Javne nabavke‎ > ‎

Javne nabavke 2015

R.B.

 Naziv 
Broj javne nabavke
 
Dokumentacija
 Rok za dostavljanje ponuda
1.Produkcija i post-produkcija TV emisije „MEDALjE ZAUVEK“ЈNМV 1/2015-5Konkursna dokumentacija    
Poziv za podnošenje ponda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.02.2015. do 11:30 časova
2.Produkcija i post-produkcija radio kampanje i emisije „MLADI-SPORT-ŽIVOT“ЈNМV 2/2015-33Konkursna dokumentacija    
Poziv za podnošenje ponda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2015. godine do 11:00 časova
3.Usluge oglašavanja u medijima, produkcija i post-produkcija emisija i priloga za Sportski savez SrbijeЈNМV 3/2015-34Konkursna dokumentacija    
Poziv za podnošenje ponda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.03.2015. godine do 11:00 časova 
4.Propagandni materijal za potrebe sitnih poklonaJNMV 4/2015-81Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja za komisiju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Pitanja za komisiju
12.05.2015. godine u 11:00 časova
5.Usluge štampanja i isporuke (publikacija Majska nagrada)JNMV 5/2015-82Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pitanja za komisiju
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.05.2015. godine u 11:00 časova
6.Sportska oprema i rekvizitiJNMV 5/2015-98Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.06.2015. godine u 11:00 časova
7.   Usluge organizacije Sajma sporta 2015О.P. 28/2015-99Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Otvaranje 08.07.2015. godine u 12:00 časova
8.Smeštaj sportista učesnika Kampa dijaspore koji se održava u Jagodini u organizaciji Sportskog saveza SrbijeO.P. 30/2015-112Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi
27.07.2015. GODINE DO 15:00 ČASOVA
9.Smeštaj sportista učesnika Kampa dijaspore koji se održava u Beogradu u organizaciji Sportskog saveza SrbijeJNMV 6/2015-121Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.07.2015. godine u 11:00 časova
10.Sportska oprema i rekvizitiJNMV 7/2015-128Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmene
Produženje roka
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.08.2015. godine u 11:00 časova
11.Usluga štampanja i isporuke (Priručnik za planiranje programa razvoja sporta u jedinici lokalne samouprave)JNMV 8/2015-130Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
01.09.2015. godine u 11:00 časova
12.Sportska oprema i rekvizitiJNMV 9/2015-145Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.10.2015. godine u 11:00 časova