Hội khóa 2014

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3  Trang 4  Trang 5  Trang 6

Buổi hội khóa hàng năm kỷ niệm 24 năm ngày ra trường của anh em tiểu đoàn 26, khóa 86, 87..90, trường SỸ QUAN CHKTTT được tổ chức vào 
10h sáng thứ 7, ngày 4/1/2014 tại nhà hàng Bia hơi Hải Xồm, 86 Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Sau đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt:

Trường Sỹ quan CHKT Thông tin