Maraton

JISTEBNICKÝ MARATON 2019

Závod je součástí:


Krátké VIDEO z roku 2014

Datum:             sobota 17.8.2019
Místo:              Jistebnice Jistebnice

Přihláška na závod: ON-LINE Přihlašování zastaveno, dále je možné přihlásit se na místě.
                             Přihláška se stává platnou po připsání startovného na účet pořadatele. 


Startovní listina - včetně přidělených startovních čísel s záložce AKTUALITY.

Startovné:        Do 14.8.2019 na účtu pořadatele)Krátká Kč 300,- Dlouhá Kč 350,-
                        Pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum připsání platby na účet pořadatele.
                        Poté a na místě: Kč 400,-.
                        Vložené závody dětí - děti odrážedla zdarma, děti kola Kč 80,- na místě Kč 100,-

Úhrada startovného: Na účet u Fio banky číslo: 2700757484/2010
                             Variabilní symbol = datum narození ve formátu dd/mm/yyyy = př. 12051981

Při neúčasti závodníka se zaplacené startovné nevrací, po dohodě s pořadatelem je možné přenos startovního čísla na jiného závodníka do 10 dnů předem zdarma, poté a na místě za poplatek Kč 50,-.

Prezentace:     Pátek   17.8.2019   19.00 – 21.00 h na sportovišti u rybníka Smolík
                        Sobota 18.8.2019   08.00 – 11.00 h na sportovišti u rybníka Smolík

Ubytování: 
Pro závodníky a jejich doprovod nabízíme možnost ubytování od pátku 17.8.2019 do neděle 19.8.2019 v Sokolovně v Jistebnici - cca 500 m od zázemí závodu. Cena: Kč 50,-/ osobu a noc. K dispozici: WC, teplá sprcha. Je zapotřebí vlastní karimatka, spacák.
Kdo má zájem, prosím kontaktujte: Roman Kubů 773378878.

Dále je možnost přespání ve vlastních stanech na louce sportoviště u rybníka Smolík.

ČAS STARTŮ 
Start:                Trasa A - dlouhá trasa (všechny kategorie) 13.30 h z Náměstí Jistebnice
                        Trasa B - krátká trasa (všechny kategorie) 14.00 h z Náměstí Jistebnice
                        Vložené závody dětí: 9.30 h na sportovišti u rybníka Smolík
                        Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prioritního startu 30 závodníků na trase A a na trase B.

Cíl trasy A, B:   sportoviště u rybníka Smolík

Časový program:
Pátek 16.8.2019
19.00 h – 21.00 h Prezentace

Sobota 17. 8.2019
8.00 h – 12.00 h Prezentace
9.30 h – 11.30 h Vložené dětské závody - sportoviště u rybníka Smolík
11:30 h Taneční šou pro děti
12:00 h Slavnostní vyhlášení vítězů vložených dětských závodů 
13.30 h Start trasy A (dlouhá trasa) – 45 km z Náměstí Jistebnice 
14.00 h Start trasy B (krátká  trasa) – 26 km z Náměstí Jistebnice
od 14.00 h Výdej jídla pro závodníky, možnost zakoupení pro nezávodníky:
                – těstoviny s boloňskou omáčkou 
                – těstoviny na sladko (mák,cukr) 
14.15 h Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy B
15.40 h Předpokládaný příjezd prvního závodníka z trasy A
od 16.00 h K poslechu a tanci začne hrát DJ Roman
18.00 h  Slavnostní vyhlášení vítězů trasy A, B, rodinných týmů 
a dále následuje volná zábava - hudba, tanec, zpěv...
Pro děti po celou dobu k dispozici skákací hrad.

Pro všechny závodníky je povinná cyklistická přilba!!!

Trasy:              A - 45 km - jeden okruh
                       B - 26 km - jeden zkrácený okruh

Trasa závodu vede členitou krajinou Jistebnické vrchoviny, mimo jiné s výjezdem na její nejvyšší vrchol, Javorovou skálu 723 m n./m. Především milovníci zimních sportů uvítají průjezd Sportrelax centrem Monínec, který si vzhledem k překonávanému převýšení budou mít čas pořádně prohlédnout.

Kategorie: dle pravidel Jihočeského MTB poháru 2019

Kategorie: Trasa A:  muži MA - 18 - 29 let                    Trasa B: muži MB - junioři 15 - 18 let
                                muži MA - 30 - 39 let                                   muži MB - 19 - 35 let
                                muži MA - 40 - 49 let                                   muži MB - 36 - 49 let 
                                muži MA - 50 -59 let                                    muži MB - 50 +     let
                                muži MA - 60+     let                                    ženy ZB - 15 - 18  let 
                                ženy ZA - 18 - 29 let                                    ženy ZB - 19 - 35  let
                                ženy ZA - 30 - 39 let                                    ženy ZB - 36 +      let
                                ženy ZA - 40+      let                                    tandem TD      
                                                                                                 
                                                                                                 
Vložené závody dětí: Z4 odstrkovadla dívky do 4 let
                                  M4 odstrkovadla chlapci do 4 let
                                  Z6 děvčata do 6 let
                                  M6 chlapci do 6 let
                                  Z7-9 děvčata 7 - 9 let
                                  M7-9 chlapci 7 - 9 let
                                  Z10-12 mladší žákyně (10 – 12 let)
                                  M10-12 mladší žáci   (10 – 12 let)
                                  Z13-14 starší žákyně (13 – 14 let)
                                  M13-14 starší žáci    (13 – 14 let) Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.
Každý jezdec je povinen přihlásit se do příslušné kategorie podle svého věku a pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě i v celé sérii.
Start závodníka mladšího 18 let je možný pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce na řádně vyplněném a podepsaném formuláři, který je závodník povinen odevzdat pořadateli při prezentaci do závodu (v případě vložených závodů dětí je souhlas zákonného zástupce uveden přímo na přihlášce do závodu a tudíž není nutno vyplňovat tento formulář).
Start závodníka mladšího 15 let na trati B je možný pouze za podmínky, že bude po celou dobu průjezdu trati doprovázen osobou starší 18 let (rodičem, nebo jinou jím určenou osobou) – formulář. Start závodníka mladšího 15 let na trati A není možný.

POPIS TRATÍ:
Trasy GPX v příloze níže.

Dlouhá trasa:

MAPA A PROFIL TRASY: ZDE

Po startu z jistebnického náměstí pojedete za doprovodným vozidlem po silnici č. 122 směr Milevsko, před značkou konec obce odbočíte doprava ulicí Zámecká, na jejím konci odbočíte vlevo do ulice Drahnětická a budete pokračovat po polní cestě až sjedete těsně před silnici na Milevsko, odbočíte ostře doprava a do kopce vyjedete na sv. Máří Magdalenu, kterou zleva objedete a zabočíte vlevo křížovou cestou dolů směrem do Jistebnice, doprava Drahnětickou ulicí se dáte směrem do kopce, odbočkou vlevo najedete zpět na silnici č. 122 směr Milevsko a na kopci před vysílačem odbočíte doleva, kolem skládky odpadů, zabočíte vpravo po cestě, která vás dovede na Hůrku - Samoty a navede na cestu lesem a přes vrchol Smrčí (648 m n./m) sjedete vyznačenou šikanou šikmo (změna oproti loňsku) po sjezdovce do areálu lyžařského vleku na Hůrce, po cestě na parkoviště u vleku a najedete na silnici, dáte se vlevo do kopce směr Jistebnice, na horizontu doprava po zelené tur.značce projedete lesem a přes „Veverku“ pěkným sjezdem do Vlásenice. Odtud polními a lesními cestami na Rozcestí u Bejšova a dále lesními cestami na Kostelec, kolem kostela Narození Panny Marie po žluté tur.značce přes vrchol Bukovec (658 m n./m) do Pikova, lesními cestami přejedete přes vrchol Dehetník (680 m n./m) do Kamenné Lhoty. Těsně za poslední chalupou odbočíte vpravo a ze šikma po loukách přijedete na spodní okraj sjezdovky ve Smrkově. Cestou kolem potoka a rybníků vyjedete na silnici spojující Jistebnici a Libenice, kterou přejedete a odbočíte vpravo do Dolního Smrkova, kde narazíte na OBČERSTVOVACÍ STANICI spolu s králem Miroslavem a jeho oddanými podanými, poté křížem krážem lesem (kde se trasy rozdělují) odbočíte DOPRAVA a projedete na Ostrý. Následuje divoká příroda a hluboké lesy, přejedete z Jihočeského kraje do kraje Středočeského a ocitnete se na dětské sjezdovce pod hotelem Monínec ve Sportrelax centru Monínec. Ještě několik desítek výškových metrů a už tu je nejvyšší vrchol Jistebnické vrchoviny, Javorová skála (723 m n./m). Po vaší pravé ruce si všimněte Staré Poštovny převezené sem ze Sněžky. Z Busin se po nenáročném sjezdu dostanete do Starcovy Lhoty, po polních cestách do Nadějkova, Hubova, Nepřejova, Plechova, těsně před Chlumem doprava a po loukách do Jistebnice, průjezd Jistebnickými sady a nad nimi se obě dvě trasy spojí a závodníci projedou "lipkami", po hrázi rybníka do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.


Krátká trasa:

MAPA A PROFIL TRASY: ZDE

Shodná a po rozdělení tras v lese nad Dolním Smrkovem pojedete DOLEVA a dojedete lesní cestou do Nehonína, a po loukách kolem jistebnických rybníků nad Jistebnické sady, kde se obě dvě trasy spojí, pak "lipkami dolů" a po hrázi rybníka Smolík a do cíle na sportovišti u rybníka Smolík.Občerstvení:  krátká i dlouhá trať Dolní Smrkov - jídlo, pití
                    v cíli pro všechny závodníky teplé jídlo + nápoj

Ceny:           pro první tři v každé kategorii na trase A
                    pro první tři v každé kategorii na trase B
                    pro první tři v každé dětské kategorii
                

Všichni závodníci, činnovníci závodu i diváci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Účastník závodu prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a účasti na tomto závodě.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR
Závodníci smí závod absolvovat pouze na horských nebo trekingových kolech, závodníkům na jiných typech kol, především cyklokrosových, nebude start povolen.
Pro všechny závodníky je povinná výbava cyklistická přilba.
Účastníci souhlasí a berou na vědomí:
- že závod se jede za plného silničního provozu, a že budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb. v platném znění
- v případě odstoupení ze závodu nebo nemožnosti pokračování v závodě nahlásí tuto skutečnost neprodleně pořadateli závodu
- že pořadatel závodu nezodpovídá za případné škody vzniklé na zdraví a věcech závodníkům, jejich rodinným příslušníkům či doprovodu, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci výlučně nepřevzal do úschovy a ani za škody jim vzniklé jimi třetí osobě
- že pořadatel závodu zpracuje jím poskytnuté údaje s tím, že tyto nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám, že budou použity pouze pro účely tohoto závodu a budou náležitě chráněny ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

ředitel závodu:  Fratišek Plocha,  +420 721 563 364
další kontakt:   Pavel Rybařík,     +420 602 159 848
                        Zdeněk Tomeček, +420 731 402 943,   zdendatom@seznam.cz
ċ
Trasa A.gpx
(1183k)
Spolek pro sport všeho druhu Jistebnice,
27. 6. 2017 13:17
ċ
Trasa B.gpx
(390k)
Spolek pro sport všeho druhu Jistebnice,
27. 6. 2017 13:19