Detektor mocy na układach Analog Devices do 8GHz

Power detectors on AD8313 , AD8318 , AD 8362

Scematy i montażówki na samym dole, przeczytaj jednak dokładnie opis.Uwaga by układ działał musi być zbudowany z odpowiedniej jakości elementów a pcb musi być wykonana zgodnie z zasadami w.cz..

Jednym  z trudniejszych problemów przed jakimi stoimy jest pomiar mocy, najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie modułu na układach AD.

AD8313 -do 2,5 GHz, dynamika 70dB

AD8318 -do 8GHz dynamika 55dB

Ad 8362 -3,5GHz dynamika pomiar TRUE RMS !!!


Układy zostały tak zaprojektowane by współpracowały z układem OZ2CPU, mamy dzięki temu w pełni funkcjonalny i bardzo wygodny miernik z interfejsem komputerowym do kilku GHz. Wymagało to szeregu czynności: dopasowania nachylenia charakterystyki by wyniosła 25mV na dB jak w AD8307 oraz regulacji poziomu zera detektora. Funkcję przesunięcia poziomów napięć i dopasowania charakterystyki nachylenia realizuje popularny i tani poczwórny wzmacniacz operacyjny TLC274 -nie można go zastąpić innymi typami chyba że z wejściem i wyjściem rail do masy, (lm324 nie bardzo się sprawdza). Shift reguluje się potencjometrem wieloobrotowym 5k. Sposób włączenia wzmacniacza zależy od typu charakterystyki detektora -np. we wzm. typu AD8318 wraz ze wzrostem poziomu sygnału napięcie wyjściowe w pozostałych detekktorach rośnie, załątwia ten problem wzm. operacyjny.

Bardzo fajną opcją jest pomiar TRUE RMS w ukłądzie AD8362-jest on bardzo wygodny w przypadku powielaczy czy wzmacniaczy nieliniowych. Układy mierzone nie mają już sprawności ponad 100 procent ;-)

Wskazówki w uruchamianiu

Shift ustawiamy tak by poziom mierzonego sygnału pokrywał się z sygnałem wzorca, czułość detektorów jest wstępnie ustawiona na poziomie 25mV na dB (jak wymaga tego oz2cpu), dokłądną korekcję wykonać możemy opornikami szeregowymi w układzie regulacji wzm. wzmacniaczy operacyjnych (w idealnym przypadku wzm. powinno wynieść 1, jednak każdy układ ma rozrzut parametrów). Opcji ref nie musimy wykorzystywać wystarczy wejście nieodwracające wzm. zewrzeć opornikim 0 om do masy (dociekliwi dojdą do czego może ta opcja służyć ;-). Został wolny wzmacniacz to go wykorzystałem ;-)

Preferowanym sposoboem podłączenia wejścia jest opcja  2 nie może być jednak na wyjściu mierzonego układu składowej stałej.

 ad8313.zip 

ad8318.zip 

 ad8362.zip

wejscia opcje preferowane 2.pdf 

Obecnie pcb są już rozdzielone.