Hội khóa 2009

Home  Trang 1  Trang 2  Trang 3  Trang 4  Trang 5  Trang 6

Một số hình ảnh họp lớp năm 2009
Bia hơi Hải Xồm, 86 Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Truong Sy quan CHKT Thong tin

Truong Sy quan Chi huy Ky thuat Thong tin

Truong Sy quan Chi huy Ky thuat Thong tin

Truong Sy quan Chi huy Ky thuat Thong tin

Chú này đổ bia này ........

Truong Sy quan Chi huy Ky thuat Thong tin

Truong Sy quan Chi huy Ky thuat Thong tin

Truong Sy quan Thong tin

Truong Sy quan Thong tin

Nhìn giề ???Trường Sỹ quan CHKT Thông tin