หน้าแรก

รายชื่อนักกีฬาที่ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร
https://goo.gl/MCb6FN

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขัน (เฉพาะนักกีฬาที่ลงทะเบียนเท่านั้น) 
ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
   - ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

***กรณีที่นักกีฬาหรือโรงเรียนที่ได้รับรางวัลและยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด  ให้ติดต่อขอลงทะเบียนรับเกียรติบัตรได้ที่ลิงคนี้
https://goo.gl/Vs3zpg
เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วให้นำส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยจัดพิมพ์เป็นรูปแบบไฟล์ Excel เท่านั้น ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office  ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561  


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  สัญลักษณ์การแข่งขัน  
      สรุปเหรียญรางวัล