ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

อบรมคุณธรรม จริยธรรม 18-20 ธ.ค56 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ
http://office.ubn1.obec.go.th/default2.asp
http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/result/local/sp-center_comp-516.htmhttps://sites.google.com/site/srangtor/srang5-1/etv.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/srangtor/srang5-1/000.jpg
https://sites.google.com/site/srangtor/srang5-1/images.jpg
https://sites.google.com/site/srangtor/srang5-1/logo_sahavicha.png

สรุปเหรียญรางวัล

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 
ประจำปีการศึกษา 2556 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญเงิญ
เข้าร่วม
1
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
Comments