Cyrkulator na pasmo 23cm

 

Cyrkulator jest elementem zabezpieczającym. Posiada on trzy wrota. Sygnał wprowadzony do pierwszych wrót jest wypromieniowywana drugimi, wprowadzony do drugich - trzecimi, zaś do trzecich - pierwszymi. Do jego budowy wykorzystuje się materiały ferromagnetyczne i zjawisko rotacji Faradaya. Zastosowany w układzie w.cz. np. w stopniach w.cz. nadajnika powoduje, że cała moc w przypadku niedopasowania wzmacniacza do anteny wydzieli się na sztucznym obciążeniu podłączonego do jednego z wrót a nie wraca do wzmacniacza mocy. Cyrkulator w tym wypadku zabezpiecza układ przed uszkodzeniem na skutek niedopasowania. Pamiętać jednak należy, że układ ograniczony jest mocą jaka może wydzielić się na obciążeniu. Dlatego też wskazane jest monitorowanie temperatury rezystora obciążającego.

Przykład przeróbki cyrkulatora na pasmo 23cm z układów GSM pasma 0,9 GHz pokazano poniżej (typ NG900-120). Na cyrkulator z pasma 0,9GHz naklejono za pomocą kleju typu kropelka magnes z innego cyrkulatora o nieco większych rozmiarach (magnes średnica 23mm, grubość około 1,5mm -magnes kładziemy na cyrkulatorze tak by się przyciągał z magnesem cyrkulatora a nad nim przyklejamy kawałek blachy stalowej który pryzlutuwujemy tak jak pokazano na zdjęciu do obudowy stalowej -obramowanie wzmacniacza). Postępowanie takie ma na celu zamknięcie obwodu magnetycznego. Układ ten doskonale nadaje się do zabezpieczania wzmacniaczy mocy. Straty w tak przerobionym cyrkulatorze wynoszą 0,15dB a izolacja pomiędzy wrotami anteny i wzmacniacza jest na poziomie 19dB (a więc bardzo dobra). W opisie wykorzystano fotkę jednego z Kolegów z Czech dzięki uprzejmości Stefana SP9QZO.