Selvtillit


Å gi et barn selvtillit er det fornemste av alle foreldreoppdrag.


Mange mennesker ønsker å være mer selvsikker. De beundrer andre som ikke har så mange hemninger og kan være seg selv i alle sammenheng. Men hvordan får de det til? "How to do it" er et vanskelig tema, fordi det nytter ikke å herme etter og forandre seg bare overfladisk. En må nok gå grundigere til verks. Først må man utforske hvilket forhold man har til seg selv og hvordan man vurderer seg selv. Hvis man føler seg mislykket, kan man spørre seg om man er sjenert eller pessimist eller om man har dårlig selvtillit. Det er forskjellige ting. Det er hverken bra eller dårlig å være pessimist eller sjenert. Men med dårlig selvtillit må man aktivt passe på og tilpasse seg hele tiden en mengde, en stim eller flokken. En kan ikke slappe av for da kan man havne utenfor normalen. Å være mer avslappet er målet. Veien til selvtilliten begynner med å la være å kjempe imot angsten. Man bør akseptere angsten som aktiveres når man blir midtpunkt i stimet eller i flokken. Man er redd for å bli synlig fordi man tåler ikke å bli sett og lede an. Stimet eller flokken kan dele seg og følge etter en. Man vil hverken få ros eller kjeft. Man vil ikke være midtpunkt og prisgitt sin angst at man havner utenfor og at andre følger etter en.  Man legger for mye vekt på å beskytte seg mot hva man selv tror vil skje. Mennesker med dårlig selvtillit trives best som usynlige i mengden altså i stimet. De er sjelden enere. Man vet at årsaken til dårlig selvtillit ligger ofte i barndommen, der de var for lite elsket, fikk for lite oppmerksomhet og for lite forståelse. For lite bekreftelse fører til at man ikke anstrenger seg nok for å unngå den siste plassen eller for å oppnå den første plassen. Med dårlig selvtillit inntar man siste plassen frivillig selv om man er flink, fordi da får man mest ro..Man kan spørre seg hvem man egentlig hadde blitt, hvis man hadde hatt en annen barndom. Her kan psykologen hjelpe med å bli fornøyd med at man har blitt født og vokst opp i det hele tatt. Det er ikke noen selvfølge. Det er mer spennende å utforske hvem man har lyst å være, uavhengig av hva man kan oppnå. Hva man er blitt oppdratt til eller hva man måtte lide, er ikke avgjørende for fremtiden. Man kan holde et personlig regnskap over pluss og minus i livet sitt. Etter at man har sortert og analysert der positive og negative, kan man komme frem til fremtidige mål og forandringer. Å få mer selvtillit er en modningsprosess som man kan få i gang med samtaler og noen selvhevdelsesøvelser. Psykologen gir støtte og kommer med noen kreative innspill for å få opp selvtilliten.
Vær deg selv, det kler deg best!


Selvbildet og selvfølelsen forandrer seg i løpet av livet. Det er ingen tvil om at livserfaringene har stor betydning og forbedrer selvtillitten.

Til timebestilling hos psykolog i Drammen


Undersider (1): Selvtillit og vett
Comments