DSC

สัญญาณกันขโมย Wireless DSC รุ่น DSC904

 

ระบบสัญญาณกันขโมยบ้านแบบไร้สาย จากประเทศ Canada
คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ได้รับการรับรองจากสถาบัน UL ,ULC และ CE

·  ขนาดเล็กกระทัดรัดเพียง 13.8 cm x 20.5 cm x 3.9 cm (เป็นสัญญาณกันขโมยที่ขนาดเล็กและบางที่สุด)

·  เทคโนโลยีสัญญาณกันขโมยไร้สายล่าสุด ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 350 เมตร **(ทดสอบในที่โล่ง)

·  รองรับอุปกรณ์ตรวจจับไร้สายได้สูงถึง 32 โซน เพียงพอต่อการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับทุกประตู/หน้าต่าง

·  รองรับอุปกรณ์ตรวจจับได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการงัดแงะประตู/หน้าต่าง อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว , อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ , อุปกรณ์ตรวจจับความสั่นสะเทือน ฯลฯ

·  รองรับรีโมทควบคุมการเปิดปิดได้ถึง 16 อัน (16 Address )
สามารถลบทิ้งเฉพาะอันได้เมื่อเกิดการสูญหาย

·  จอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อมูลเป็นอักษรได้ 32 ตัวอักษร (2 บรรทัด)
พร้อม Menu Driven เป็นระบบสัญญาณกันขโมยที่ใช้งานง่ายสุด เพียงกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ

·  นาฬิกาบอกเวลาในรูปแบบดิจิตอล

·  ระบบ Supervision ตรวจสอบความพร้อมของระบบอัตโนมัติ เช่น ไฟฟ้าดับ สัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง , แบตเตอรี่อ่อน , อุปกรณ์ตรวจจับชำรุด ฯลฯ โดยแจ้งเตือนเป็นเสียงและตัวอักษรที่หน้าจอ พร้อมทั้งกำหนดให้โทรรายงานได้

·  สามารถแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ตรวจจับอ่อน พร้อมทั้งกำหนดให้โทรรายงานได้

·  มีระบบสำรองไฟ เมื่อไฟฟ้าดับ ได้นานถึง 24 ชม.

·  แบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ตรวจจับแบบ Lithium อายุการใช้งานยาวนานกว่า 4-5 ปี
(ขึ้นอยู่กับความถี่ในการตรวจจับ)

·  รองรับอุปกรณ์ตรวจจับแบบเดินสาย 2 โซน

·  รองรับอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ ได้ 2 รูปแบบ (2 Programable Out Put )
เช่น ไซเรนภายนอก ไฟกระพริบ ไฟ LED แสดงสถานะการเปิดปิดระบบ เป็นต้น

·  ปุ่มกดสั่งงานแบบ Short Cut สามารถโปรแกรมได้ตามความต้องการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยการกดปุ่มเดียว (5 Programable Keys)

·  สามารถกำหนดรหัสในการเปิดปิดระบบได้ถึง 17 รหัส และสามารถกำหนดคุณสมบัติเฉพาะรหัสได้

·  บันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังที่เกิดกับระบบอย่างละเอียดได้ถึง 128 เหตุการณ์ พร้อมบันทึกวัน เวลา
ช่วยให้ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังของระบบได้ง่ายและลดปัญหาการ Fault Alarm

·  Walk Test Mode ช่วยให้การทดสอบระบบด้วยตนเองง่าย โดยไม่ต้องส่งเสียงไซเรน รบกวน

·  สามารถกำหนดรูปแบบการเปิดระบบได้ 3 รูปแบบ คือ Away Mode , Stay Mode
Night Mode เพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้สูงสุดตามที่ต้องการ

·  ระบบ No Entry Arming สามารถยกเลิกการหน่วงเวลาขาเข้าได้ เมื่อคุณเปิดระบบแบบ Stay Mode เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับเมื่อคุณอยู่บ้าน

·  สามารถตั้งค่าให้เสียงไซเรนดังตอบรับการสั่งงานเปิดปิดจากรีโมทได้

·  มีไฟ LED ที่ไซเรนภายนอก แสดงสถานะการเปิดระบบเพิ่มความสะดวกและมั่นใจในการใช้งาน

·  โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติเมื่อมีผู้บุกรุก ได้ 2 เลขหมาย + 1 เลขหมายสำรอง

·  โทรซ้ำอัตโนมัติเมื่อโทรไม่ติด ไม่รับสาย ไม่ยืนยันการรับทราบเหตุ

·  สามารถตั้งชื่อโซนได้ (แสดงผลเป็นอักษรบนหน้าจอ) เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

·  ระบบ Intelligent Auto Arming สามารถเปิดระบบสัญญาณกันขโมยเองอัตโนมัติเมื่อคุณลืมเปิดระบบ หากไม่มีการเคลื่อนไหวภายในบ้านภายในเวลาที่กำหนด (ไม่ใช้เปิดตามตารางเวลา)

·  อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเว้นการตรวจจับสัตว์เลี้ยง ประมวลผลด้วยระบบดิจิตอล แม่นยำ สูงสุด ปราศจาก Noise รบกวน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับระบบ Analog อันเป็นสาเหตุของการ Fault Alarm

·  สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับแบบ Double Check สำหรับพื้นที่ติดตั้งที่มีสภาพแปรปรวน เช่น โกดัง ร้านค้า พื้นที่เปิดโล่ง ลดปัญหาการ Fault Alarm เพิ่มความแม่นยำอีกระดับ

 
Comments