Välkommen!

 
Välkommen till Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG). Vi är en ideell förening för dig som är intresserad av pediatrisk farmaci (farmaceutisk kunskap om rationell läkemedelsanvändning till barn), oavsett om det är en del av ditt jobb eller om du bara tycker att det är ett intressant område. SPPG bildades våren 2001 med målet att förbättra den farmaceutiska omsorgen om barn, bl.a. genom att öka kunskapen om pediatrisk farmaci hos farmaceuter och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. I samband med årsmötet arrangeras varje år en pediatrisk farmacikonferens. Medlemskap är öppet för alla som har ett intresse inom barnfarmaci och är verksamma inom Norden/Skandinavien. Medlemmar får tillgång till vårt nyhets- och diskussionsforum. SPPG är en undergrupp till NPPG (Neonatal and Paediatric Pharmacist Group) i England. Läkemedel till barn är ett område där det inte alltid är lätt att hitta information. Tillsammans är det lättare att söka kunskap och påverka beslutsfattare för att öka säkerheten av läkemedelsanvändning hos barn. Bli medlem i SPPG!
This site is dedicated to the Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG). SPPG is a Scandinavian subgroup to the Neonatal and Paediatric Pharmacist Group. NPPG has recently opened the abstract submission system for 2019. Please click here for the form and guidelines.
Underordnade sidor (4): Historia Kontakt Statues Årshjul