Kadra Pedagogiczna

Nauczyciele:

 

mgr Alicja Rodak – Dyrektor szkoły


mgr Agnieszka Pater – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Izabela Myśliwiec – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, 

mgr Ewa Łatka – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, 

mgr Danuta Semla – edukacja wczesnoszkolna

mgr Edyta Święs – matematyka, informatyka

mgr Urszula Warzecha – język polski, język angielski

mgr Teresa Skrzypek – przyroda, informatyka, chemia, biologia

mgr Joanna Rutka – język polski, historia

Ks. mgr Piotr Pośliński – religia

mgr Marek Olszanecki – wychowanie fizyczne, technika

mgr Katarzyna Libront - język niemiecki

mgr Paulina Sobol - muzyka, plastyka

mgr Agnieszka Szklanny - fizyka

mgr Tomasz Skórski - geografia