Selectie Assessment

Met meer zekerheid een nieuwe medewerker aannemen

Wanneer u een sollicitant op het oog heeft voor een vacature binnen uw organisatie, wilt u natuurlijk graag de goede keus maken. Het selectieassessment geeft antwoord op de vraag of de kandidaat de juiste persoon voor de functie is.

Voorafgaand aan het assessment wordt met u in kaart gebracht, aan welke kenmerken de kandidaat dient te voldoen, voor een effectieve uitvoering van de functie. Hierbij kunnen wij uw eigen competentiemodel gebruiken, of in samenspraak met u de te onderzoeken competenties vaststellen.

De testdag kan op korte termijn worden ingepland, meestal binnen enkele dagen na aanvraag van het assessment. De kandidaat krijgt van tevoren informatie over wat hij of zij op de testdag kan verwachten. Aan het einde van de testdag worden de resultaten met de kandidaat besproken, alsmede het advies over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.

Wanneer de kandidaat daar toestemming voor verleent, worden de resultaten vervolgens teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Op die wijze heeft u al dezelfde dag een beeld van de geschiktheid van de kandidaat en de onderbouwing hiervan. Het assessment wordt afgerond met een beknopte schriftelijke rapportage met een samenvatting van de testuitslagen en het advies.

Het assessment wordt op zorgvuldige en professionele wijze uitgevoerd met wetenschappelijk getoetste instrumenten. De procedure en uitvoering verloopt volgens de beroepscode van het NIP.

Neem contact op voor meer informatie of het aanvragen van een selectie assessment.


Comments