Strona główna‎ > ‎

Bezpieczeństwo w szkole

Chcemy by w naszej szkole było jeszcze bezpieczniej…

W bieżącym roku szkolnym szczególnie mocno postanowiliśmy zwrócić uwagę w naszej  szkole na bezpieczeństwo. Dlatego też przystąpiliśmy do programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, w ramach którego prowadzone są różnego typu działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa oraz pozyskanie certyfikatu jakości w tym obszarze.

W listopadzie 2012r. pedagog szkolny mgr Jolanta Sporniak przeprowadziła zajęcia w klasach I – VI na temat praw i obowiązków ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa w szkole i poza nią – szczególnie mocno został podkreślony temat reagowania na jakiekolwiek przejawy przemocy słownej oraz fizycznej. Uczniom przypomniano o  działalności „skrzynki bezpieczeństwa”, do której uczniowie mogą wrzucać pisemne spostrzeżenia na temat sytuacji w ich odczuciu niepokojących, lub niebezpiecznych oraz zapewniono dyskrecję rozwiązywania zgłaszanych problemów.

Ponadto w grudniu został przeprowadzony apel o bezpieczeństwie, podczas którego pedagog szkolny apelował do uczniów o reagowanie na przemoc od razu. Mowa była o tym, że w każdym momencie pobytu w szkole (podczas lekcji oraz przerw) za uczniów odpowiedzialność ponoszą nauczyciele, dlatego trzeba niezwłocznie zgłaszać im wszelkie zaczepki, czy agresywne  zachowania, które widzimy, bo każde niezgłoszenie takich sytuacji powoduje niewiedzę oraz niemożność zareagowania przez szkołę. Wszelka przemoc musi być zduszona w zarodku. Uczniowie usłyszeli też, że stosowanie samosądów nie jest dobrym sposobem na zaradzenie sytuacji, bo zwykle agresja rodzi agresję. 

Za nami również zajęcia w kl. V-VI prowadzone przez psychologa Pracowni profilaktycznej „Krokus” z Krakowa pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych”, podczas których poruszony został temat sposobów spędzania czasu wolnego, budowania systemu wartości, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz mechanizmów uzależnienia od alkoholu, czy innych używek.

W miesiącu styczniu 2013 r. zostały zorganizowane zajęcia psychoedukacyjne przeprowadzone w kl. V przez pedagoga mgr Joannę Serafin oraz psychologa mgr Magdalenę Pietrzyk – pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach Filia w Radzionkowie, pt. „Jak radzić sobie ze złością?”

Ponadto w najbliższych dniach odbędą się zajęcia w kl. IV i V  z zakresu wczesnej profilaktyki przemocy, zorganizowane przez Komisję Antyalkoholową UG Świerklaniec, przeprowadzone przez psychologa Marcina Ziemniewicza  pt. „Superbohater  na każda okazję”

Na I piętrze przy gabinecie pedagoga wisi gazetka informująca o konieczności reagowania na przemoc w naszym otoczeniu.

Prócz wymienionych działań szkoła na bieżąco współpracuje w sprawach naszych „trudnych”, choć kochanych uczniów z psychologami, z poradniami, które wspierają nas w organizowaniu dobrej pomocy psychologicznej w tym zakresie. 

 

Comments