Organizacje‎ > ‎

Szkolna Kasa Oszczędności

2017/2018

PLAN PRACY SKO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

    Celem działalności SKO jest popularyzowanie wśród uczniów pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także aktywności związanej z oszczędzaniem. Przystąpiliśmy do konkursu "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" – „Talenty Dodajemy”, który ma na celu promowanie oszczędzania oraz wzmacnianie postaw związanych z oszczędzaniem, w tym szczególnie:

1) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi jako niezbędnego składnika współczesnej gospodarki;

2) upowszechnianie postawy aktywności, zaradności, twórczego poszukiwania możliwości zarobkowania;

3) propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banków Spółdzielczych, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu;
4) propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności podziału zadań.

 CELE         FORMA REALIZACJI TERMIN UWAGI

Zorganizowanie pracy w nowym roku szkolnym


 1. Opracowanie planu pracy SKO na bieżący rok szkolny;
2. Systematyczna współpraca z BS w Bobowej;
3. Przyjęcie nowych członków, założenie dzieciom książeczek;
4. Powołanie skarbników klasowych;
5.Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”.
 wrzesieńopiekun
Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i celowe ich wykorzystanie 

1. „ Coś z niczego-prace z odpadów”konkurs plastyczny;

2. Zorganizowanie wystawy prac konkursowych;

3. Zakup nagród dla najlepiej oszczędzających oraz dla laureatów organizowanych konkursów.


marzec/kwiecień 
kwiecień
na bieżąco
klasy I-III 
opiekun
Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska i pomocy potrzebującym 1. Udział w akcji "Sprzątanie Świata";
2. Zorganizowanie zbiórki surowców wtórnych: puszek aluminiowych, makulatury, baterii i plastikowych nakrętek;
3. Oszczędzanie podręczników, zeszytów i sprzętu szkolnego-pogadanki w klasach;
4. Poszerzenie w ramach akcji "Październik miesiącem oszczędzania" działań o treści proekologicznej (konkursy, pogadanki).

 wrzesień/kwiecień
cały rok

październik/marzec

październik
opiekun 
wychowawcy

opiekun,
wychowawcy
 Rozbudzanie pomysłowości i przedsiębiorczości1.Rozprowadzenie zakładek - "Szkoło Pomóż i TY";
2. Sprzedaż "Świątecznych Kartek Dobroczynnych";

3. 
Zorganizowanie „Tygodnia przedsiębiorczości i oszczędności; 4. Przeprowadzenie akcji „Góra grosza”;

5. Andrzejkowy kiermasz ciasteczek z wróżbami i horoskopami;

6. Włączenie się w akcję: "Zostań Świętym Mikołajem";

7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;

8. Walentynkowa poczta i kiermasz;
9. Giełda „ Książeczka za grosik”.

wrzesień 
listopad
styczeń/luty
grudzień
listopad
listopad/grudzień
styczeń
luty
marzec
 opiekun
kolektyw
członkowie
nauczyciele
rodzice

Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej.

Zapoznanie uczniów z działalnością Banku Spółdzielczego
1. Wykonanie gazetki szkolnej prezentującej ideę działalności SKO  oraz popularyzującej działalność banku;
2. Aktualizacja gazetki ściennej SKO;
3.Przeprowadzenie konkursu literackiego propagującego oszczędzanie;
4. Konkurs na gazetkę ścienną propagującą oszczędzanie;

5. Przeprowadzanie pogadanek w klasach i spotkań z pracownikami banku lub opiekunem SKO.

wrzesień/październik

cały rok
grudzień/styczeń

październik/listopad
cały rok

opiekun 
kolektyw
nauczyciel języka polskiego
opiekun 
Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.1. Dokonywanie wpłat przez uczniów na własne książeczki oszczędnościowe SKO; 
2.
Dokonywanie wpłat przez opiekuna na zbiorczą książeczkę oszczędnościową SKO do Banku Spółdzielczego w Bobowej. 
cały rok

cały rok 
członkowie

opiekun 

                                                                                                                                                             Opracowały: T. Skrzypek i A. Pater

PLAN PRACY SKO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

    Szkolna Kasa Oszczędności działa według zadań określonych w planie pracy. W bieżącym roku szkolnym cel główny naszej pracy zawarty jest w haśle: Uczeń zna i rozumie ideę  i zasady oszczędzania i przedsiębiorczości. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel zatrudniony w szkole. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

        Zasadniczymi celami prowadzenia SKO są:

-  wdrażanie uczniów do świadomego oszczędzania, systematyczności

          i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania,

      -    popularyzowanie wiedzy ekonomicznej,

-   wyzwalanie przedsiębiorczości,

-  inicjowanie, podejmowanie działań przynoszących korzyści materialne oraz prowadzenie działalności społecznej – przeprowadzanie akcji charytatywnych i ekologicznych,

-  organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania,

-  spotkania z pracownikami banku w Bobowej na terenie szkoły i w oddziale banku.

 

CELE

 

FORMA REALIZACJI

 

 

TERMIN

 

UWAGI

 

Zorganizowanie

pracy w nowym roku szkolnym

Ø  Opracowanie planu pracy SKO na bieżący rok szkolny

Ø  Systematyczna współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Bobowej

Ø  Przyjęcie nowych członków, założenie dzieciom książeczek

Ø  Powołanie skarbników klasowych

Ø  Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”

 

wrzesień

 

 

 

Opiekun SKO

 

 

Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły

Ø  Przyjmowanie indywidualnych wpłat uczniów

Ø  Wpłaty na zbiorczą książeczkę do banku spółdzielczego

Ø  Przyjmowanie nowych członków SKO:

Ø   „Październik miesiącem oszczędzania"- gazetka propagująca oszczędzanie.

Ø  „ Moja skarbonka”- konkurs plastyczno-techniczny

Ø  Zorganizowanie konkursu na projekt plakatu reklamującego ideę oszczędzania.

Ø  Konkurs  na prezentację  komputerową -„ Historia SKO”

Ø  Wykonanie gazetki szkolnej prezentującej nagrodzone prace konkursowe.

Ø  Apel propagujący ideę oszczędzania

Ø  Dokonywanie wpisów na stronę internetową szkoły.

październik

 

cały rok

 wrzesień

październik

 

 styczeń

 październik


               listopad

 

listopad/grudzień


  listopad

na bieżąco

  Opiekun, skarbnicy  kl. I-VI

 Oddział przedszkolny

Opiekun

Wychowawcy

kl. 0-III

 

wychowawcy

 

 opiekun SKO

 

opiekun SKO-    kl. 0-III

kl. IV-VI

opiekun SKO

 

 

 

Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania

Ø  Przyjmowanie indywidualnych wpłat

Ø  Wpłaty na zbiorczą książeczkę do banku PKO

Ø  Nagrodzenie najsystematyczniej oszczędzających uczniów

Cały rok

              Cały rok

 

            

czerwiec

Wychowawcy i skarbnicy

opiekun SKO

 

opiekun SKO

 

Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i celowe ich wykorzystanie

Ø  „ Coś z niczego-prace z odpadów”- konkurs plastyczny.

Ø  Zorganizowanie wystawy prac konkursowych

Ø  Zakup nagród dla najlepiej oszczędzających oraz dla laureatów organizowanych konkursów

 

kwiecień

 

kwiecień/maj

 

na bieżąco

     Kl.I-III

 

 opiekun SKO

 

  opiekun SKO

 

 

2015/2016

PLAN PRACY SKO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

„Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”

„Talenty dodajemy” w ramach Programu TalentowiSKO  

W bieżącym roku szkolnym cel główny naszej pracy zawarty jest w haśle:

 Uczeń zna i rozumie ideę i zasady oszczędzania.

 

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez realizację następujących zadań:

 

     1.   Kontakt z Bankiem Spółdzielczym w Bobowej w celu pobrania książeczek.

     2.   Apel - przedstawienie na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów.

           Scenki przygotują klasy IV-VI (X) .                                                                   

     3.   Przyjmowanie od członków SKO oszczędności i prowadzenie książeczek SKO.    

     4.   Systematyczne dokonywanie wpłat w banku na książeczkę SKO.

     5.   Zgłoszenie szkoły do ogólnopolskiego konkursu pod nazwą

           „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”

     6.   Ogłoszenie współzawodnictwa międzyklasowego: „ Mistrz oszczędzania”.

     7.   Wykonanie i aktualizacja gazetki ściennej o oszczędzaniu.

     8.   Prowadzenie akcji charytatywnych typu: Góra Grosza, „I TY zostań św. Mikołajem”,

           „WOŚP”, a także akcje pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym: „Mam

            Pluszaka dla Dzieciaka” (XII).

     9.  Prowadzenie akcji zarobkowych takich jak: sprzedaż wyrobów własnych, Kiermasz

          ozdób bożonarodzeniowych,  Kiermasz ozdób wielkanocnych, Kiermasz ciast,

          organizowanie dyskotek.

   10.   Wykonanie i sprzedaż Walentynek.  

   11.   Uroczyste przyjęcie do grona członków SKO uczniów klas I.       

   12.   Turniej wiedzy o SKO dla klas I - VI (ogólnoszkolny konkurs o oszczędzaniu).

   13.  Konkurs plastyczny dla klas I-III „Moje plany dzięki SKO” (XII).

   14.  Konkurs plastyczny dla klas IV – VI  „Bankowa zakładka” ( I ).

   15.  Konkurs literacki dla klas IV – VI:

           „Co bym zrobił gdybym został milionerem?” (III). 

   16.  Konkurs plastyczno - techniczny „Mój projekt świnki skarbonki” - klasy I oraz

           „Polski banknot Euro” klasy II-VI  (II).

   16.  Wycieczka do banku w Bobowej – zapoznanie z pracą banku.

   17.   Zbiórka makulatury.

   18.  Zbiórka puszek aluminiowych.

   19.  Prowadzenie Bloga SKO w dziale BlogowiSKO na TalentowiSKO.pl

   20.  Przygotowanie uroczystego apelu podsumowującego działalność SKO (część

           artystyczna, podanie wyników konkursów i rozdanie nagród).

   21.  Prowadzenie wypłat oszczędności w miesiącu maju i czerwcu.

   22.  Prowadzenie kroniki SKO.                                                                 

                                                                                                 

           Wrzesień 2015 r.                                                         Opracowały: T. Skrzypek, A. Pater,


2014/2015

PLAN PRACY SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI   2014/2015

 Miesiąc Zadania Odpowiedzialni
 Wrzesień 1.Opracowanie planu pracy SKO.
 2. 
Przyjęcie nowych członków.
 3. 
Zgłoszenie udziału do programu „Talentowisko” i do konkursu  „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w BS”.
 4. 
Systematyczna współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Bobowej
 Opiekun i zarząd
 Opiekun

 
 Październik 1. Międzyklasowe współzawodnictwo –„Najlepsza w oszczędzaniu”.   2. Październik miesiącem oszczędzania – wykonanie gazetki propagującej oszczędzanie.
3.Ogłoszenie konkursu „Mistrz oszczędzania”.
4. Konkurs plastyczny i literacki dla klas I-III: „Czy potrafiłbyś oddać swoje oszczędności dzieciom chorym i potrzebującym?” 
5. Sprzedaż kalendarzy –Fundacja „Podaruj Serce”
Opiekun i zarząd 
Zarząd 

Opiekun i zarząd
Opiekun

Zarząd 
 Listopad
 1. Konkurs plastyczny –projekt banknotu z motywem naszej miejscowości, gminy.
                                          2. Akcja „Góra grosza”. 
                          3. Akcja "
I ty zostań św.Mikołajem".
                      4. 
Zbiórka baterii, puszek i makulatury.
Opiekun

Zarząd i członkowie
Zarząd i członkowie
Zarząd i członkowie
 Grudzień1. Konkurs na najciekawszą makietę planety SKO-landii. 
2. Wycieczka do Banku Spółdzielczego w Bobowej.
3. Wykonanie ozdób świątecznych z przeznaczeniem na Jarmark Bożonarodzeniowy.
Opiekun i zarząd
Opiekun 
Zarząd i  członkowie
Styczeń 1. Konkurs-fantastyczna portmonetka – zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie portfela. 
2. 
Konkurs „Pojęcia bankowe”- konkurs ogólnej wiedzy bankowej, ważnych pojęć i zadań pracowników banków.
3. Udział w ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Opiekun i zarząd 

Opiekun

Opiekun i zarząd
 Luty1. Konkurs plastyczny – „Oszczędzam w SKO bo marzę o……” 
2. „Szansa na sukces” -prezentujemy swoje talenty.
Opiekun i członkowie
Opiekun i zarząd
Marzec 1. Działania na rzecz środowiska naturalnego –sprzątamy naszą wieś.
2. Wesołe rymowanki propagujące systematyczne oszczędzanie. 
Opiekun i zarząd 
Opiekun i zarząd
Kwiecień 1. „Ekologiczny tydzień” – działania na rzecz naturalnego środowiska – oszczędzamy światło, wodę, gaz i pieniążki.
2. Apel podsumowujący działalność SKO.
3. Uzupełnianie strony talentowiska. 
4. 
Prowadzenie kroniki SKO.
Opiekun i zarząd 

Opiekun
Opiekun
Opiekun i członkowieJankowa: 20.09.2014                                            Opracowały: Helena Brończyk,

Teresa Skrzypek


 2013/2014

NASZ WIELKI SUKCES -  I miejsce w Regionie i  III w Kraju

  Kolejny już raz nasza szkoła przystąpiła do konkursu ogólnopolskiego, którego organizatorem jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Organizowany jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajową Radą Spółdzielczą oraz Kuratoriami Oświaty w ramach Programu TalentowiSKO.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci ze szkół podstawowych pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także wspieranie aktywności związanej z oszczędzaniem, w tym szczególnie: upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowanie pieniędzmi jako niezbędnego składnika współczesnej gospodarki, upowszechnianie postawy aktywności, zaradności, twórczego poszukiwania możliwości zarobkowania, propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banków Spółdzielczych, jako działania służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu, popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych, rozwijanie i uzupełnianie działań wynikających z Programu TalentowiSKO – związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową, propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności podziału zadań.

W tym roku do  rywalizacji stanęły  442 szkoły podstawowe. Nasze działania i  zaangażowanie  przyniosły nam ogromną satysfakcje, gdyż zajęliśmy  prestiżowe I miejsce w Regionie i III miejsce w kraju. Koordynatorem Programu TalentowiSKO  jest pani Teresa Skrzypek i Helena Brończyk. Udowodniliśmy, że drzemią w nas różne talenty, radzimy sobie z ekonomią i przedsiębiorczością na co dzień. 

Nasze roczne działania udokumentowaliśmy w kronice, które komisja oceniła bardzo wysoko. Ponadto swoją pracę i dokonania prezentowaliśmy na stronie organizatora konkursu www.talentowisko.pl prowadząc blogowiSKO. TALENTOWISKO  BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
to PROGRAM SKO w nowej odsłonie

Program TalentowiSKO rozszerza dotychczasową działalność Banków Spółdzielczych w zakresie prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności. TalentowiSKO to także nowoczesna platforma edukacyjna internetowa, która wykorzystuje media społecznościowe, blogowanie oraz możliwość zamieszczania i korzystania z treści multimedialnych, służy komunikowaniu się uczestników projektu oraz gromadzi narzędzia niezbędne do realizacji Programu.
Program TalentowiSKO pokazuje młodym osobom, że przez aktywność i przedsiębiorczość można rozwijać swoje talenty. Rozwijanie talentów dzieci to klucz do kreatywności, sukcesu, a także realizacji marzeń. Drogą do osiągnięcia stawianych sobie celów jest systematyczne oszczędzanie, mądre gospodarowanie finansami oraz pozytywne myślenie o pracy i pieniądzach.

 Miesiąc           Zadanie Odpowiedzialni 
    IX     1. Opracowanie planu pracy SKO 
2. Przyjęcie członków do SKO
3. Zgłoszenie do konkursu "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym"

Opiekun i zarząd 
 
 X. 1. Zorganizowanie apelu "Październik miesiącem oszczędzania"
2. Przekazanie informacji o SKO na stronę internetową szkoły
3. Ogłoszenie konkursu "Mistrz Oszczędzania"
4. Ogłoszenie konkursu miedzyklasowego "Najlepsza w oszczędzaniu"

Opiekun i członkowie
 
XI. 1. Uaktualnienie informacji na stronie www szkoły
2. Konkurs na najciekawszą rymowankę o oszczędzaniu klasy I-VI
3. Konkurs na najciekawszą skarbonkę 
4. Udział w akcji charytatywnej "Góra grosza", "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem"

Opiekun i członkowie
 
 XII.1. Konkurs na choinkową bombkę SKO dla klas I-VI
2. Życzenia świąteczne dla pracowników banku w Bobowej
3. Wykonanie ozdób świątecznych i pieczenie ciasteczek na Jarmark Bożonarodzeniowy
4. Koncert charytatywny na rzecz chorej dziewczynki 

Opiekun i członkowie 
 I.1. Banknot Bajkowego Królestwa - konkurs plastyczny
2. Waluty świata- quiz
3. Podsumowanie pracy za I semestr 

Opiekun i członkowie 
 II. 1. Uaktualnienie informacji na stronie www szkoły
2. Konkurs wiedzy bankowej dla uczniów klas I-III i IV-VI 
Opiekun i członkowie 
III. 1. Konkurs literacki dla klas IV - VI " Co bym zrobił gdybym został milionerem?"
2. Przygotowanie do Wielkanocnego Jarmarku - tworzenie ozdób i kart świątecznych, przekazanie środków na cele charytatywne

Opiekun i członkowie
 
IV.1. Konkurs plastyczno - techniczny "Wesoła moneta"
2. Ekologiczny tydzień z okazji Święta Ziemi. Zbiórka surowców wtórnych
3. Zakończenie konkursu "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w BS" 
4. Uaktualnienie informacji na stronie www szkoły

Opiekun, zarząd i  członkowie 
V.1. Wycieczka do BS w Bobowej
2. Pamiętamy o mamach z okazji Dnia Matki - życzenia dla mam
 Opiekun i członkowie 
 VI.1. Podsumowanie wszystkich konkursów i pracy SKO w roku szkolnym 2013/2014.Opiekun opiekun SKO: Teresa Skrzypek, Helena Brończyk

2012/2013

Konkurs
„Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”
pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A

Zakończyła się XI edycja konkursu SKO „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”, organizowanego przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze.  Konkursowi patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Już po raz jedenasty Regionalne Komisje a następnie Krajowa Komisja oceniały działalność Szkolnych Kas Oszczędności, ich aktywność, otwarcie na sprawy lokalnego środowiska oraz wykonane liczne prace plastyczne.
We wrześniu 2012 r. do konkursu zgłosiło się 401 Szkolnych Kas Oszczędności, działające pod patronatem 91 zrzeszonych Banków Spółdzielczych. W kwietniu 2013 r.  sprawozdania z działalności złożyły 333 SKO,  liczące łącznie 29 129 członków.
W maju 2013 r. Regionalne Komisje Konkursowe w siedmiu  Oddziałach Regionalnych wyłoniły laureatów miejsc I i II oraz pozakonkursowo III – IV.


Jak co roku braliśmy udział w konkursie i naszą całoroczną, systematyczną  pracę uwieńczyło II miejsce na szczeblu regionalnym. Szkoła w nagrodę otrzymała aparat fotograficzny, a uczniowie wyróżniający się w podejmowanych działaniach upowszechniających systematyczne oszczędzanie otrzymali indywidualne dyplomy i nagrody. Ponadto wszyscy członkowie SKO otrzymali drobne upominki, nagrody pocieszenia. Nad całością realizacji zadań czuwały opiekunki: Helena Brończyk, Teresa Skrzypek.

Nagrodę dla szkoły i uczniów przekazała

Prezes Banku Spółdzielczego w Bobowej

Pani Wiesława Włodarz.
 2011/2012


Oszczędzam w SKO - "Karta Kredytowa"Zbiórka Surowców Wtórnych -Październik/ListopadApel -,,Październik Miesiącem Oszczędzania''Plan Pracy SKO - 2011/2012


MIESIĄC

TEMAT


FORMA REALIZACJI


UWAGI

IX

1. Przygotowanie książeczek dla oddziału przedszkolnego.

2. „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w BS".

3. „Mistrz oszczędzania" oraz współzawodnictwa międzyklasowego.

- książeczki SKO, upominki.

- konkurs pod patronatem Banku Spółdzielczego.

- roczny konkurs systematycznie oszczędzających.

kl. I-III

SKO


kl. I-VI
X

1. Przyjęcie dzieci oddziału przedszkolnego do grona członków SKO.
2. „ Październik miesiącem oszczędzania".

3. Fundacja Serce-„Pomóż i ty”

- podczas apelu

-apel.

-pomagamy potrzebującym 

kl. 0 i IV

kl.IV

kl. II-VI

XI

1.„Dziś oszczędzam w SKO, jutro w BS".

2. „Oszczędzam w SKO, bo marzę o…”

/karta kredytowa/

3. „Góra Grosza”

- układanie rymowanek            o SKO

- konkurs plastyczny.

-ogólnopolska akcja charytatywna

kl. I-VI

 

kl. I-VI

 
XII
  1. „I TY zostań Świętym Mikołajem”.
  1. „Banknoty i monety Euro"

zbiórka artykułów dla dzieci z rodzin o niskim dochodzie.

- konkurs plastyczny techniką komputerową.

kl. I- VI

kl. IV-VI

 
 I

1. „Najśmieszniejsza skarbonka”

2. „Papierowy i puszkowy biznes”

- konkurs plastyczno- techniczny.

- akcja zarobkowa 

kl. I-III

kl. IV-VI

 
 II

1. Podsumowanie pracy za I semestr.

2. Pieniądz w przysłowiach.

3. Pieniądz w piosence.

 
 

- konkurs znajomości przysłów o pieniądzu.

- konkurs na autorską piosenkę promującą oszczędzanie
 

kl. I- VI

 

kl. IV-VI

 III

1. Poznajemy Bank Spółdzielczy.

2. „Ja oszczędzam, ty oszczędzasz,

my oszczędzamy”

- wycieczka do banku.

- konkurs na klasową gazetkę

uczniowie systematycznie oszczędzający

kl. I- VI
 IV

1. Mały Bankowiec.

2. Historia Banku Spółdzielczego

w Bobowej.

- gry edukacyjne.

- konkurs wiedzy na temat banku.

 

kl. I-III

kl. IV-VI
 V

1.Podsumowanie wszystkich konkursów

i pracy SKO w roku szkolnym 2011/12r.

 

- wręczenie nagród członkom SKO

systematycznie oszczędzający uczniowie

i klasy

Lata 1999-2010

Szkolna Kasa Oszczędności działa w szkole od 1999 roku. Zrzesza wszystkich uczniów.            Działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Grybowie, filia w Bobowej. Rokrocznie przystępujemy   do konkursu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. pod hasłem: „DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO      W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”. Konkursowi patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem Konkursu jest popularyzacja praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz popularyzowanie wiedzy o działalności banków spółdzielczych.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu, czyli członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności systematycznie realizują zadania i działania edukacyjne, kształtujące umiejętność aktywnego i efektywnego korzystania z własnych zasobów oraz życiowej zaradności. Swoje działania dokumentują w kronice SKO.

Inicjatorkami działań są nasze opiekunki: T. Skrzypek i H. Brończyk.

W poprzednich edycjach konkursu szkoła zdobyła kolejno miejsca:

                                                                                                                                                    
 Rok Szkolny Miejsce
 2002/03 III
 2003/04 I
 2004/05 II
 2005/06 I
 2006/07 I
 2007/08 III
 2008/09 III
 2009/10 II
 2010/11 IV