Religia

 

Dla krótkiego przypomnienia Kościół Katolicki w Polsce to cztery kościoły (uznające zwierzchnictwo Papieża i pozostające w nim w Komunii), w kolejności alfabetycznej:

-Ormiański z najbardziej chyba znanym swoim duszpasterzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim (jest to ksiądz dwóch obrządków Rzymsko Katolickiego i Ormiańskiego),

-Rzymskokatolicki 

-Słowiańsko -Bizantyjski jedyna w Polsce parafia w Kostomłotach

Link do parafii Kostomłotach zachęcam do zobaczenia

 

 

 

Ołtarz Małych Sióstr Jezusa w Kostomłotach

Ukraińsko -Bizantyjski (popularnie Grekokatolicki)


Krzyże na św Górze Grabarce (sanktuarium Prawosławne)