PA na 23 cm 150mW -60W na MRF18010
 

Przestrojenie wzmacniacza 

 

Przestrojenie według koncepcji Stefana SP9QZO. 

Schemat rysował Krzysztof SP5RDN.