Loopbaanonderzoek

Een objectiever beeld krijgen van capaciteiten

Een loopbaanonderzoek kan worden ingezet als instrument om gerichte loopbaankeuzes te kunnen maken. Bij een loopbaanonderzoek wordt er middels vragenlijsten en gesprek(ken) met een psycholoog een antwoord gegeven op een loopbaanvraag. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht welke rol of functie goed bij je past, of welke vaardigheden sterk ontwikkeld zijn en welke nog ontwikkeling behoeven.

In het onderzoek nemen we je intellectuele vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en interesses onder de loep. Hieruit volgt een helder beeld van je talenten (de lichtkant) en eventuele valkuilen (de schaduwkant). Deze mogelijkheden worden vervolgens vertaald in functierichtingen, opleidingen of een ontwikkeladvies.

De bevindingen worden in een gesprek toegelicht en in beknopte vorm schriftelijk gerapporteerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Dit betekent onder meer dat de bevindingen van het onderzoek nooit zonder jouw toestemming aan derden worden gerapporteerd.

Neem contact op voor meer informatie of het aanvragen van een loopbaanonderzoek.


Comments