Hội khóa 2017

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3  Trang 4  Trang 5  Trang 6  Trang 7  Trang 8  Trang 9  Trang 10  Trang 11

Buổi hội khóa thường niên của anh em tiểu đoàn 26, khóa 86, 87..90, trường SỸ QUAN CHKTTT được tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 7/1/2017 tại nhà hàng Bia hơi Hải Xồm, 86 Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Sau đây là một số hình ảnh: