Kratka biografija

 
  Dobitnik nagrade za popularizaciju znanosti ,

 rođen 1930.g. u Slavonskom Brodu , gdj

e je pohađao

osnovnu
 školu i gimnaziju.                                             
  Diplomirao je na Matematičko-fizičkom odjelu
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u
Zagrebu.
    Postdiplomski studij filozofije znanosti i znanstvene publicistike     završio je na Sveučilištu u Zagrebu te stekao zvanje magistra znanosti.
Kao profesor matematike i fizike radio je na gimnaziji u  Slavonskom Brodu , a zatim kao profesor na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu.
 Za urednika u "Školskoj knjizi" u Zagrebu izabran je 1969. g. gdje je radio do umirovljenja 1996.g.
    Živi u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u javnom životu , pišući članke u tisku (Vjesnik , Školske novine,Brodski list.....),a objavio je više knjiga i stručnh radova.