Hội khóa 2015


Buổi hội khóa thường niên 2015 kỷ niệm 25 năm ngày ra trường được tổ chức vào ngày 31/10/2015, tại Đông Triều - Quảng Ninh.

Đoàn đã giao lưu với BCHQS thị xã Đông Triều, thắp hương đền An Sinh và liên hoan tại khu du lịch sinh thái hồ Khe Chè.

Sau đây là một số hình ảnh: