Problemløsning

Problemløsning for de glemte rosinene, anbefalt av Erich Ohser 

de glem

Hva er problemet?

Hvordan viser det seg?
Hvilken konsekvenser har problemet for deg?

Hva ønsker du å oppnå?
  •     endringer hos deg selv (best)
  •     endringer hos andre
  •     endringer i organisasjonen osv

Hva er gjort med problemet hittil?
  •     hvilke løsninger har du forsøkt?
  •     hvorfor gikk det ikke?
  •     hvor sterkt satset du?
  •     saboterer du eller andre ubevisst?

Formuler konkrete mål som er målbar, overkommelige og begeistrende.
Hva er du villig til å gjøre (ofre) for å oppnå det du ønsker?
Hvordan vil forandringen kunne merkes? og av hvem?
Hvordan kan du sabotere dine beslutninger og planer?
Når skal du begynne? Hva bør du har unnagjort og når?

I komplekser situasjoner må en regne med alle mulige feilkilder som gjør det vanskelig å treffe den riktige beslutningen
Forstyrrelser og feil ved tenkning og problemløsning er beskrevet i denne artiklen: http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/enzykl_denken/Enz_09_Schaub.pdf

For å gjøre problemløsningen enkel kan du gå til puslespillet " tetris". Resultatet er bare avhengig av din reaksjonstid, din visuelle forestillingsevne og din beslutningsdyktighet. Prøv å unngå tetris-effekten.  

Timebestilling