Squashový trénink pro děti

Nábor pokračuje celou sezonu.

Volejte: 777 051 641

Pravidelné tréninky se konají  na Haštalu od září do června. Děti jsou rozřazeny do skupin dle věku a výkonnosti. 

Klub Squash Stará Praha byl založen v roce 1998 především s cílem trénovat squashové juniorské naděje. Za dobu existence klubu prošlo dlouhodobým squashovým tréninkem více než 150 dětí. Z některých z nich jsou dnes špičkoví hráči a trenéři, kteří i nadále spolupracují s klubem jako asistenti apod. Většina bývalých juniorů zůstala squashi věrná, z čehož máme velikou radost. Všechny další potřebné informace o příspěvcích a formuláře k vyplnění naleznete ke stažení dole na této stránce.

Naše zásady:

1) smysluplné trávení volného času pro Vaše děti - používáme různé pohybové hry a závody (trénink musí především bavit)

2) sportovní příprava s respektem k tělesnému i duševnímu vývoji dětí  
3) začínáme všestrannou pohybovou průpravou s důrazem na rozvoj pohybových schopností, především rychlosti a obratnosti

4) význam, objem (časová dotace) i intenzita specializované přípravy narůstá s věkem 

5) nikoho neodmítáme, ale vyžadujeme kázeň a schopnost spolupracovat

6) junioři se mohou účastnit amatérských, např. Pražská junior Tour i mistrovských turnajů České asociace squashe (ČASQ).
 
7) úlohou rodičů je děti podporovat (naše tréninky jsou veřejné),  mohou se zapojit do programu jako asistenti, ale neměli by zasahovat do koncepce přípravy, ta přísluší šéftrenérovi.Máme podporu 
Městské části Praha 1 a Magistrátu hlavního města Prahy. Děkujeme!