Běh

HŮRECKÝ KRPÁL - KROSOVÝ BĚH
- PO STOPÁCH CYKLOKROSAŘŮ

Datum:        Neděle 21.10.2018

Místo:         Hůrka u Jistebnice - Lyžařský vlek
                   parkoviště pro auta - u vleku

Předpokládaný start závodu: 17:00 h
Start proběhne po ukončení předchozího cyklokrosového závodu a po jeho slavnostním vyhlášení. Z tohoto důvodu je možné, že start bude muset být pořadateli upraven dle aktuálního časového průběhu.

POZOR!!! V průběhu probíhajícího cyklokrosového závodu je ZÁKAZ VSTUPU NA TRAŤ !!!
Možnost proběhnutí tratě - v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne cca do 12:30 h, v sobotu po ukončení závodu cyklokrosařů a v průběhu vyhlašování jejich výsledků. (cca 15:30 h - 17:00 h)

Kategorie: děti (zvlášť chlapci a dívky)
                ženy (v případě většího počtu závodnic bude kategorie rozdělena dle věku na dvě skupiny)
                muži (podle počtu závodníků bude kategorie rozdělena dle věku na dvě skupiny)

Délka trasy: děti 1500 - 2000 m (1 okruh)
                    ženy cca 4000 m (2 okruhy)
                    muži cca 8000 m (4 okruhy)
Jde o krosový (terénní) běh s minimem asfaltového povrchu, trasa bude kopírovat trasu cyklokrosového závodu, bude viditelně značena a poběží se na okruhy.

Startovné: děti zdarma, muži a ženy Kč 50,-

Všichni závodníci, činovníci závodu i diváci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Účastník závodu prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a účasti na tomto závodě. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele.
Účastníci souhlasí a berou na vědomí:
- že závod se jede za plného silničního provozu, a že budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb. v platném znění
- v případě odstoupení ze závodu nebo nemožnosti pokračování v závodě nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
- že pořadatel závodu nezodpovídá za případné škody vzniklé na zdraví a věcech závodníkům, jejich rodinným příslušníkům či doprovodu, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci výlučně nepřevzal do úschovy a ani za škody vzniklé jimi třetí osobě
- že pořadatel závodu zpracuje jím poskytnuté údaje s tím, že tyto nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, že budou použity pouze pro účely tohoto závodu a budou náležitě chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.
               

Hůrecký Krpál 2018 je realizován mimo jiné v rámci grantu Jihočeského kraje - podpora sportu.