Parterapi

m

I parterapi er oppfordring til kommunikasjon og kooperasjon det viktigste.Begjær etter det forbudte må undertrykkes og ikke nevnes når partneren er til stedet fordi det sårer vedkommende. Noe må man holde for seg selv. Åpenhet er ikke alltid veien å gå.  Kommunikasjon er som en elv, der vannet renner fritt. Terapeuten kan rydde unna steinene og  kvistene, men kan ikke fylle på med mer vann. Når elva er tørr og kommunikasjonen har opphørt, må paret selv sørge for vanntilførselen eller finne seg en annen elv.


I bildet til Ernst Kahl er det rikelig med vann i fossen. Kommunikasjonen er på topp. Men de  romantiske hvetebrødsdagene varer ikke lenge og  bryllupsreisen kan ende i fossen. (Honeymoon, Flitterwochen, Ernst Kahl). Hvem som passer til hvem er et gammelt spørsmål som man gjerne skulle ha visst svar på. Som oftest vet man det først etterpå når man er blitt en skuffelse rikere. De fleste vil ikke leve alene og fortsetter letingen etter den riktige.  Den utvalgte skal være helt annerledes enn en selv men den skal også være lik en selv. Den skal være en berikelse, svak og sterk og forbinde ild og vann. Finnes denne partneren, hvor finnes den og hvordan ser den ut?

Erich Kästners dikt "Sachliche Romanze" (saklig romanse) beskriver et slitt parforhold. Legg merke til tittelen som er et paradoks slik som det ofte er med følelser. Når det sentimentale møter det realistiske blir det en salig blanding.
Diktet kommer her:

Als sie einander acht Jahre kannten,(und man darf sagen: sie kannten sich gut), kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie andern Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wußten nicht weiter. Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen.

Oversettelse:

Etter å ha kjent hverandre i åtte år  ( og man kan si at de kjente hverandre godt) ble plutselig deres kjærlighet borte,  sånn som andre mister en stokk eller en hatt. De var triste, men oppførte seg  glad, kysset hverandre som om ingenting hadde hendt, og de så på hverandre og visste ikke hva de skulle gjøre. Da gråt hun til slutt. Og han stod ved siden av. Fra vinduet kunne en vinke til båtene. Han sa at klokka var allerede kvart over fire, altså  tid til å drikke kaffe et sted.  Ved siden av øvde et menneske på pianoet. De gikk til den minste kafé i byen og rørte i sine kopper. Om kvelden satt de der fremdeles. De satt alene og snakket ikke et ord og kunne bare  ikke fatte det. 

I dette diktet hverken krangler eller anklager de hverandre. Paret er trist, men tåler at kjærligheten forsvant som dugg for solen. Begge er ikke særlig aktive, men de følger et ritual og drikker kaffe sammen. Det er antakelig nok for at kjærligheten blir fornyet. Så enkelt kan det være. 


oppgitt


Alarmsignaler for partnerskapet: trøtt og uopplagt hjemme.
Uten egenutvikling finnes det ingen lykke i parforholdet. "Elsk deg selv og det spiller ingen rolle med hvem du er gift med," sier Eva-Maria Zurhorst. Budskapet er at det er lettere å forandre seg selv enn partneren. Ingen kan gjøre deg lykkelig hvis du ikke selv kan gjøre det. Felles lykke er optimal, men ikke en forutsetning for å forbli i partnerskapet. 

Alderen spiller en rolle. Jo yngre man gifter seg, jo større er sjansen for skilsmisse. Men med hvert år modnes personligheten og sannsynligheten for en skilsmisse blir mindre. Når man er ung finner det "ubevisste" det "ubevisste". Man orienterer seg etter nøkkelstimuli. En teori er at kvinnen eller mannen velger ubevisst sin pappa eller mamma. Begge har det ubevisste håpet om at man nå vil lykkes med å løse de gamle problemene som man har slitt med i barndommen. 

Forventninger. Mange som har funnet en partner tror på kjærlighetsformelen : AMEFA. Alt med én for alltid. Problemene som oppstår, er imidlertid de samme som før: for lite elsket, for lite sex, for lite forstått, for lite akseptert, for mye borte, for lite hjelp og for trøtt. I parterapi kan de forskjellige alarmsignalene settes ord på. Parterapeuten opptrer mer som en møteleder som forholder seg nøytralt. Konfliktene og terapien legges i parets hender. Hva de gjør ut av terapien er avhengig av paret. Hvis gjensidig kritikk fører automatisk til krangling må¨paret lære å innse at dette er et kronisk problem som bør forandres. Terapeuten legger ikke noe press på noen av partnerne fordi man oppnår ikke noe forandring med trykk og trusler. Forholdet er et frivillig forhold. Det er mulig å utvikle et parforhold og få mer dybde i relasjonen uten at man nødvendigvis må skilles. En er kanskje nødt å avfinne seg med enkelte ting. En ny begynnelse er alltid fristende, men kan omkostningene være for høye? Hvor mange parforhold trenger man før man har avlært seg de romantiske forløsningsfantasiene om at ekte kjærlighet leger alle sår fra barndommen. Forventningene er vidunderlige men overdrevne. Fornuftsekteskap og vennskap synes å være mer stabile enn romantiske kjærlighetsforhold.

Krise: Det finnes kanskje trøst i følgende visdomsord fra Max Frisch: " Krise er en produktiv tilstand. Man må bare fjerne bismaken av katastrofen." Max Frisch var gift to ganger og hadde tre partnerskap.

Parterapi er ingen langtidsterapi. Min erfaring er at hvis begge vil satse så trenger de bare litt mer innsikt i generelle psykologiske lover som gjelder for kommunikasjonen mellom menneskene. Men hvis den ene i underbevisstheten på forhånd har bestemt seg for å bryte ut av forholdet, så nytter det ikke å overbevise den andre for å bli. Hvorfor skal man jobbe med problemene, når man har mistet respekten for den andre eller når en fersk partner venter på en. Det blir ganske fort synlig om parforholdet kan reddes. Partnerstabilitet er en viktig faktor, noe annet er partilfredshet og begjær. Shit happens i alle parforhold, men kan man tilgi? Humør, forståelse, toleranse og selvregulering av følelsene kan være avgjørende for å tilgi den andre og for å fortsette i forholdet. Å ta hensyn til og respektere hverandre er grunnleggende i et parforhold. Kvinner har lettere for å oppsøke hjelp, fordi de har lettere for å snakke om følelser og fordi de har høyere forventninger til partneren sin. Fra sine venninnevennskaper har de rett og slett fått mer trening i å snakke om problemene sine. Menn forholder seg ofte tause og føler seg oftere krenket og provosert av å måtte snakke om følelser. De reagerer derfor mer defensivt. Men det er bare på overflaten at de ikke er interessert i følelser. Parterapi fungerer ikke hvis den ene bevisst lyver og hemmeligholder en ny partner for den andre. 

Kommunikasjonstrening, samtaleterapi, rollespill og mediasjon  er de viktigste metodene i parterapi. Håpet er å øke gjensidig forståelse for situasjoner som er vanskelige å leve med. 
Timebestilling


 
Undersider (25): Vis alle