Organizacje‎ > ‎

Samorząd Szkolny

2017/2018

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący – Stanisław Kwarciński

Sekretarz – Urszula Abram

Skarbnik - Mateusz Król

Rzecznik Praw Ucznia – Sebastian Kurzawa

Sekcja dekoracyjna:  Maria Ćwikła

Kinga Bulanda

Dominika Kurzawa

Opiekun – mgr Edyta Święs

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2017/2018 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

ü  integracja środowiska szkolnego: uczniów, dyrekcji, nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły,

ü  działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,

ü  uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów
z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,

ü  kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,

ü  podtrzymywanie tradycji,

ü  kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych,

ü  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

ü  organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

ü  współpraca z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,

ü  rozwijanie inicjatyw uczniowskich poprzez organizowanie akcji charytatywnych,

ü  reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych i gminnych,

ü  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

ü  prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem gazetki Samorządu Uczniowskiego,

ü  dbanie o dobre imię i honor szkoły. 

WRZESIEŃ

·         Zebranie władz Samorządu –  opracowanie planu pracy na nowy rok szkolny, przydział obowiązków.

·         Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce"– sprzątanie naszej miejscowości, zbiórka surowców wtórnych.

·         Udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” - Pomóżmy Oliwii uprawiać sport. 
·         Przystąpienie do Programu „Wzorowa Łazienka”, którego nadrzędnym celem jest poprawa stanu higieny
i czystości w polskich szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych.

·         VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – gry i zabawy z tabliczką mnożenia.

PAŹDZIERNIK

·         XVIII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej – wyjazd do Bobowej, zwiedzenie wystawy.

·         Pasowanie pierwszoklasistów  przyjęcie pierwszaków do społeczności szkolnej, przygotowanie części artystycznej przez uczniów kl. I i II.

·         Dzień Edukacji Narodowej  – akademia, złożenie życzeń pracownikom szkoły i emerytom.

·         Miesiąc Bibliotek Szkolnych – tematyczne wystawy, czytanie uczniom  podczas przerw – realizacja programu  Cała Polska czyta dzieciom.

LISTOPAD

·         Pamiętamy, czcimy...  – złożenie kwiatów i  zapalenie znicza przy tablicy pamiątkowej Patrona szkoły, odwiedzanie grobów bliskich zmarłych.

 • Święto Niepodległości   –  udział pocztu sztandarowego  w gminnych obchodach Dnia Niepodległości, akademia szkolna.
 •  Włączenie się do XVIII edycji akcji „Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

·         Światowy Dzień Toalet – przeprowadzenie w klasach „Lekcji Higieny”.

·         Andrzejki – dekoracja sali, przygotowanie i przeprowadzenie wróżb andrzejkowych, upieczenie, sprzedaż ciast i ciasteczek przy współpracy z Radą Rodziców.

·         Udział w akcji charytatywnej „Świąteczne Kartki Dobroczynne”.

·         Udział w XIV edycji Akcji  „Zostań Świętym Mikołajem” organizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnymzbiórka upominków przez wyznaczonych uczniów, spakowanie, opisanie i przekazanie zgromadzonych rzeczy do Fundacji w Stróżach.

GRUDZIEŃ

 • Spotkanie z Mikołajem –  dekoracja sali, wiersze i piosenki dla Mikołaja przygotowane przez przedszkolaków,  upominki,  pamiątkowe zdjęcia.
 • Święta Bożego Narodzenia: świąteczny wystrój szkoły, ubieranie choinki na szkolnym korytarzu, wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek,  życzenia świąteczno-noworoczne, wigilia szkolna.
 • Spotkanie opłatkowe dla Seniorów naszej społeczności.
 • „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi” – dokarmianie ptaków i zwierzątek leśnych.
 • Z misyjną kolędą do naszych rodzin i bliskich.

STYCZEŃ

·         Idziemy w Orszaku Trzech Króli – przygotowanie i udział w Gminnych uroczystościach Trzech Króli.

·          Udział w 26 finale WOŚP: akcja charytatywna, udział w powiatowej akcji – występy uczniów, gromadzenie środków.

·         Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie zaproszeń, upominków, dekoracja sali, część artystyczna, poczęstunek.

·         Podsumowanie naszej półrocznej pracy w nauce, zachowaniu, pomocy innym. Analiza naszych mocnych
i słabych stron.

·         Planowanie naszego wypoczynku podczas ferii zimowych.

LUTY

·          Warsztaty dla uczniów - jestem świadomy czyhających na mnie zagrożeń wynikających z nowoczesnych technologii informatycznych

·         Poczta Walentynkowa.

·         Zabawa karnawałowa – dekoracja sali, konkurs z nagrodami na najciekawszy strój karnawałowy, poczęstunek.

·         Ferie w szkole – zajęcia sportowe, plastyczne, wyjazd do teatru lub kina.

 MARZEC

·         Kim byli Żołnierze Wyklęci ?– wystawa i apel szkolny.

·         Dzień Kobiet – akademia, życzenia dla każdej kobiety w szkole.

·         Dzień Matematyki – gry i zabawy matematyczne.

·         Pierwszy Dzień Wiosny.

·         Konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę świąteczną (pisankę).

·         Wizyta z wielkanocną pisanką w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Bobowej.

·         Rekolekcje Wielkopostne – Kościół na wzór Chrystusa, aktywna pomoc potrzebującym – Skarbonki Miłosierdzia.

·         Wielkanoc – świąteczny wystrój szkoły, akademia, życzenia dla pracowników i przyjaciół szkoły, koleżanek i kolegów oraz osób starszych – samotnych z naszej miejscowości.

KWIECIEŃ

·         Światowy Dzień Zdrowia – promocja zdrowego odżywiania.

·         Mam talent - przegląd uzdolnień, zainteresowań, pasji, hobby uczniów

·         Międzynarodowy Dzień Ziemi – apel o treści ekologicznej.

·         Święto Patrona Szkoły akademia, złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, zapalenie znicza.

MAJ

·         Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucja 3 Maja – dekoracja okolicznościowa, akademia.

 • Konstytucja 3 Maja – udział pocztu sztandarowego w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

·         „Mama, Tata i Ja” – spotkanie rodzinne – przygotowanie zaproszeń, upominków, dekoracja sali, część artystyczna, poczęstunek.

CZERWIEC

·         Dzień Dziecka i Sportu „W zdrowym ciele zdrowy duch” – gry i zabawy, rozgrywki sportowe, poczęstunek.

·         Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.

·         Podsumowanie całorocznej pracy w roku szkolnym 2017/2018.

·         Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018. 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK

ü  Współpraca z Dyrekcją szkoły, wychowawcami i innymi nauczycielami.

ü  Współpraca z samorządami klasowymi i organizacjami uczniowskimi.

ü  Aktualizacja gazetki Samorządu.

ü  Udział w organizacji akcji charytatywnych na terenie szkoły.

ü  Udział w akcjach promujących zdrowie, bezpieczeństwo.

ü  Udział w uroczystościach szkolnych.

ü  Opieka nad pocztem sztandarowym szkoły.

ü   Reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości lokalnych.

ü  Akcje: zbieranie zakrętek, baterii, puszek i makulatury.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego może podlegać modyfikacji w ciągu roku szkolnego.

Opiekun SU – mgr Edyta Święs


                                                                    2016/2017

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący – Stanisław Kwarciński

Sekretarz – Urszula Abram

Skarbnik - Mateusz Król

Rzecznik Praw Ucznia – Sebastian Kurzawa

Sekcja dekoracyjna:  Maria Ćwikłą

Eliza Sarkowicz

Dominika Kurzawa

Opiekun – mgr Edyta Święs


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • organizacja pracy samorządów klasowych,
 • koordynowanie działań integrujących społeczność szkolną,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych,
 • rozwijanie demokratycznych form współdziałania,
 • współpraca z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,
 • reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych i gminnych,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły,
 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności poprzez udział i możliwość wpływania na życie szkoły,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • rozwijanie inicjatyw uczniowskich poprzez organizowanie akcji charytatywnych.

WRZESIEŃ

·         Wybory Samorządu Uczniowskiegokampania wyborcza: spotkanie społeczności szkolnej z kandydatami do samorządu szkolnego, prezentacja kandydatów, przeprowadzenie głosowania, podliczenie głosów i ogłoszenie wyników wyborów.

·         Regulamin ucznia dyżurnego – opracowanie harmonogramu dyżurów na korytarzu.

·         Zebranie władz Samorządu –  opracowanie planu pracy na nowy rok szkolny, przydział obowiązków.

·         Sprzątanie Świata pod hasłem „Wyprawa – poprawa” – WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ! Wsiądź na rower, wyrusz pieszo, zaproś krewnych i znajomych  i wyrusz z Fundacją Nasza Ziemia na Wyprawę-poprawę! – sprzątanie naszej miejscowości, zbiórka surowców wtórnych.

·         Pomóżmy Jakubowi zobaczyć świat – udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”.

·         V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – gry i zabawy z tabliczką mnożeni

 • Dzień Chłopaka w szkole –  zorganizowanie dyskoteki szkolnej.

PAŹDZIERNIK

·         Książki naszych marzeń – realizacja programu, prowadzenie przerw z książką, apel.

·         XVI Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej – wyjazd do Bobowej, zwiedzenie wystawy.

·         Z wizytą w Szkole Muzycznej zwiedzanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

·         Jak dobrze być pierwszakiem –  udział w przyjęciu pierwszoklasistów do społeczności szkolnej, wręczenie pierwszoklasistom zakładek do książek wykonanych przez uczniów, przygotowanie części artystycznej przez uczniów kl. I i II.

·         Dzień Edukacji Narodowej  –  złożenie życzeń pracownikom szkoły i emerytom, wykonanie i wręczenie drobnych upominków.

·           Konkurs Poetycki „Piszę wiersz o jesieni”.

·         Cała Polska czyta dzieciom : czytanie podczas przerw uczniom kl. I-III i IV – VI. Akcja „Poczytaj mi mamo, tato, poczytaj mi starszy kolego” – czytanie przez rodziców oraz przez starszych kolegów przedszkolakom podczas przerw.

LISTOPAD

·         Trzymaj formę – program profilaktyczny – apel przy współpracy z PCK.

·         Pamiętamy, czcimy...  – złożenie kwiatów i  zapalenie znicza przy tablicy pamiątkowej Patrona szkoły, odwiedzanie grobów bliskich zmarłych.

 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości   –  udział pocztu sztandarowego w gminnych obchodach Dnia Niepodległości.

·         Akcja „Góra Grosza” – udział w XVI edycji akcji: wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zbiórkę  monet, przeprowadzenie akcji „Góra Grosza” na terenie szkoły w wyznaczonym terminie, komisyjne przeliczenie pieniędzy, przekazanie zebranej kwoty Towarzystwu „Nasz Dom”.

·         Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień - konkurs plastyczny na projekt Orderu Życzliwości.

·         Światowy Dzień Pluszowego Misia – konkurs recytatorski „ O nagrodę Misia – Wierszownisia”.

·         Andrzejki – dekoracja sali, przygotowanie i przeprowadzenie wróżb andrzejkowych, poczęstunek.

·         Ciasteczkowa akcja – upieczenie, sprzedaż ciast i ciasteczek podczas Andrzejek – zbieramy pieniążki na wyjazd do teatru.

·         Udział w XII edycji Akcji  „Zostań Świętym Mikołajem” organizowanej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zbiórka upominków przez wyznaczonych uczniów, spakowanie, opisanie i przekazanie zgromadzonych rzeczy do Fundacji w Stróżach.

GRUDZIEŃ

 • Mikołajki –  dekoracja sali, wiersze i piosenki dla Mikołaja przygotowane przez przedszkolaków,  upominki,  pamiątkowe zdjęcia.
 • Porozmawiajmy o trudnych tematach – apel profilaktyczny o dopalaczach przy współpracy z PCK.
 • Kiermasz świąteczny „Bożonarodzeniowe ozdoby ” – przygotowywanie ozdób przez uczniów, rodziców i nauczycieli, ustalenie odpowiedzialnych za sprzedaż.
 • Boże Narodzenie: świąteczny wystrój szkoły, wspólne ubieranie choinki na szkolnym korytarzu,  konkurs kolęd i pastorałek „ Zaśpiewajmy Jezuskowi”, życzenia świąteczno-noworoczne, wigilia szkolna.

STYCZEŃ

·         WOŚP – udział w 24 finale WOŚP: zbiórka pieniędzy.

·         Bezpieczeństwo i edukacja zdrowotna – apel.

·         Podsumowanie działalności SU w I półroczu.

·         Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie zaproszeń, upominków, dekoracja sali, część artystyczna, poczęstunek.

·         Ferie w szkole – zajęcia sportowe, plastyczne, wyjazd do teatru lub kina.

LUTY

·         Dzień Przyjaźni i Sympatii – konkurs na najsympatyczniejszego Walentego i najsympatyczniejszą Walentynkę w szkole, poczta Walentynkowa.

·         Mam talent - przegląd uzdolnień, zainteresowań, pasji, hobby uczniów, (piosenka, taniec, gra na instrumencie, itp.).

·         Loteria fantowa – pozyskiwanie sponsorów.

·         Zabawa karnawałowa – dekoracja sali, konkurs z nagrodami na najciekawszy strój karnawałowy, loteria fantowa, poczęstunek.

MARZEC

·         Dzień Kobiet  dniem w krawacie  – akademia, życzenia dla każdej kobiety w szkole.

·         Kiermasz „Wielkanocne cuda” – przygotowywanie ozdób przez uczniów, rodziców i nauczycieli, ustalenie odpowiedzialnych za sprzedaż.

·         Pierwszy Dzień Wiosny – prezentacja kolorowych strojów, konkurs na najbardziej oryginalny strój.

 • Wielkanoc – świąteczny wystrój szkoły, akademia, życzenia dla pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.

KWIECIEŃ

·         Wieczór pamięci o Janie Pawle II – wieczorek poetycki.

·         Edukacja zdrowotna – apel przy współpracy z PCK. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jestem zdrowy bo jem zdrowo”.

·         Międzynarodowy Dzień Ziemi – apel o treści ekologicznej i zdrowotnej "Zielono nam - wesoło nam", prezentacja mody ekologicznej.

·         Święto Patrona SzkołyDzień Pamięci o Majorze Hubalu, akademia, złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, zapalenie znicza.

MAJ

·         Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucja 3 Maja – dekoracja okolicznościowa, akademia.

 • Konstytucja 3 Maja – udział pocztu sztandarowego w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • Szkolny dzień bez przemocy apel.
 • Konkurs plastyczny –  wykonanie kartki z pamiętnika pt. „Jeden dzień z życia mamy”.

·        „Mama, Tata i Ja” – spotkanie rodzinne –przygotowanie zaproszeń, upominków, dekoracja sali, część artystyczna, poczęstunek.

 

CZERWIEC

·         Dzień Dziecka i Sportu „W zdrowym ciele zdrowy duch” – gry i zabawy, rozgrywki sportowe, poczęstunek.

·         Dzień Przyjaciela – apel mówiący o tym, jak ważna i potrzebna jest przyjacielska pomoc, jakimi cechami powinien odznaczać się prawdziwy przyjaciel.

·         Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2015/2016 – sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu.

·         Pożegnanie szóstoklasistów – pomoc w dekoracji sali, uroczysta akademia.

·         Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016 – prezentacja dorobku i osiągnięć uczniów,  pogadanka:  Bezpiecznie spędzamy wakacje.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ CAŁY ROK

·         Współpraca z Samorządami Klasowymi i organizacjami uczniowskimi.

·         Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego.

·         Współdziałanie z Dyrekcją szkoły wychowawcami klas i innymi nauczycielami.

·         Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.

·         Współudział w uroczystościach szkolnych.

·         Prowadzenie dokumentacji działalności SU, w tym Kroniki Szkolnej.

·         Współtworzenie i opiniowanie aktów prawnych szkoły, współdecydowanie w podejmowaniu decyzji dotyczących uczniów.

·         Pozyskiwanie sponsorów na zorganizowanie wycieczki „Szlakiem majora Hubala”.


2014/2015

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO: 

                   Przewodniczący- Janusz Wojtaczka
                   Zastępca- Karolina Kwarcińska
                   Kronikarz- Magda Nowak
                   Członkowie- Angelika Szura, Aneta Myśliwiec, Kamil Król, Dominika Kasprzyk, 
                                      Magdalena Pawlak, Angelika Wojtaczka

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWEJ 

 Lp.

 ZADANIA

 SPOSÓB REALIZACJI

 OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 TERMIN

I

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym

1. Wybór samorządów klasowych.   Organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych  klasy.

2.Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

3. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem:

a) wniosków z posiedzeń R.P.

b) Regulaminu SU,

c) Programu Wychowawczego szkoły,

d) obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN,

e) podziału zadań pomiędzy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego,

f) propozycji uczniów.

4. Ustalenie terminów zebrań SU i spotkań z dyrekcji szkoły.

5. Prowadzenie dokumentacji SU:

a) zapisu protokołów zebrań SU,

b) kroniki.

6. Przepływ informacji:

a) komunikaty ustne,

b) tablica informacyjna na parterze.

Wychowawcy klas

 

 Opiekun SU

 

 

 

Opiekun SU

 

 

 

 

 

Opiekun SU

 

Opiekun SU

 

 

 Przewodnicząca SU

IX

 

 IX

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 X

 

Cały rok

 

 

 Cały rok

 

II.


Uczestnictwo w pracy szkoły.

Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

1. Działalność SU według opracowanego planu pracy.

2. Uaktualnienie Regulaminu SU (w razie potrzeby).

3. Zapoznanie się z Regulaminem:

a) praw i obowiązków ucznia,

b) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

4. Współpraca SU z:

a) dyrekcją szkoły,

b) wychowawcami klas,

c) pracownikami obsługi i administracji,

d) innymi organizacjami oraz kołami działającymi w szkole.

5. Pełnienie dyżurów w klasie.

6. Dbałość o estetykę i ład w salach lekcyjnych, toaletach oraz na korytarzach szkolnych.

7. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy, szkoły i  środowiska lokalnego.

8. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

 Opiekun SU


Opiekun SU

Wychowawcy klas

 

 


Zarząd SU

Opiekun SU

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

  

 Cały rok

 


Wg planu godzin wychowawczych

 Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

III.

 

 

 

 

 

Edukacja zdrowotna i ekologiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.

2. Walka ze złymi nawykami-uzależnieniem od komputera,od gier komputerowych i od telewizora.

3. Zapoznanie z problemami ekologii naszego regionu.

4. Współpraca SU z organizacjami ekologicznymi działającymi na terenie gminy:

- udział w akcji ,,Sprzątanie świata’’,

- obchody ,,Dnia Ziemi’’.

5. Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych (ukwiecanie).

Wszyscy uczniowie

 

Wychowawcy klas


Nauczyciele

 Opiekun SU

 

 

Nauczyciele

Uczniowie

Cały rok

 

Wg terminów planu pracy szkoły i godzin wychowawczych

 

 


IX

IV

Cały rok

 

IV.

 

Edukacja europejska; historia i kultura regionu

 1. Poznanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej.

2. Poznanie:

- elementów dziejów kultury regionalnej,

- tradycji,

- obyczajów,

- muzyki,

- zabytków. 

 Wychowawcy klas

 Opiekun SU

Nauczyciele języka polskiego, sztuki

 Wg planu godzin wychowawczych

 

Cały rok

 

V.

 

Tworzenie ceremoniału szkolnego.

Kultywowanie tradycji.

1. Pasowanie na ucznia - uroczyste ślubowanie uczniów klas I.

2. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej.

3. Wybory do samorządów klasowych.

4. Wybór do Samorządu Szkolnego.

5. Wybory opiekuna SU.

6. Przydział czynności dla SU, Zarządu i kronikarza.

7. Udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych:

- wybuch II wojny światowej,

odzyskanie niepodległości przez Polskę,

 rocznica śmierci Patrona Szkoły

- Konstytucja 3 Maja.

8. Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

 9. Pamięć o seniorach – byłych pracownikach szkoły.

 10.Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych.

11.Udział w pracach porządkowych na cmentarzu przed Świętem Zmarłych.

 Wychowawca kl.I  Dyrektor i Opiekun SU

Wychowawca kl.VI Dyrektor i Opiekun SU

Wychowawcy klas

Opiekun SU

Dyrektor

Opiekun SU, kronikarz

Dyrektor

Opiekun SU

Nauczyciele

 samorząd kl.IV

Opiekun SU

Zarząd SU, Dyrektor

Opiekun SU i Zarząd SU

Wychowawcy

 Wszyscy nauczyciele

 Opiekun SU

Wychowawcy

Samorządy klasowe

 IX

 

 VI

 IX

VI

 

IX – X

 

 

 IX

XI

IV

V

X

 

X

Cały rok

  Cały rok

 XI

 

VI.

 

Integracja społeczności szkolnej.

Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.

Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

 1. Działalność rozrywkowa:

a) imprezy klasowe (wg planów wychowawców klas i samorządów klasowych),

b) imprezy ogólnoszkolne: 

- dyskoteki,

- Dzień Nauczyciela,

- zabawa Choinkowa,

- Walentynki,

- Dzień Wiosny,

- Dzień Dziecka.

2. Działalność artystyczna:

a) zorganizowanie konkursów plastycznych i wystawa prac,

b) konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne.

3. Działalność sportowo – turystyczna:

a) szkolne rozgrywki sportowe o tytuł „Mistrza Szkoły” (kl. IV – VI),

b) Dni Sportu Szkolnego,

c) wycieczki piesze pn. ,,Poznajemy okolicę’’.

4. Akcje charytatywne:

a) sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji pomagające niepełnosprawnym,

b) Mikołajki -udział w akcji „Zostań Św. Mikołajem”,

c) zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich.

5. Zbiorowe wyjazdy na imprezy kulturalno –oświatowe (po uzgodnieniu z wychowawcami klas) do kina i teatru.

6. Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym ocenami niedostatecznymi – współpraca uczniów zdolnych z zagrożonymi.

 

Wychowawcy klas

Opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel sztuki

Opiekun SU 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Opiekun SU

Nauczyciel kultury fizycznej

Wychowawcy

 Opiekun SU i Zarząd SU

 Samorządy klasowe

Opiekun SU i Zarząd SU


Wychowawcy


Wychowawcy klas

Opiekun SU

Samorząd klasowy

 

Wg kalendarza imprez i uroczystości szkolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 III

 

 


IX

 

XII

 

Okazjonalnie

 

Cały rok

 

Cały rok 

 

VII.

 

Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji

1. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorakich  konkursach (plastycznych, wiedzowych, sportowych).

2. Współzawodnictwo w nauce – konkurs na najlepszego ucznia szkoły.

 3. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych za I i II śródrocze.

 Opiekun SU i Wychowawcy

 

Wychowawcy klas


Opiekun SU i Rada SU

 X

 

Cały rok


I, VI

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  mgr Grażyna Herchel