Biografija

Dobitnik nagrade za popularizaciju znanosti .

Rođen 1930.g. u Slavonskom Brodu , gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju.

Diplomirao je na Matematičko-fizičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Postdiplomski studij filozofije znanosti i znanstvene publicistike završio je na Sveučilištu u Zagrebu te stekao zvanje magistra znanosti.

Kao profesor matematike i fizike radio je na gimnaziji u Slavonskom Brodu , a zatim kao profesor na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu.

Za urednika u "Školskoj knjizi" u Zagrebu izabran je 1969. g. gdje je radio do umirovljenja 1996.g.

Živi u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u javnom životu , pišući članke u tisku (Vjesnik , Školske novine,Brodski list.....),a objavio je više knjiga i stručnh radova.