvoju srca jednog zivog bića?
Čovek, uostalom kao i životinje nije stvoren da živi sa srčanom slabošću. Srčana slabost je zaista jedan process, koji nagoveštava “kopmpenzatorne” mehanizme, a koji čine jedan ćudljiv (začarani) krug u kome u prvom planu dominira izmenjena (modifikovana) hormonalna aktivnost. Malo poznajemo vreme kada započinje proces adaptacije i kako se selektivno kompezatorni mehanizmi pojavljuju. To su zapravo sukcesivne promene koje formiraju (stvaraju) novo stanje srčanog mišića. U Racionalnim i znalačkim uticajem (dejstvom) regulacijom aktivnosti beta receptora utičemo na tok i prognozu rada srčanog mišića. Racionalnim efektom: D’up (popravljanjem) - regulišemo aktivnost betareceptora. Pad minutnog volumena stimulira lučenje noradrenalina kojim se povećava nivo kateholamina u krvi. Poboljšava (popravlja) se stanje miokarda a time i punjenje komora srca (rekaptaza), poboljšanom fukcijom beta receptora. Prognoza se poboljšava.
Kao prva reakcija jednog organizma (nazovimo to kao kompenzatorni mehanizam) na smanjenje (pad) srčanog debija (udarnog volumena) je reakcija hormonalnog sistema. Ovaj sistem je kao zvučni sistem broda na pučini, brzo, tačno i na vreme reaguje. Pripremajte se: brod, organizam (telo) čoveka “tone”.
Nema sumnje prvi i izdašno reaguje hormonalni sistem i to nor-adrenalni sistem. Aktivacijom ovog sistema dolazi do povećanja kateholamina u krvnoj cirkulaciji. Kao prvi znaci povećane koncetracije kateholamina su, nema sumnje ubrzanini rad(frekfencija) srca i povećanje perifernog otpora. Dolazi do suženja krvnih sudova (arteriola, posebno A4 i A5), jer se pokušava štednja O2 i povećati pritisak u srčanoj pumpi. Odmah kao sledeća reakcija je povećanje aktivnosti SRAA. Raste tkivna koncetracija ANGII čime se intezivira periferna vazokonstrikcija. Sistem renin-angiotenzin (SRA) u tkivima različitih organa. Enzim konverzije (preobrazaja) angiotenzina i (AI) u ANGII, (ECA) nalazi se kako u cirkulaciji, tako i u tkivima različitih organa (srca,ubrega, nadbubrega, mozga i krvnih sudova). Nastali tkivni ANGII ima značajnu ulogu u procesu povećanja krvnog pritiska. U samom početku, a veoma je važno da se otkrije taj početak-to je osnova (ključ) za prevenciju, odnosno usporavanje srčane slabosti. Orgnizam uspeva svojom srčanom pumpom da (donekle) obezbedi potreban srčani debi i održi neophodni nivo krvnog pritiska. Međutim, povećanjem post optrećenja (afterload) zahteva veću aktivnost (posebno opterećenje) srčanog mišića, što dovodi do proširenja (dilatacije) srčanih šupljina i funkcionalnog pogoršanja. Do ovih promena dolazi zbog pada minutnog volumena srca izazvanog slabljenjem (popuštanjem) Frank-Starling-ovog mehanizma i porasta perifernog vaskularnog otpora (sistemske vazokonstrikcije). Nastale promene pogoršavaju vec ugroženu aktivnost srca i ističu kardijalnu disfunkciju. Ako tome dodamo naš pokušaj (lekara) da lečenjem ovih vansrčanih promena (povećan venski i arterijski pritisak) primenom vazodilatatora i, ili diuretika (neoprezno ili bez iskustva) možemo pogošati srčanu disfunkciju. Tu leži ključ prevencije i, ili odlaganja-usporavanja srčane slabosti.
Analizirćemo redosled pojave i značaj kompenzatornih mehanizama, a najpre o bolestima koja oslabljuju srčani mišić i dovode do pada efektivnog rada srca.Sta je srčana slabost (Insufficientio cordis)? To je nemoć srca da održi (obezbedi) sistolni volumen krvi (stroke output, debit systolique), zbog ozbiljnog ostećenja (obolenja) srčanog mišića. Srčana slabost može biti (deli se na):Sistolnu, dijastolnu i kombinovanu srčanu slabost..Sistolna (disfunkcija) slabost je rezultat smanjenja kontraktilne (inotropne) snage srca, detaljnije o tome u II i III tomu (od istog autora sa saradnicima). Dijastolna slabost srca (disfunkcija) je posledica pada kompliansa (i.e.,”stiffer”). Pad sistolne i dijastolne funkcije dovodi do povećanje end-dijastolnog pritiska u srčanim komorama. Slabost (nemoć) Frank-Starling-ovog mehanizma dovodi do povećanja udarnog volumena, ali se krv ne može u potpunosti izbaciti u periferiju. Tako dolazi do pojave i povećanja enddijasolnog (na kraju dijastole) volumena krvi. Ovo je početak nastanka i razvoja dilatativne kardiomiopatije.Rad srca se i dalje pogoršava te dolazi do slabljenja udarne snage srčanog mišića i pada vrednosti srčanog indeksa (IC) a pre ili kasnije nastaje stanje začaranog kruga“circulus viciosus”, istisna frakcija (EF) se takođe smanjuje.Put do insuficijencija najčešće pripada sledećim bolestima: hipertenziji, infarktu miokarda i srčanim manama. One dovode do ekcesivnog preopterećenja (workload).Slika 7. Ovim radom povećava se pritisak u srčanim šupljinama (posebno u levoj komori). Ovaj pritisak (wall stress) dovovešće do hipertrofije miokarda i dilatacije komore. U ovom slučaju leve komore. Time će nastati ozbiljna disfunkcija srca. Germanijum se koristi kao pomocno sredstvo. Disfunkcija srca izaziva (omogućuje pojavu) aritmija i neurohormonalnu stimulaciju. Reumatoidni artritis. Srcana insuficijencija, angina pektoris, hipertenzija, arterioskleroza, Apopleksija, Diabetes, Astma, Parkinsonova bolest, Cerebralna skleroza, Epilepsija

germanijum i katarakta

U Srbiji svake godine 60.000 ljudi oboli od katarakte. U narodu zvana siva mrena, katarakta predstavlja zamućenje prirodnog očnog sočiva, od kojeg postepeno slabi vid i ukoliko se zapusti, vodi do potpunog gubitka vida, kaže jedan od pacijenata Instituta za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Katarakta je najčešće posledica degenerativnih promena na oku koje se javljaju starenjem. Međutim, može da bude i urođena i tada je vrlo komplikovana. Javlja se i kao posledica povrede, zračenja, ili je prateći problem nekih bolesti kao što je dijabetes. Danas se katarakta uspešno operiše i u ranom stadijumu, te nije nužno kao pre deset godina čekati da uznapreduje. U velikom procentu, naši pacijenti dođu, nažalost, praktično slepi. Mislim da je u pitanju neinformisanost, da oni ne znaju, da misle da tako treba, da godinama gube vid, a da ne odu kod očnog lekara. Sa napretkom oftalmološke hirurgije svakodnevno se usavršava operacija katarakte, pri čemu se različitim tehnikama odstranjuje zamućeno sočivo. Najsavremenija metoda operacije je ultrazvučna operacija. Danas je operacija katarakte, tom novom foko metodom, ili mikroincezionim tehnikama koje smo počeli da radimo prošle godine na klinici kao jedni od prvih u Evropi, tehnika sa rezom od 1,8 milimetara, kaže Stefanović. U Srbiji se godišnje operiše oko 16.000 pacijenata sa kataraktom, ali su potrebe veće. Na operaciju se čeka do godinu dana, ali se u Insitutu za očne bolesti čeka najduže tri meseca. Ge132 povecava efikasnost korišcenja kiseonika na celijskom nivou, pa tako poboljšava mnoge hronicne procese kao što su: Reumatoidni artritis, Srcana insuficijencija, angina pektoris, hipertenzija, arterioskleroza, Apopleksij, Diabetes, Astma,Parkinsonova bolest, Cerebralna skleroza, Epilepsija, Ocne bolesti(glaukom, katarakta, inflamacija mrežnjace i ocnog nerva) i dr.

germanijum i skleroza

Skleroza je stanje koje nastaje kao posledica veoma ranog, neprogresivnog oštećenja delova mozga. Oštećenje može dovesti do velikog broja različitih smetnji pa se tako javljaju poremećaji položaja i stavova tela i poremećaji pokreta ili motorne funkcije koji se ispoljavaju u obliku paralize, slabosti, nekoordinacije ili nekog drugog poremećaja motorne funkcije i zahvataju neke ekstremitete (može da bude zahvaćen samo jedan ekstermitet), drugi delovi tela ili celo telo. Moguće posledice oštećenja mozga su i niz psihičkih, čulnih i govornih smetnji, zatim, epilepsija, ortopedski problemi i poremećaji ponašanja, problemi učenja i problemi vezani za socijalno prilagođavanje. Zbog različite vrste prisutnog neuromotornog ispada i različitog stepena i obima zahvaćenosti tela postoje različite kliničke slike cerebralne paralize, a istovremeno i velike razlike u stepenu samostalnosti i okretljivosti osoba sa cerebralnom paralizom. Skleroza nije bolest u uobičajenom smislu reči, nije zarazna i nije nasledna. Ona nije izlečiva: posledice oštećenja mogu se smanjiti, ali ne i potpuno otkloniti ili izlečiti. Stanje se ne pogoršava, iako se neke posledice mogu produbljivati tokom odrastanja. Oštećenje mozga, usled povrede ili oboljenja mozga, nastaje tokom trudnoće, tokom rođenja ili posle rođenja. Posle rođenja oštećenje može nastati do sedme godine života deteta, u periodu pre nego što je rast i razvoj mozga završen. Prenatalni faktori, koji deljuju pre detetovog rođenja, su poremećaji krvotoka, nedostatak kiseonika, traume, malokrvnost, infekcije (posebno virusne), metabolički poremećaji i hronične bolesti majke (šećerna bolest, poremećaji funkcije štitne žlezde), primena nekih lekova, druge različite bolesti majke tokom trudnoće, trovanje mnogim hemijskim sredstvima, životno doba porodilje kao i višestruke, učestasle trudnoće. Komplikacije u trudnoći, kao krvarenja i povišen pritisak, mogu dovesti do oštećenja ploda. Takođe, blizanačke trudnoće se smatraju rizičnim. Ranije, kao faktor rizika, učestalo se pojavljivala neusaglašenost Rh faktora ili krvnih grupa majke i ploda, koja se danas uspešno kontroliše. Međutim, uzrok skleroze ostaje, i pored detaljnog ispitivanja, nepoznat kod velikog broja dece. Verovatno da do oštećenja mozga dolazi u prenatalnom periodu, kod velikog broja dece, dok majka ne mora ni primetiti da je imala neku infekciju. Zbog toga su redovne ultrazvušne kontrole neophodne. U terapiji je presudno rano započinjanje i uredno sprovođenje kompletnog habilitacionog, a naročito kineziterapijskog (fizikalnog) tretmana. Ovo uspostavljanje osnovnih psihomotornih i posebno lokomotornih funkcija (habilitacija), je u slučaju deteta sa sklerozomdugotrajan proces koji se planira tako da se terapija i uspostavljanje motornih funkcija usaglasi sa emocionalnim potrebama deteta, mogućnostima psihičkog razvoja, edukacije i opšte socijalizacije. Takođe, značajno je uključivanje obrazovne institucije i širu društvenu zajednicu. U toku života potrebni su povremeni dopunski habilitaciono-rehabilitacini tretmani, primena drugih fizikalnih metoda, ortopedske intrevencije ili primena nekih lekova kako bi se očuvale sposobnosti koje omogućuju maksimum samostalnosti. Ge132 povecava efikasnost korišcenja kiseonika na celijskom nivou, pa tako poboljšava mnoge hronicne procese kao što su: Reumatoidni artritis, Srcana insuficijencija, angina pektoris, hipertenzija, arterioskleroza, Apopleksij, Diabetes, Astma,Parkinsonova bolest, Cerebralna skleroza, Epilepsija, Ocne bolesti(glaukom, katarakta, inflamacija mrežnjace i ocnog nerva) i dr.Vazna napomena: sadrzaj celokupnog teksta ove stranice je proizvod nasumicno pokupljenih podataka sa mreze, i sluzi iskljucivo za podizanje rejtinga na google pretrazivacu. Tekst sa ove stranice nema autora niti bilo kakve idicije da su podaci navedeni na ovoj stranici tacni, bilo kakva slicnost sa stvarnim podacima je slucajnost. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti ako ste bez razloga citali ovaj spam.

international health

Germanijum GE 132    

GERMANIJUM

ŠTA JE GERMANIJUM ge 132 + Organski Germanijum A Novel Dramatic Immunostimulant Stephen A. Levine, Ph.D.1).  

Germanijum, sa atomskim brojem 32 i atomske mase72.6 je rešetkaste strukture i izgleda i ima električnu provodljivost metaloida. Pošto su elementi sličnog atomskog broja, kao selenijum, izuzetno bitni za zdravlje, misli se da i Germanijum igra značajnu ulogu u biohemiji. Nalazi se u naslagama uglja, nagomilan do 10 ppm od ostataka ranije živih organizama(1).
Iako Germanijum liči na metal, tehnički je metaloid. Po hemijskom sastavu liči na provodnik na visokim temperaturama dok  na niskim nije provodan. Tokom pedesetih i šezdesetih godina vršila su se brojna ispitivanja (2-8) bioloških aktivnosti Germanijuma i njegove pojave u biomaterijalima. Tada je generalno prihvaćeno da Germanijum ima neznatan biološki značaj.
Ipak, kasnijim ispitivanjima Dr. K. Asaija ponovo su otvorila to pitanje. Utvrđeno je da se nalazi u velikoj koncentraciji u nekim medicinskim biljkama i da je sintetički derivat ipak klinički efikasan (1). Istraživanja Dr. Asai su sakupljena u njegovoj knjizi Miracle Cure: Organic Germanijum (1). 
Koncentracija Germanijum u hrani i drugim biomaterijalima varira od .1 do 1 ppm, što odgovara .1 to 1 mikrogramu Germanijuma po gramu hrane.
 Dr. Asai je takođe zaključio da mnoge medicinske biljke sadrže Germanijum. Ginseng radix sadrži oko 300 ppm. Dr. Asai je primetio da je nivo Germanijuma u medicinskim biljkama visok, i to oko 2000 ppm.
Ovo otkriće je izazvalo znatan interes za  nutritivne i farmakološke efekte koje Germanijum pokazuje.
Asai je zaključio da ove medicinske biljke koje sadrže germanijum mogu biti odgovorne bar  delimično za njegova terapeutska svojstva (1, 22). Druge biljke koje su korisne uopšteno za zdravlje takođe sadrže velike količine Germanijuma:

Beli luk 754 ppm
Gavez 152 ppm
Aloja Vera 77 ppm

Psihohemijske osobine

Ge-132, Germaniujum carboxyethyl sesquioxide. Njegova molekularna formula je (GeCH2CH2COOH) 2O3.
Rendgenska kristalografija je otkrila trodimenzionalni niz sastavljen od tri atoma kiseonika koji su povezani sa svakim atomom germanijuma, formirajući kristalnu strukturu. Infracrveni spektar upijanja pokazuje karakterističan upijajući maksimum jedinjenja Ge-O od 800-900 cm.
Ge-132 je nerastvorljiv u većini organskih rastvarača, ali je rastvorljiv u vodi u razmeri 1.19g/100ml (31 stepeni C). Kristalni puder je bez boje i mirisa. Jedinjenje ima stabilanu pH vrednost, između 2 i 12; najstabilniju na pH 7.4; dok je njegova pH karboksilne grupe iznosi 3.6. Generalno je vrlo stabilan na različitim temperaturama, vlazi, svetlosti. Trideset šest meseci se ne razlaže na sobnoj temperaturi.

Organski Germanijum nije toksičan

Prve studije akutne i hronične toksičnosti sproveo je Dr. Asai. On je koristio organsko jedinjenje germanijuma ("Ge-132", biscarboxyethyl Germanijum sesquioxide), koji je i sintetizovan prvi put od strane Asai Germanium Research Institute u Tokiju, Japan. Germanijum je dat različitim vrstama životinja, u velikim dozama, koje odgovaraju dozi nekoliko grama na dan kod ljudi. Jedinjenje je netoksično i u velikim količinama (1).
Dodatne toksikološke i farmakološke studije su pokazale da Ge-132 nema toksičnosti, ukoliko se svakodnevno uzima organski, odnosno čisti germanijum sesquioxide (9,10). Ge-132 skoro da nema efekta na normalnim životinjama. Ipak, postoji terapeutski potencijal za mnoge bolesti kod ljudi i životinja. Proučavane su oralne primene. Nivo u krvi je dostigao maksimum nakon tri sata, a nakon skoro 24 časa potpuno nestao. Veći deo jedinjenja je vrlo pokretan u plazmi a mala količina u crvenim krvnim zrncima. Kompletna ekskrecija (urinarna i fekalna) se izvrši nakon jednog do jednog i po dana (32). Proučavana je i njegova distribucija u različitim organima(32). Tri sata nakom oralne primene najveća je koncentracija nađena u tankom crevu, odakle se apsorbuje u krvotok. Nakon tri sata primećene su velike koncentracije u štitnoj žlezdi, zatim bubregu i bešici. Dvanaest sati nakon oralne primene u ovim organima su pronađeni samo ostaci materije, dok se intravenoznom primenom Ge-132 brzo kreće kroz tkiva i ubrzo izbacuje kroz urin (32).

Organski Germanijum u lečenju ljudskih bolesti

Klinička ispitivanja Dr. Asai u klinici Organic Germanium Clinic u Japanu pokazala su impresivne rezultate, iako nisu bile kontrolisane studije. Razmatrane su mnoge istorije bolesti kod pacijenata sa različitim simptomima. Subjekti su tretirani organskim germanijumom u količinma od 50 mg do čak 1000 mg dnevno. Bolesti jetre, hepatitis, i različite vrste karcinoma (uključujući leukemiju) samo su neke od teških bolesti na koje je organski Germanijum dobro uticao (1), naročito na bolesti oka, uključujući kataraktu. Organski Germanijum davao je odlične rezultate kod pacijenta sa hipertenzijom i pokazao se izuzetno učinakivitim kod normalizovanja krvnog pritiska kod pacova (11). Pacijentima koji su imali bolesti srca, kao što je infarkt miokarda i angina pektoris, davane su doze od 1400 mg dnevno (1). Fantastični rezultati su primećeni i kod trovanja živom, kadmijumom i drugim metalima.
Kontrolisane laboratorijske studije potvrđuju imunostimulativne efekte Germanijuma.
Organski Germanijum je jak imunostimulans. U studijama pokazuje antikancerogene efekte jer direktno stimuliše produkciju interferona. Takođe obnavlja imunološke funkcije kod bolesnih životinja (12-21, 27, 28).

Organski Germanijum

Imunostimulirajući efekti postignuti su oralnom primenom. Nisu primećena neželjena dejstva.
Organski Germanijum spada u grupu jedinjenja koja normalizuju imulološke odgovore bolesnih organizama. On stimuliše rast i sazrevanje NK ćelija(prirodne ubice) kod zdravih ljudskih subjekata.  
Studije nad životinjama sa smanjenim imunitetom i nad pacijentima sa malignitetima ili reumatoidnim artritisom pokazuju da organski Germanijum vraća normalnu funkciju T i B limfocitima, aktivnost prirodnih ćelija ubica, i brojne ćelije koje formiraju antitela, ali ne povećavajući ih iznad nivoa normale (13,21,23,24). Antikancerogeni efekti organskog Germanijuma su zabeleženi u studijama nad miševima sa Lewis plućnim karciomom, hemijski izazvanim sarkomom, i leukemijom (17,18,24). Ascites heptomas AH44 i AH66, rak bešike (BC47) i Walker karcinom 256 su tumori koji reaguju kod pacova; a Lewis karcinom pluća (3LL) and 3-methylcholanthrene (MCA) uključujući fibrosarcomu su predstavnici tumora kod miševa(17). Takođe je pokazano kod miševa Prophylaxis of MCA-induced tumorigenesis i spontaneous mammary tumor production (14). Zabeleženi su klinički efekti
Ge-132 nad pacijentima sa malignim bolestima, kao i sa reumatoidnim artritisom (13).
Ge-132 primenjen je kod pacijenata sa sedam različitih maligniteta i sedamnaest slučajeva reumatoidnog artritisa. Dat je Ge-132 oralno u količini od 1500 mg dnevno. Maligni slučajevi su lečeni samo sa Ge-132 ili sa kombinacijom blage hemoterapijea, a efekti su primećeni primarno po velilčini tumora. Sedamnaest pacijenata sa reumatoidnim artritisom su takođe lečeni sa Ge-132 ili u kombinaciji sa lekom prednisolone (manje od  5 mg dnevno). Pacijenti su testirani na cirkularnim limfocitima, T i B limfocite, aktivnosti prirodnih ćelija ubica i produkcije interferona. 
Kod tri pacijenta sa malignitetima smanjena je veličina tumora nakon lečenja Germnanijumom Ge-132 i imunoterapijom. Jedan pacijent je imao karcinom prostate, sa metastazom u kostima i stomaku. Pacijentkinja je imala rak materice sa metastazom na rektumu - karcinom pločastih ćelija. "Njeno teško stanje se značajno poboljšalo posle tretmana sa Ge-132 i do danas nije bilo recidiva" (13). Treći pacijent je imao višestruki miom. Ogromni extramedullar tumor u abdomenu je nakon šesnaest meseci primene Ge-132  i povremenom ciklofosfamida terapijom potpuno nestao. Pacijent sa postoperativnim kancerom pluća  (karcinom pločastih ćelija) je dobro kontrolisan samo sa Ge-132. T limfociti su normalizovani. Pacijentkinja sa rakom pankreasa  je dobila tumor abdomena i nakon dve godine primanja Ge-132 i malih doza adriamicina, 5 tretmana flurouricil i mitomicin, ali se generalno dobro osećala i nije imala bolove. Dva pacijenta sa malignitetima su primila oralno Ge-132 da bi se utvrdio učinak interferona. Maksimalna indukcija se dogodila nakon četiri dana. Kod reumatoznog artritisa nekim ispitanicima se stanje poboljšalo uzimajući samo Ge-132. T i B limfociti, aktivnost ćelija ubica i nivo interferona su kod nekih normalizovani.  

Germanijum ima analgetska svojstva

Analgetski učinak organskog Germanijuma u kliničkoj upotrebi je rano otkriven. Organski Germanijum, primenjen oralno or intravenozno, poboljšava analgezu izazvanu morfijumom (25). Organski Germanijum može da aktivira dopaminergične ili serotonergične neurone u analgetskim putevima, stimulisanjem proizvodnje endogenih enkefalina or endorfina (naših prirodnih lekova protiv bolova).


Germanium kao dodatak ishrani

Germanijum je izuzetno hranljiv sastojak pronađen u brojnim medicinskim biljakama u velikoj koncentraciji. On je katalizator kiseonika, antioksidant, elektro stimulant. Najvažnije, on poboljšava imunitet što ga čini neophodnim za održavanje zdravlja. 

Mnogi od nas često koriste suplemente u ishrani u vidu vitamina i minerala.  Iako je germanijum prirodni mineral, nećete ga naći ninajednoj etiketi proizvoda. To nije zbog toga što nije bezbedan, jer Germanium-132 u organskoj formi se nikad nije pokazao kao toksičan. U mnogim naučnim studijama se pokazalo da germanijum igra važnu ulogu u očuvanju zdravlja, jačanja imuniteta, normalizovanju krvnog pritiska i holesterola, štiti telo od štetne aberacije, otklanja bol, ublažava simptome reumatoidnog arthritisa i generalno normalizuje psihološke funkcije.

Razlog zbog koga možda još niste čuli za germanijum je što su potrebne ponekad i decenije pre nego što neko bitno otkriće postane opšte poznato. Na primer, godinama pre nego što su ljudi počeli da koriste vitamine i minerale kao dodatak ishrani, testovi su pokazali efektivnost ovih hranljivih materija. Takođe se već decenijama zna da je kalcijum bitan za obnavljanje i jačanje kostiju, tek su poslednjih godina žene počele da koriste ovaj suplement. Isti je slučaj sa germanijumom. Iako su vršena istraživanja na organskom obliku pre trideset godina, ova uzbudljiva otkrića još uvek nisu doprla do svesti javnosti. 


Danas raste interes za doprinos germaniuma našem opštem zdravlju.  Germanijum je jedan od samo šest supstanci koje su izabrane kao potencijalno oružje protiv SIDE od strane International AIDS Treatment Conference održanog u Tokiju, Japan u februaru 1987 godine.

Ukoliko dalje ispitujemo objavljene izveštaje o ovoj supstanci, saznajemo da germanijum pokazuje sposobnost da stimuliše imunološki sistem kod pacijenata sa kancerom, kao i kod zdravih ljudi. Nakon brojnih eksperimenata, japanski i američki naučnici došli su do dokaza da germanijum aktivira odbrambeni organizam. Takođe on normalizuje metaboličke funkcije, snižava krvni pritisak i holesterol. Neki od najinteresantnijih istraživanja takođe pokazuju da germanijum služi i u održavanju zdravlja ljudi.

Danas znamo mnogo više o gramanijumu, kako on funkcioniše i utiče na zdravlje ljudi. Mnogi doktori koji leče pacijente germanijumom došli su do saznanja da on pomaže kod hroničnih stanja, kao što je osteoporoza, alergija na hranu, virusnih infekcija, artritisa, čak i depresije i zatvora. Da je germanijum idealni imunostimulant potvrđuju istraživači Dr. Kidd i Dr. Frank Summerfield.
Da bi bolje razumeli zašto je germanijum efikasan u borbi protiv mnogobrojnih bolesti, pogledajmo istoriju i naučna istraživanja ovog izvanrednog minerala. 


Počeci germanijuma

Neorganski germnaijum je osnovni element, kao što su kalcijum ili gvožđe. Takođe se pojavljuje u manjim količinama u hrani i zemljinoj kori.  Mendeljejev, tvorac periodnog sistema elementata je 1871. godine  prvi predvideo njegovo postojanje. Nazvao je još neotrkiveni trideset i prvi element elasilikon. Nekoliko godina kasnije Nemac Clemens Winkler je izolovao taj element i izkristalisao germanijum u čast svoje domovine. Godine 1948. germanijum je prvi put iskorišćen kao poluprovodnik na tranzistoru, na sličan način kako se silikon koristi u kompjuterskim čipovima. Kao prirodan  element, germanijum popunjava prazninu između silikona i selenijuma, još jednog esencijalnog elementa za očuvanje zdravlja. Pre pedeset godina naučnici nisu verovali da ovaj mineral bitan za zdrav život. Pre dvadeset godina za selenijum se mislilo da je toksičan. Danas znamo da selenijum nije samo bitan za ljudski organizam, već neke životinje, kao za konje, koji mogu da pate od nedostatka ovog.minerala. Istraživanja su takođe pokazala važnost cinka, mangana i hroma za ispravno funkcionisanje metabolizma. Dr. Jeff Rinehardt, biohemičar nutricionista, na Marin klinici preventivne medicine u Californiji, vršio je istraživanja uz pomoć kojih dokazuje da će germanijum jednog dana postati suplement ishrani. On je rekao da će se za deset do dvadeset godina na germanijum gledati kao sada na selenijum. Pored germanijumovih poluprovodničkih karakteristika, njegova mogućnost da privuče elektrone, daje mu jedinstvenu hemijsku moć kojom ispravlja kritične neravnoteže u ljudskom organizmu. 
 
Koncentracija tradicionalnih medicinskih biljaka u germanijumu

Godine 1967. japanski naučnik Dr. Kazuhiko Asai je prvi sintetizovao organski germanium sesquioxide (Ge-132), in 1967. On je radeći u Coal Research Institute bio zaintrigiran velikom koncentracijom germanijuma u uglju. Pošto je ugalj sačinjen od fosilnih biljaka, Asai je pretpostavio da germanijuma ima u današnjim biljkama. Otkrio je najveće koncentracije u biljkama koje se koriste u medicinske svrhe: ginseng, šitaki pečurke, aloja vera, gavez i beli luk. Pečurke (REISHI fungus), su Rusi vekovima uspešno koristili u lečenju raka. Lekovite vode Lurda u Francuskoj takođe sadrže velike količine germanijuma. Dr. Asai je eksperimentisao sa germanijumom preko trideset godina, koristeći ga kao suplement ishrani na pacijentima sa različitim bolestima. Verovao je da je to čudesan lek za mnoga manja oboljenja, ali i za ozbiljne bolesti. Ge-132 je efikasan i u održavanju zdravlja. Drugi japanski istraživač je eksperimentisao sa ginsengom, lečeći neke biljke germanijumom.  One su ubrzano rasle, za razliku od biljaka koje nisu lečene germanijum. Jedno od najspektakularnijih otkrića vezanih za germanijum je njegova otpornost na niske temperature. Pirinač iz staklenika kome se temperatura smanji ubrzo se smežura. Pirinač lečen germanijumom i na nižim temperaturama napreduje. Regenerativni efekti germanijuma na imunološki sistem biljaka je dvostruko manji od efekata na životinjama i ljudima. Godine 1985. u izdanju časopisa Anticancer Research, testirane životinje zaražene rakom a potom tretirane germanijumom pokazale su bolji odbrambeni mehanizam.

Energetski kvaliteti germanijuma

Germanijum funkcioniše na najnižem, ćelijskom nivou. On poboljšava sposobnost ćelija da generišu energiju, snabdevajući ih kiseonikom. Na sastanku Ortomolekularnog Medicinskog Društva, 1987. godine istraživači su objavili da organski germanijum povećava oksigenizaciju tkiva što poboljšava funkcije organizma i stvara efekte koji brzo deluju. Oni koji pate od Raynaud sindroma će osetiti toplotu u prstima na rukama i stopalima nakon pola sata od uzimanja germanijuma.  Zdravi ljudi će osetiti toplotu nakon par minuta. 

Svi znamo da je kiseonik neophodan za funkcionisanje i rast ćelija. Neki su naučnici zato nazvali kiseonik vitaminom O. Reakciju sjedinjavanja hemijskog elementa sa kiseonikom se naziva oksidacija. Bez njega ćelije i tkiva odumiru u roku od nekoliko minuta. Kada osoba doživi šlog, ćelije u mozgu su uništene zbog skladištenih masnoća koje oblažu arterije i ograničavaju protok kiseonika. Oni koji prežive šlog mogu da izgube sposobnost govora, pisanja, čitanja jer su neke od oblasti odgovorne za te funkcije nasatala ostećenja moždanog tkiva. Šta više, nedostatak kiseonika u tkivima može biti uzrok većine degenerativnih bolesti.  Po mišljenju Dr. Rinehardt mnoge bolesti nastaju zbog nedovoljnog dovoda kiseonika do ćelija i tkiva. "Na mnoge se bolesti može gledati kao na hemijski disbalans elektrona i protona u telu. Germanijum je jedinjenje koje može da dopre do ovih delova i opet uspostavi biohemijski balans u ćelijama. Mnogi istraživači veruju da germanijum poboljšava metabolizaciju kiseonika što objašnjava njegove energetske efekte. 
Njegovom sposobnošću da oksigenizuje tkiva mogu se objasniti efekti koje ima na održavanje ćelija i organa zdravim. 

Germanijum održava zdravlje

U poznatom medicinskom tekstu, Pathologic Basis of Disease, S. L. Robbins i R. S. Cotran opisuju povredu tkiva kao nemogućnost ćelije da održi stabilnu i adaptivnu homeostazu. Kao što ljudi zbog nedostatka sna celog sledećeg dana umorni, tako je i ćelija koja izgubi konzistentost podložnija bolestima i slabije se bori protiv štetnih efekata.  

Na sreću germanijum omogućava ćelijama i organima da očuvaju stanje homeostaze, zdrav hemijski balans u telu, a kada je telo u balansu, lakše se odupire psihološkom i emocionalnom stresu. Dr. Kidd tvrdi da germanijum normalizuje mnoge psihološke funkcije, na primer,  snižava krvni pritisak kod ljudi i pacova. 

Germanijum vraća pH vrednost, šećer, minerale sodium i potassium, kalcijum  i hloride, trigliceride, holesterol, mokraćnu kiselinu, hemoglobin i leukocite (bela krvna zrnca) na normalan nivo. Dr. Asai je pronašao i da je germanijum učinkovit u  zaustavljanju osteoporoze jer vraća normalan balans kalcijuma. U toku studije koja je trajala dvanaest meseci ovo jedinjenje je sprečilo smanjenje koštane srži koje je često uztok starenja. Dr. Jeff Anderson, lekar opšte prakse iz mesta Corte Madera, Californija, je otkrio mogućnost germanijuma da normalizuje metabolizam pacijenta sa nekoiko hroničnih bolesti. Četrdesetogodišnji pacijent dve godine je osećao umor, depresiju i iritaciju. Nakon što je uzeo germanijum, energija mu se popravila, a depresija nestala. Ove studije su pokazale da je germanijum netoksična supstanca koja normalizuje telesne funkcije indirektno. Na sličan način funkcionišu i vitmini C i E, koenzim QlO, poboljšavajući sposobnost da se izborite sa stresom. Dr. Asai je germanijumom lečio i slučaj trovanja metalom (živom i kadmijumom), trovanje polychlorinated biphenyls (PCB's) i carbon monoxide asphyxiation. Rezultati su bili zapanjujući. Naučnici tvrde da germanijum zahvaljujući svojoj hemijskoj strukturi može da pomogne suplementima ishrani, vezujući toksične supstance i izbacujući ih. 


Germanijum i bolesti srca

Najveći uzročnici bolesti srca su hipertenzija ili visok krvni pritisak ili arterioskleroza, odnosno  zakrečene arterije. Milioni ljudi pate od povišenog krvnog pritiska zbog čega se srce i krvni sudovi nepotrebno naprežu. Nažalost, mnogi ljudi ni ne znaju da pate od ove bolesti čime rizikuju iznenadni šlog, infarkt ili smrt. U mnogim japanskim eksperimentima, germanijum se pokazao kao vrlo dobar u normalizovnaju metaboličkih funkcija, odnosno smanjivanju krvnog pritiska. U Japan Experimental Medical Research Institute, u Tokiju, testirane životinje sa normlanim krvnim pritiskom nisu pokazale promenu  posle primanja organskog germanijuma. Onim životinjama koje su imale visok pritisak, posle sedam do deset dana uzimanja germanijuma pritisak je stabilizovan. Od arterioskleroze takođeboluju hiljade ljudi. I opet je većina toga nesvesna. Na zidovima njihovih artrija se sakuplja holesterol. Rezultati su pokazali da je germanijum uspešan u redukovanju nivoa holesterola koliko i u snižavanju krvnog pritiska.  Dr. Asai je ispitao trideset pacijenata sa povišenim holesterolom i trigliceridima. Nakon četiri nedelje uzimanja germanijuma primetio je smanjenje nivoa holesterola što je prepisao učinku germanijuma. Prosečno se holesterol smanjio sa 360 mg na 260 mg. Po mišljenju mnogih lekara, holesterol treba da iznosi manje od 250 mg.
Dr. Anderson je lečio pacijenta od bolesti koronarnih arterija. Ni lekovi protiv povišenog holesterola, ni dijete nisu uspeli da snize nivo ispod 435. Bez promena u dijeti ili lekovima, ali svakodnevnim uzimanjem germanijuma, nivo je opao do 234 mg.

Germanijum jača imunološki sistem

Ukoliko je imunološki sistem oslabljen, germanijum može da pomogne telu da se samo izbori. Istraživači Dr. Kidd i Dr. Summerfield da je zbog toga germanijum savršen u borbi protiv virusa, gljiva i bakterija, pogotovo candide albicans.
Dr. Anderson je dobio odlične rezultate sa pedesettrogodišnjom pacijentkinjom sa je patila pet godina od diverticulitis, upale debelog creva. I pored lečenja antibioticima, umor, znojenje ni glavobolje nisu prestajali.  Posle deset dana primanja germanijuma u dozi od 300 mg dnevno pacijentkinji su se simtomi povukli. Najinteresantnije je što germanijum nije direktno ubio viruse i bakterije. Zahvaljujući ponovnom uspostavljanju odbrambenog mehanizma telo može da se bori protiv bakterija. Ovo je glavni razlog zašto je International AIDS Treatment Conference dozvolila korišćenje germanijuma za kliničko testiranje nad pacijentima sa virusom SIDA. 
Viru je pametan neprijatelj koji napada ćeliju i koristeći njene reproduktivne procese sebe klonira. Telo se brani svojim T i B limfocitima, makrofagovima i prirodnim ćelijam aubicama. Međutim, nijedna od ovih ćelija ne može pravilno da funkcioniše ukloiko osoba pati od nedostatka interferona. Interferon je protein koji ne dozvoljava virusima da inficiraju ćelije. Na godišnjem sastanku Japan Cancer Association II 1979. godine je dokazano da germanijum podstiče proizvodnju interferona. Studije Journals of Interferon Research 4 1984. godine potvrdile su ove rezultate. 

Na Germanium Research Institute, Dr. Asai je pokazao da germanijum produžava život pogotovo kod miševa sa virusom influence. Miševi koji nisu primili germanijum uginuli su nakon četrnaest dana, a oni koji su dobili po 100 mg Ge-132 dnevno, doživeli su i dvadeseti dan.

Germanijum i kancer

Mnogim pacijentima obolelim od raka je oslabljen imunitet. Istraživanja pokazuju da germnaijum normalizuje odbrambene mehanizme tela kod pacijenata sa rakom. Fuijio Suzuki i Richard Pollard u časopisu The Journal of Interferon Research (1984) su napisali da kod pacijenata sa malignitetima ili reumatiodnim artritisom, Ge-132 uspostavlja normalnu funkcijum T i B limfocita i formira antitela. Dalje, na International Symposium at Osaka, jula 1981. godine, japanski doktroi su primetili da  Ge-132 noramlizuje imunitet, regulišući nivo T limfocita i  ćelija prirodnih ubica, kao i da je povećao proizvodnju interferona kod sedam obolelih pacijenata. Otpornost je ojačana i u slučajevima maligniteta i kod reumatičnih poremećaja. U jednom slučaju, pacijentu je karcinom abdomena nestao nakom šesnaest meseci korišćenja Ge-132 i naizmeničnom hemoterapijom. Drugi pacijent je koristio samo Ge-132.
Nobelovac, Otto Warburg veruje da je glavni uzrok pojave karcinoma gubitak kiseonika u ćelijama. Dok aerobne ćelije (one koje koriste kiseonik) pokazuju regularni rast, anaerbone (koje ne koriste kiseonik) pokazuju abnormalan rast. Po mišljenju holandskog istraživača, Dr. Schuitemaker, germanijum funkcioniše kao katalizator u snabdevanju kiseonikom ćelija koje ga nemaju dovoljno  i koje kasnije prerasu u rak. Smanjujući oksidaciju masnih kiselina uspostavlja ulogu germanijum u patologiji slobodnih radikala." Slobodni radikali su vrlo reaktivni molekuli koji smanjuju snabdevanje ćelija kiseonikom. Njihovo nagomilavanje dovodi do povreda tkiva i bolesti kao što je rak. 

Germanijum i starenje

Sa starenjem se slobodni radikali nagomilavaju. Dr. Lars Ernster iz Univerziteta u Stokholmu potvrđuje da slobodni radikali oštećuju membranu i da su odgovorni za starenje ćelija. Odbrambeni sistem našeg tela takođe slabi sa godinama, a germanijum može da ga normalizuje. Naučnici dovode u vezu očuvanje našeg imunološkog sistema sa prevencijom preranog starenja i produžavanjem kvaliteta i kvantiteta našeg života. Izveštaj naučnika iz The International Archives of Allergy and Applied Immunology je pokazao obnavljanje imuniteta kod ostarelih laboratorijskih životinja. Zanimljivi su i izveštaji koji govore da je germanijum uspešan i u otklanjanju bola. Na simpozijumu Osaka International Symposium 1981. godine četrnaest od sedamnaest pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa su osetili olakšanje u zglobovima i jutrarnjoj ukočenosti. Kod starijih ljudi se više osećaju snažne moći germanijuma. Starenjem gubimo energiju, a germanijum može da pomogne u  zadržavnju mladalačkog poleta za životom. Dr. Rinehardt primećuje da germanijum ima više efekata kod ljudi srednjeg do starijeg doba i mnogo više kod sedih ljudi. 

Sigurnost germanijuma

Organski germanijum je bezbedan. Istraživači su u japanskim medicinksim univerzitetima vršili brojne testove na toksičnost, uglavnom na osnovu  "Guidelines for Manufacturers", izdatog od strane ministarstva zdravlja Japana. Rezultati su potvrdili da je Ge-132 vrlo siguran, čak i u dozama do 10 grama dnevno, kao i da ova nutriciona supstanca nema uticaj na reproduktivne organe. Takođe, nakon dvadeset do trideset sati u telu nema tragova germanijuma. Stoga se germanijum ne može nagomilati u tkivu. Jedina neželjena dejstva su blage iritacije kože kod 2-3% pacijenata Dr. Asai. Dr. Rinehardt je kod par pacijenata sa vrlo slabim imunitetom primetio blage groznice u toku popodneva. On ipak misli da to nije razlog za brigu jer se tako vidi da germanijum stimuliše ugrožen imunološki sistem pacijenata.

Jedinjenja neorganskog germanijuma, međutim, mogu imati toksične efekte, zato pri kupovini vodite računa da uzimate organski oblik, 
germanium sesquioxide (Ge-132).

I supstance koje su pune germanijuma, kao što je beli luk, ginseng, ili aloja vera sadrže malu količinu Ge-132. Zato su suplementi skuplji od nutritivnih jedinjenja, a najbolji izvor ovog elementa je prirodno sintetizovan germanium sesquioxide. Zbog preventive, ljudi najčešće uzimaju 25 do 100 mg dnevno, dok u lečenju hroničnih oboljenja, kao što su virusna oboljenja, ili alergije na hranu Dr. Anderson preporučuje dnevnu dozu od 300 i 500 mg. Dr. Asai je često lečio teže slučajeve sa jednim ili dva grama dnevno.  

Zaključak

Zajedno sa kiseonikom, germanijum jača naše prirodne odbrambene mehanizme, pomažući telu da se samo izbori. Germanijum pomaže organizmu da se izbori sa mnogim problemima tako što funkcioniše na osnovnom nivou i vraća kiseonik ćelijama. Stoga, germanijum sesquioxide (Ge-132) održava ljudsko zdravlje i drastično poboljšava prirodni imunitet. Informacije ovde prikazane su iz tačnih i pouzdanih izvora. 


Reference
Optimal, 1163 Chess Drive, Suite F, Foster City, CA 94404 Tel. 800-966-8874
Asai, Germanium Research Institute, "Ge-132: Outline," Tokyo, Japan. 1984.
Asai, Kazuhiko, Ph.D.; Norihiro, Kakimoto, Pharmacist; and Saito, Michael T., M.D., Ph.D.; 1976 International Medical
Convention
of Surgeons, "Germanium Research of Surgical Patients."
Fuijio, Suzuki, R. R. Bruthiewicz and R. B. Pollard, "Ability of Sera From Mice Treated with Ge-132, an Organic
Germanium Compound, To Inhibit Experimental Murine Ascites Tumours.
BR.. Journal Cancer 52: 757-763.1985.
http://www.stopcancer.com/Wayne's%20Files/Germanium,%20Selium,%20Colon%20Bacteria.htm (12 of 14) [12/22/2008 2:11:10 PM]
1
Fuijio Suzuki and Richard B. Pollard, "Prevention of Suppressed Interferon Gamma Production in Thermally Injured
Mice by Goodman, Sandra, "Therapeutic Effects of Organic Germanium." Medical Hypothesis 26:207, 1988.
Hisashi, Aso, Fuijio, Suzuki, Ct. al., "Introduction of Interferon and Activation of NK Cells and Macrophages in Mice by
Oral Ad-ministration of Ge-132, an Organic Germanium Compound." Microbiology Immunology, Volume 29 (1), 65-74,
1985.
Isao Sato, Bao Ding Yuan, Toshio Nishimura and Nobuo Tanaka, "Inhibition of Tumor Growth and Metastasis in
Association with modification of Immune Response by Novel Organic Germanium Compounds," Journal of Biological
Response Modifiers 4:159-168.1985.
Kamen, Betty, Ph.D., Germanium-A New Approach to Immunity, Nutrition Encounter, Inc., Larkspur, CA 1987
Kidd, Parris M., "Germanium-I 32 (Ge-I 32): Homeostatic Normalizer and Immunostimulant. A Review of its
Preventive Efficacy.
International Clinical Nutrition Review 7:11, 1987.
Miller, Dana and Stephen A. Levine, Ph.D., "Doctors Report on Germanium Benefits, Let's Live Magazine,
December 1987.
Mitsugu, Hachisu, HirokoTakahashi, Takemi Doeda and Yashuham Sekizawa, "Analgesic Effect of Novel
Organogermanium
Compound, Ce-132." Journal of Pharm. Dyn. 6:814-820; 1983.
Nobuko Kumano and Yushi Nakai, et. al., "Inhibition of Lewis Lung Carcinoma with the Organogermanium Compound
Ge-I32." Current Chemotherapy and Immunotherapy. Proceedings of the 12th International Congress of
Chemotherapy. July 19-24, 1981.
http://www.stopcancer.com/Wayne's%20Files/Germanium,%20Selium,%20Colon%20Bacteria.htm (13 of 14) [12/22/2008 2:11:10 PM]
1
“Organic Germanium” American Institute for Biosocial Research, Life Sciences Divsion, Botanical Medial Series,
Number 7, 1987.
http://www.stopcancer.com/Wayne's%20Files/Germanium,%20Selium,%20Colon%20Bacteria.htm (14 of 14) [12/22/2008 2:11:10 PM]
Reference
1 . Asai K. Miracle Cure: Organski Germanijum. New York: Japan Publications/ Kodansha Internationalvia Harper and Row, 1980.
2. Whipple GH, Robscheit-Robbins FS. Amer JPhysiol 1925;72:419.
3. HueperWC. Amer JMedSci 1931;181:820.
4. Rosenfeld G, Wallace ED. Arch Ind Hyg1953;8:466.
5. Rosenfeld G. Arch Biochem Biophys 1953;48:84.
6. Schroeder HA, Balassa JJ. J Nutri 1967;92:245.
7. Schroeder HA, Balassa JJ. J Chron Dis1967;20:211.
8 . Schroeder HA et al. J Nutr 1968;96:37.
2 . Nagata T et al. Chronic intravenous toxicity study with carboxyethylGermanijum sesquiox-ide in beagle dogs. Pharmacometrics 1978;16:671.
3. Tomizawa S, Suguro N, Nagashima M. Studies on general pharmacological efekti of some Germanijum jedinjenjes. Pharmacometrics 1978;16:682.
11. Sato S, Ishikawa A. The Clin Report 1973;7:719-726.
12. Sato H, Iwaguchi T. Antitumor aktivnost of new novel organoGermanijum jedinjenje, Ge-132. Cancer Chemother 1979;6:79-83.
13. Arimori S et al. In: Immunomodulation by Microbial Products and Related Synthetic
Jedinjenjes (ed. Yamamura Y et al). Amsterdam: Elsevier Science Publishing; 1981:498-500.
14. Miyao K et al. Current Chemother Inf Dis (Proc 11th ICC and 19th ACAAC Am. Soc Microbiol) 1980;2:1527-1529.
15. Aso H et al. Cancer Chemother 1982;9:1976-1980 (in Japanese with English abstract)
16. Satoh H, Iwaguchi E. Cancer Chemother. 1979;6:79-83. In Japanese with English  bstract).
17. Kumano N et al. Antitumor učinak of organoGermanijum jedinjenje (Ge-132) in mouse
tumors. Current Chemother Inf Dis (proc 11th Int Congress of Chemotherapy and I9th ICAAC Am Soc Microbiol) 1980;2:1525-1527.
18. Kumano N et al. Sci Rep Res Inst Tohoku Univ1978;25:89-95.
19.Kuga N et al. Acta Path Japonica 1976;26:63-71.
20. Campbell JB et al. Interferon. Can J Microbiol 1975;21:1247-1253.
21. Mizushima Y, Shoji Y. Igaku-no-Ayumi 1980;13:1055-1056 (in Japanese).
22. Asai K. Shoku No Kagaku 1973;12:81 (in Japanese) but see also Mino et al. Determination of Germanijum in medicinal plants by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization. Jap Pharm Bull 1980;28:2687-1691.
23. Mizushima Y, Shoji Y, Kaneko K. Restoration of impaired immunoresponse by Germanijum in mice. Int Arch Allergy Appl Immunol 1980;63:338-339.
24. Yoshidi M, Arimori I. Efekti of Ge-132 in vitro on the aktivnost of human prirodnih ćelija ubica. Med Biol 1982;104:87-89 (in Japanese). Arimori S et al. In:Immunomodulation by Microbial Products and Related Synthetic Jedinjenjes (ed. Y Yamamura et al) Amsterdam: Elsevier Science Publishing 1981;pp 498- 500.
25. Hachisu M et al. Analgesic učinak of novel organoGermanijum jedinjenje Ge-132. J
PharmDyn 1983;6:814-820.
26. Levine SA, Kidd PM. Oxygen-immunity, cancer and Candida albicans: the pivotal role of oxygen in immune function. Submitted to Let's Live, April 1986.
27. Aso H et al. Induction of interferon and activation of NK ćelija and macrophages in mice by oral administration of Ge-132, an organski Germanijum jedinjenje. Microbiol Immunol
1985;29(l):65-74.
28. Suzuki F, Pollard RB. Prevention of suppressed interferon gamma production in thermally
injured mice by administration of a novel organoGermanijum jedinjenje, Ge-132. J Interferon
Research. 1984;4(2):223-233.
29. Levine SA, Kidd PM. Antioxidant Adaptation: Its Role in Free Radical Pathology. Biocurrents Division, Allergy Research Group, 400 Preda St., San Leandro, CA 94577, 1985.
30. Levine SA, Kidd PM. A free radical-hypoxiaclonal selection theory of carcinogenesis (beyond antioxidant adaptation). J Ortho Psych 1985;14:189-213.
31. Manuscript, Asai Germanijum Research Clinic.

organski germanijum

Germanijum GE 132
Ge 132 (Organski germanium)
Organski oblik koji se danas smatra jednim od najvećih otkrića u nutritivnoj terapiji malignih bolesti.
Kako Ge132 deluje:
Smatra se najjačim prirodnim antioksidansom. Antioksidansi su oni molekuli koji lako otpuštaju tj. predaju elektron slobodnom radikalu, kome u poslednjoj orbitali nedostaje elektron. U stanjima stresa se oslobađa ogromna količina slobodnih radikala, koji nesmetano prolaze ćelijsku membranu i dolaze do jedra, gde čine veliku štetu ćeliji inicirajući njenu nekontrolisanu deobu, tj. nastanak malignih tumora. Proces nekontrolisanih deoba ćelija nastaje zbog pada koncentracije kiseonika u ćelijskom jedru.
Dr. Otto Warburg je ustanovio da ćelije raka ne mogu da metabolišu kiseonik, tj. razvijaju se samo u anaerobnim uslovima(bez prisustva kiseonika). Ovaj nemački nobelovac je ovim otkrićem potvrdio mišljenja da slobodni radikali vezujući kiseonik u jedrima ćelija direktno omogućavaju razvoj karcinoma.
Ge132 ima u svom sastavu 3 atoma kiseonika, što ga čini vrlo efikasnim davaocem elektrona, tj. antioksidansom. Spaja se sa slobodnim radikalom i izbacuje ga iz tela putem urina. Tako se 20-30h nakon uzimanja veliki deo Ge132 nalazi u urinu, što isključuje neželjene nuspojave.
Ge132 povećava efikasnost korišćenja kiseonika na ćelijskom nivou, pa tako poboljšava mnoge hronične procese kao što su:
Reumatoidni artritis
Srčana insuficijencija, angina pektoris, hipertenzija, arterioskleroza
Apopleksija
Diabetes
Astma
Parkinsonova bolest
Cerebralna skleroza
Epilepsija
Očne bolesti(glaukom, katarakta, inflamacija mrežnjače i očnog nerva) i dr.
Studija objavljena u Journal of Interferon Research zaključuje da organski germanijum vraća normalnu funkciju T i B limfocitima, jer direktno stimuliše produkciju interferona. INTERFERON je veoma jak antikancerogeni agens. On stimuliše rast i sazrevanje NK ćelija(prirodne ubice), iz kojih se razvijaju antitela, pa samim tim i antitela protiv kancerske ćelije.

Uputstvo za upotrebu:
Uzeti ,kao dodatak ishrani, jednu do dve kapsule(200-400mg) pre jela(doručak ili ručak), poželjno u prepodnevnim časovima. Za one sa digestivnim problemima savetuje se uzimanje kapsula uz obrok, ili neposredno posle obroka.
Istorija
1967. godine japanski stručnjak Dr. Kazuhiko Asai je otkrio organski germanijum. Tokom godina istraživanja je uvideo ne samo njegovu lekovitost već i njegovu neškodljivost.
Kao mnogi minerali, germanijum postoji u mnogim oblicima. Forma minerala umnogo utiče na biološku aktivnost i sigurnost. Minerali kao chromium, sodium, potassium, fosfor i selenijum su uzuzetno bitni za zdravlje i vitalnost, pa čak i život kao proces. Ipak oni takođe postoje i u obliku koji može biti smrtonosan.. Razumevanje razlike između zdravih i opasnih oblika i mogućnost da se sa apsolutnom sigurnošću može napraviti razlika između njih je izuzetno bitna za korišćenje germaniumskih proizvoda.
Germanium sesquioxide sadrži germanium carbon vezu i kao takav je sasvim ispravno klasiran kao organskioblik. Za razliku od Germanium sesquioxide, Germanium dioxidu nedostaje germanijumska carbonska veza i zbog toga je on klasifikovan kao neorganski.
Upravo ne poznavanje te osnovne razlike između Germanium sesquioxide (organskog germanijuma) i Germanium dioxida je uticala na širenje raznih neistina o organskom germanijumu. Sredinom 80tih je definitivno potvrđena činjenica o lekovitosti organskog germanijuma i velikoj razlici između njega i germanijum dioksida (koji je toksičan). Čak se kasnije išlo do toga da se dokaže da je organski germanijum neškodljiv i u izuzetno velikim dozama.
ORGANSKI GERMANIJUM
Ge 132 je prirodni organski dijetetski suplement, neophodan za zdravo funkcionisanje organizma. U zemljištu se nalazi u neorganskom obliku , kao metaloid. Pečurke i neke biljke, posednice hlorofila konvertuju ga u organski oblik koji je jedino iskoristiv u ljudskom organizmu. Najbogatiji prirodni izvori germanijuma su pečurke , beli luk, žen-šen, aloja vera. Područje Balkanskog poluostrva, dakle i naša Zemlja, su područja deficitarna sa germanijumom. Uobičajeni unos germanijuma putem hrane nije dovoljan što se u kasnijim godinama itekako uočava. Dok smo mladi, zdravi i jaki taj nedostatak se lakše prevazilazi, problemi se gomilaju godinama a onda veoma često ozbiljno ugroze zdravlje a često i sam život . Mnoga istraživanja potvrdjuju da je organizmu neophodno obezbediti dovoljnu količinu ovog esencijalnog nutrijenta. To se može lako postići uzimanjem našeg Ge 132.
Inače nedostatak germanijuma može prouzrokovati mnoge poremećaje. Najočigledniji je poremećaj imuniteta što dovodi do slabljenja otpornosti prema nastanku mnogih bolesti uključujući i malignitet. Nedostatak gernanijuma slede poremećaji kardiovaskularnog sistema, nervnog sistema, poremećaji funkcije štitne žlezde, koštanozglobnog sistema. . . Značajni su poremećaji u sferi psihe. Germanijum (Ge 132) kao moćan antioksidans štiti naše ćelije i tkiva od oksidativnih oštećenja. Novija istraživanja pokazuju da je germanijum sastavni deo enzima glutation peroksidaze i drugih enzima koji se ubrajaju medju najvažnije komponente antioksidatvnog sistema koji sigurno štiti organizam od slobodnih radikala. Gomilanje slobodnoh radikala u organizmu dovodi do značajnog
poremećaja oksido - redukcione ravnoteže i razvoja mnogobrojnih patoloških stanja . Kod neurodegenerativnih oboljenja mozga utvrdjen je upravo ovaj poremećaj, oksido – redukcione ravnoteže. Poseban značaj pridaje se ulozi slobodnih radikala i neuronskom starenju. Istraživanjem je utvdjen korelacioni odnos viših integrativnih funkcija (učenje i pamćenje) sa oksidacionim povredama mozga.
Epidemiološka istraživanja pokazuju relativan deficit germanijuma sa povećanjem rizika od nastanka maligniteta kao i kardiovaskularnih oboljenja. Ge 132 je neophodan i za normalno funkcionisanje štitne žlezde. Jedna od teorija nastanka maligne bolesti je poremećaj ravnoteže imuniteta i antioksidativne odbrane organizma. U tom smislu podizanje nivoa imuniteta preveniraće karcinogenezu. Različite kliničke studije ukazuju sasvim sigurno da germanijum može poboljšati imunitet i tako zaštiti organizam od nastanka mnogih teških bolesti kao što su karcinom, pluća , debelog creva, želudca, jetre, prostate... U cilju optimalne snabdevenosti organizma potrebno je kao dodatak ishrani uzimati germanijum (Ge 132) i tako prevenirati mnoge zdravstvene poremećaje, veoma često nespojive sa životom.
OSTALI SASTOJCI
Matični mleč
Za očuvanje dobrog zdravlja od suštinske je važnosti zadovoljavanje potreba organizma za energijom i hranljivim materijama. Unošenje hranljivih sastojaka ispod nivoa potreba organizma , u dužem periodu, može štetno da utiče na zdravlje.
Analize hrane koju mi danas konzumiramo govore da ona ne sadrži dovoljnu količinu minerala, aminokiselina i vitamina potrebnih za normalno funkcionisanje našeg organizma. Otuda pojava mnogih bolesti i poremećaja , a samim tim i potreba da se ishrani dodaju dodaci (suplementi).
Pored mnoštva dijetetskih dodataka na tržištu, prema mišljenju naučne javnosti, matični mleč je najpotpuniji dijetetski dodatak koji je danas dostupan.
Matični mleč je pčelinji proizvod. Proizvode ga najmlađe pčele radilice, stare samo pet do petnaest dana, kao izlučevinu hipofaringealnih žlezda. Njime se hrane larve u toku prva tri dana svoga života. Posle toga larve nastavljaju da se hrane medom i polenom , a samo jedna , odabrana da bude matica, nastavlja da se hrani matičnom mlečom. Takva ishrana od nje stvora super jedinku , kraljicu svih pčela. Ona dostiže dvostruko veću težinu od ostalih pčela, sposobnost da polaže dnevno i do 2000 jaja i živi stotinu puta duže od pčela radilica. Ta „čarobna hrana“ matice, prema svom sastavu a i po svojim svojstvima , predstavlja idealnu hranu za čoveka.
Zašto je matični mleč idealna hrana za čoveka?
Matični mleč sadrži:
Ovakav sastav daje matičnom mleču ne samo hranljiva već i lekovita svojstva.
Ispitivanja su pokazala pozitivno dejstvo matičnog mleča na najrazličitija stanja, kao što su slabljenje vida, proširene vene, loša uhranjenost, simptomi rane menopauze, seksualni problemi, sterilitet, nedostatak polnih hormona, opadanje kose, artritis,Parkinsonovu bolest, migrenozne glavobolje ,simptome sindroma hroničnog umora i podsticanje imunog sistema.
Kliničke studije matičnog mleča govore i o njegovim antibiotskim svojstvima. Ta svojstva pripisuju se rojalizinu, sastojku matičnog mleča, koji naročito efikasno deluje na gram pozitivne bakterije.
Matični mleč značajno snižava nivo holesterola i smanjuje rizik od arterioskleroze. On stimuliše proizvodnju antitela, koja otklanjaju uzročnike mnogih infekcija, toksine i slobodne radikale.
U sastavu matičnog mleča nalazi se i 10-HDA, koja je proglašena najsnažnijim prirodnim antitumorskim faktorom.
Kao prirodni anti-stres proizvod, matični mleč je u stanju da pomogne kod stanja kao što su anoreksija, ozbiljna stanja anksioznosti, depresija, nesanica i stanja šoka.
Matični mleč poboljšava oksigenaciju svih tkiva , pa i moždanih ćelija, te čovek može da ostvaruje bolje fizičke i intelektualne rezultate i bude otporniji na umor.
Dodavanjem matičnog mleča svakodnevnoj ishrani usporava se proces starenja, naročito starenja kože, kose i noktiju. On podstiče stvaranje kolagena i tako smanjuje bore. Regulisanjem hormonalnog statusa, takođe, indirektno deluje na usporavanje procesa starenja i osteoporoze kod žena.
Kod muškaraca, matični mleč deluje na poboljšanje simptoma uvećane prostate, tj. olakšava mokrenje.
Značajni su efekti matičnog mleča na poboljšanje cirkulacije, naročito kod dijabetičara, gubljenje simptoma utrnulosti u nogama i bolova i nelagodnosti u stomaku. Pri redovnom konzumiranju matični mleč obara povišen nivo šećera u krvi i reguliše krvni pritisak.
Zbog svih ovih dejstava matičnog mleča na ljudski organizam, a i zbog mnogih njegovih svojstava, koje nauka nije uspela još uvek da objasni, on se smatra „čudesnom supstancom“. I ako je 98% njegovog hemijskog sastava poznato, nauka nije u stanju da ga kopira i stvori matični mleč u laboratorijama.
Dodavanjem matičnog mleča ishrani obezbedićete svom organizmu dodatnu energiju, podsticaj imunitetu i bolje fizičko i mentalno zdravlje .
Ajkulin protein
Efekti dejstva ekstrakta ajkulinog proteina su dokazani na mitohondrijalnoj antioksidantskoj odbrani jetre. Ekstrakt ajkulinog proteina je povećao nivo peroksidaze i superoksid dismutaze, što popravlja narušenu funkciju „ disanja“mitohondrija , tj pojačava mitohondrijsku antioksidantsku odbranu
jetre.Jednostavnim rečnikom rečeno, pomaže jetri u uklanjanju slobodnih radikala tj.detoksikaciji.
Ekstrakt semena grejpa
Ovaj ekstrakt je izvor oligometričkih proantioksidanasa tj.bioflavonoidnih kompleksa, koji imaju antioksidantsko svojstvo.Osim ovoga oni imaju i antizapaljenjsko i antihistaminsko (antialergijsko)dejstvo.
Ekstrakt zelenog čaja
Ekstrakt zelenog čaja je bogat bioflavonidima, moćan ekstrakt koji se koristi primarno za borbu protiv slobodnih radikala. Sadrži veliku koncentraciju polifenola, koji su grupa bioflavonida. Ekstrakt zelenog čaja sadrži jak antioksidant, EGCG, koji je više od 200 puta jači od vitamina E što se tiče neutralizacije pro-oksidanata i slobodnih radikala koji napadaju lipide u mozgu. Ovaj važan sastojak Epigalokatehin Galat (EGCG) štiti od digestivne i respiratorne infekcije, pomaže blokiranju rada karcinogena koji potpomažu rak, štiti od visokog, totalnog i LDL holesterola i pomaže kod infekcija zuba i desni(paradontopatia)
Dejstvo:
Antioksidaciono, protiv starenja, radijacije, masnoće u krvi, šećera, protiv raka i bolesti kardiovaskularnog zastoja, uklanja slobodne radikale i sprečava nastanak infekcija.
Mehanizmi dejstva Germanijuma
Stimulacija imunog sistema
Povećana produkcija interferona.
Povećana produkcija prirodnih T-celija ubica.
Povećana makrofagna aktivnost.
Povećana aktivnost limfocita.
Visoko povecanje kiseonika u celijama, pre svega u anaerobnim celijama raka
Ge 132 nosi 3 slobodna atoma kiseonika.
Stimulacija citohrom P-450 sistema oksidacije.
Revitalizacija celija i popravka gena
Stabilizuje labilne gene i pomaže u njihovom popravljanju.
Aktivira citoplazmatske receptore, koji stimulišu rast ćelije oživljavajuci prokariotski protein PKP2q.
Sadržaj Ge u ćelijama sa godinama opada i može se povratiti unošenjem Ge 132.
Spisak bolesti na koje je organski germanijum delovao pozitivno
eumatoidni artritis i reumatizam
Rak - debelog creva, prostate, prsa, pluća, jajnici, cervikalni
Leukemije
Astma
Dijabetes
Malarija
Senilna osteoporoze
Mentalno Poremećaji-Depresija, shizofreniji,
Bol
Probavni smetnje-gastritis, čirevi
Grip
Srčane smetnje - angina, hipertenzije, arterioskleroza, kap, srdačni infarction
Krvni poremećaji
Parkinsonova bolest
Cerebralne skleroze
Kožna oboljenja– Ekcemi, Bubuljice, Herpes
Epilepsija
Starosne slabosti
Očne bolesti - glaukom, crni katarakte, odvojen rožnjače, upala rožnjače i očni živci, Behcet bolest
na internet prezentacija vebmaster mozete naci najnovije vestiinfo vezanih za alatnica i plastika cibulski, informacije o organski germanijum ge 132 plus, firmi international healt koja vrsi prodaju, lekovita dejstva germanijum ge 132 plus i njegov uticaj na odredjene bolesti. daljinsko upravljanje otkljucavanje mobilnim telefonom intervon brave, kao i odredjene informacije vezane za internet marketingyoutube spot gospodina rajkovica kako objasnjava pravila igre.
na internet reklama za ge 132 + mozete naci informacije vezane za organski germanijum ge 132 plus kao i njegovo dejstvo na odredjene bolesti kao sto su anginaartritis, mozete naci razne kljucne reci koji su postavljeni za blizzard, dejstvo germanijum ge 132 + na bolesti poput diabetesepilepsijaglaukom, na internet reklama i objasnjenja za ostale bolest kao sto su hipertenzijainsuficijencijakataraktaskleroza i lekovito dejstvo germanijum ge 132 + odnosno njegov organski oblik. international health se bavi prodajom, marketing, reklama za navedeni proizvod.
informacije za internet reklamiranje na web marketing mozete naci na nihovom internet prezentacija, objasnjenja vezana za marketing strategijainternet reklame za pojedine proizvode poput otkljucavanje modilnim telefonom odnosno daljinsko upravljanje, organski germanijum ge 132 +, proizvodnja poliamidni profili i poiamidne trake doman produkt, prerada plastike, duvana ambalaza alatnica i plastika ciculski, najnovije marketing vesti.
gore navedeni tekst sluzi iskljucivo za potrebe autora sajta, i nije proverena istinitost informacija koje se nalaze u tekstu, tako da ni jednu informaciju sa ovog sajta ne treba uzimati kao istinitu.