Rozwiązanie problemów z bikonami firmy Micom

 

W Polsce pracuje parę bikonów firmy Micom ich zaletą był niski koszt konstrukcji. Wadą szczególnie przy 10 GHz jest rozmyty i niezbyt przyjemny na odsłuch sygnał. Układ jest jednak jak najbadziej wart zakupu choćby ze względu na cene i niewielkie nakłady na modernizacje.

Wszystkie problemy leżą w syntezerze PLL tego układu. Dla porządku parę wyliczeń:

VCO ma czułość około 20MHz na V co przy VCO pracującym na 2,5 GHz i powieleniu go razy 4 daje efektywną czułość przestrajania rzędu 80MHz/V. Jeden mV przestraja takie VCO o 80kHz, widać stąd, że układ będzie wrażliwy na zakłócenia.

Układ ma niezoptymalizowany filtr pll a regulacje układu przeprowadza się zmieniając prąd źródeł prądowych pompy ładunkowej -nie jest to rozwiązanie dobre, powoduje poszerzenie widma sygnału, jednak proste w produkcji na większą skalę.

Wysoki stopień podziału dzielnika programowanego pogarsza szumy fazowe oscylatora, można go zredukować a tym samym poprawić parametry szumowe. W paśmie filtru o właściwościach szumowych oscylatora decyduje właśnie stopień podziału dzielnia i wzorzec pll. Dalsza poprawa parametrów jest możliwa po zastosowaniu lepszego oscylatora odniesienia i ustawieniu optymamalnej szerokości impulsu zapobiegającego wystąpieniu martwej strefy detektora fazy. Można zastosować również lepszy generator kwarcowy niż generator typu "komputerowego". Chyba każdy generator na tranzystorze jest lepszy od generatora typu "mikroproprocesorowego".


Rozwiązania problemów

1- Lepsze VCO z rezonatorem o dużej dobroci a tym samym niskich szumach własnych  np. w postaci linii TEM i zakresie przestrajania rzędu 1,5 do 3 MHz na V (nie większy). 

2- Użycie diody przestrajającej o dużej dobroci. 

3- Wymienić wzmacniacz operacyjny pętli na inny o mniejszych szumach.

4- Ponowne przeliczenie filtru PLL. 

Rozwiązanie potwierdzone w praktyce. To nie układ PLL jest winny złemu działaniu układu a brak jego optymalizacji. Jeśli będą osoby tym zainteresowane umieszcze odpowiednie przykładowe schematy.

Do policzenia filtru PLL polecam darmowy program AdiSimPLL dostępny po rejestracji pod linkiem
http://forms.analog.com/form_pages/rfcomms/adisimpll.asp

vco.pdf