Domov


Čo robíme ?

Spoločnosť ľudí dobrej vôle poskytuje bezplatnú právnu pomoc cudzincom, ktorí:

  • sú zamestnaní napriek tomu, že nemajú platné povolenia alebo doklady totožnosti
  • cudzinci, ktorí sú ohrození stratou povolení na pobyt kvôli opatreniam na trhu práce
  • cudzincom, ktorí získali povolenie na pobyt na základe ustanovení tejto smernice

Ako nám môžete pomôcť ?

Spoločnosť ľudí dobre vôle hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri realizácii projektu Za práva nelegálnych migrantov v strednej Európe, predovšetkým na distribúciu letákov a plagátov, vyhľadávanie klientov a následne sprostredkovanie kontaktu s nimi, a to predovšetkým v okolí miest Bratislava, Nitra, Trnava, Žilina ale aj iné.

Záujemcom vopred ďakujeme.