Aseksualitet

Hvis man ikke er interessert i sex? Er man da normal? Ja, det er normalt hvis man frivillig gir avkall på sex og ikke en gang vil prøve det. En dag, en uke, en måned, ett år, et helt liv uten sex er en ny seksuell orientering som har sine tilhengere. De som praktiserer avholdenhet protesterer mot foredommer at avholdenhet er det samme som frigiditet. Sex er for dem et rent nytelsesmiddel som for eksempel nikotin eller alkohol. De blir ikke fristet av å prøve. Det som man ikke kjenner, savner man ikke, svarer de.    


http://www.zeit.de/zeit-wissen/2005/03/g_asexuell


Comments