Språkstegen

Svenska i Finland
Ny app för mobilen! Kan laddas ner i Google Play Butiken.

Grammatik

Välkommen till Finland
Grundläggande information om Finland på 12 olika språk.

Finland 100 år
Finlands historia genom familjen Virtanen. Nu på nio språk!

Studier
Nyheter på lätt svenska
Utvärdering av svenska inlärningen
Svara på frågorna om hur DU lär dig svenska. Formuläret är 
en del av projektet "Framåt i Finland 2".
Träna uttal
Svenska med Marina
En blogg med nybörjarövningar i svenska.

Memory
Pröva din svenska och ditt minne med memory. Spelet är 
en del av projektet: "Framåt i Finland".

Lättlästa berättelser
Papunet kan du läsa och lyssna på olika berättelser 
på finlands-svenska. Bra för läsinlärning!

Nordiska språk
Korta dialoger på fem nordiska språk


Världens länder
Information om världens alla länder.

Studiekort

Mera svenska

Körkort

Språkexamina
Testdagar för allmänna språkexamina . Språkexamina för statsförvaltningen arrangeras även när det behövs. Mer information.


Examen från hemlandet
Erkännande av tidigare examen. Info finns på flera språk.

Arbete
Arbeta i Finland
Information för invandrare. Finns på olika språk.

Arbetets ABC
En guide om att arbete i Finland. 

Anställningsintervju
Tips för jobbintervjun.

Jobba i Finland
En guide om boende och jobb. 

Välkommen till Finland!
En guide för nyinflyttade. Den finns flera språk.

Yrken 
En lista på yrken som ger jobb: Yrke 2025.

Yrkesförberedande
Sju yrkesrum på finlandssvenska. Se också 
Aso Asigners SFI-sidor för mer om yrken.

Dialogteman
  • samtal på arbetsplatsen
  • sjukvård
  • samtal på fritiden

Fritid