Organizacje‎ > ‎

Spółdzielnia Uczniowska2013/2014

2012/2013

Działalność Spółdzielni Uczniowskiej /lata 2011-2013/

Spółdzielnia Uczniowska w Szkole Podstawowej w Jankowej prowadzona jest pod kierunkiem nauczycielki Danuty Semla. Działalność Spółdzielni Uczniowskiej ma na celu przede wszystkim kształcenie u uczniów samorządności, gospodarności, uczciwości oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania, a także wypracowywanie funduszy mających wzbogacić bazę szkoły.

W ostatnich dwóch latach, w pracę Spółdzielni bardzo zaangażowały się dwie uczennice Anna Nosal i Angelika Szura. Dzięki ich uczciwej i sumiennej pracy ze zgromadzonych funduszy zakupiono pralkę automatyczną i dofinansowano zakup mebli do klaso-pracowni edukacji wczesnoszkolnej.