ฐานที่ 4 ภูมิปัญญารักษาโรค

แนวคิดภูมิปัญญาไทยกับการป้องกันโรค
 
        จุดเริ่มต้นจากเรื่องราวของการเผยแพร่ใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรมาผสมผสานกับการดูแลการเลี้ยงไก่ในครอบครัวจนสามารถข้ามพ้นวิกฤตการระบาดของไข้หวัดนกในปี 2549 มาได้อย่างดี ทำให้มีการรื้อฟื้นภูมิปัญญาอีกหลายขนานนำมาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของทั้งคนและสัตว์เลี้ยง เช่น การใช้ฟ้าทลายโจรลดอาการไข้ หมากดิบถ่ายพยาธิ โดยผสมอาหารให้ไก่กิน สร้างภูมิต้านทานโรค ไก่ไม่เป็นโรค ผู้เลี้ยงสบายใจ  ไม่ต้องนั่งกังวลว่าคนจะติดโรคจากสัตว์ ที่สำคัญหมดปัญหาด้านการเฝ้าระวังซึ่งเป็นอีกภารกิจที่ อสม.ต้องดำเนินการในชุมชน
 
เนื้อหาหลักของการเรียนรู้
 

        - วิธีการทำยาสมุนไพร และการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ปลอดโรค

 

        - แนวคิดคิดการผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับการป้องกันโรค

 
Comments